Huis (ver)kopen tijdens Corona-crisis.

Ongekend  is misschien het meest gebruikte woord van de laatste weken van Corona. Daarom verkenden wij voor jou enkele praktische zaken rond de huizenmarkt.

Even geen handdruk
Normaal gesproken bezegelen partijen met een stevige handdruk hun overeenkomst over de verkoop van een woning. Precies dat wordt nu afgeraden in deze onzekere tijden rond het Corona-virus. Afstand houden is het devies. Maar als je huis te koop staat, of je bent echt geïnteresseerd in de aankoop van een woning? Wat is dan wijsheid? En is dit nu wel of geen goed moment voor een aan- of verkoop? Hieronder schetsen we enkele punten waarmee je rekening kunt houden.

Huizenprijzen en rente
In februari daalde de hypotheekrente nog naar een historisch dieptepunt: minder dan 1% bij een rentevaste periode van10 jaar was mogelijk. Echter, alle vooruitzichten als gevolg van Corona leidden tot een crash op de beurzen en meer financiële onzekerheid voor de consument. Ook is het voor banken duurder om geld te lenen. Om die redenen zal ook de hypotheekrente vermoedelijk weer wat stijgen (hoewel geld lenen nog steeds relatief ‘goedkoop’ blijft). Heb je al een huis gekocht, maar ben je onzeker over wat een mogelijke vertraging van de oplevering betekent voor je rente? Je financieel adviseur kan je hierover informeren.

Hoe Corona de huizenprijzen beïnvloedt blijft lastig in te schatten. Als we de crisis met z’n allen binnen korte tijd de kop indrukken, blijven vraag en aanbod (en dus een aanhoudende schaarste) gelijk en daarmee ook de prijsvorming. Gaat het lang duren, dan breken voor veel potentiële kopers financieel zwaardere tijden aan. En als de vraag afneemt, dalen de prijzen. Laten we hopen dat het zover niet komt, dan blijft ook de groei van het aantal gedwongen verkopen achterwege, zoals we die zagen na 2008.

Problemen met betalen van de hypotheek?
Goed nieuws is dat diverse geldverstrekkers er zelf - anders dan na 2008 - beter voor staan en hun verantwoordelijkheid nemen. Ze geven aan dat ze zich coulant opstellen wanneer iemand in betalingsproblemen komt. Voorzie je zelf problemen wat betreft je rente en aflossing? Dan is het zaak dat je bank hierover z.s.m. op de hoogte is. Je adviseur kan je daarbij helpen. Meer info over je financiële situatie in deze periode vind je ook in een speciale krant van het Nibud.

Voorzichtig met bezichtigen
Op dit moment (eind maart) geldt in Nederland nog geen ‘lock down’ zoals elders. Toch neemt het aantal bezichtigingen al af. Logisch, nu de overheid adviseert persoonlijk contact zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Is een verkoper hiertoe wel bereid, en heb je zelf geen verschijnselen (hoest, niezen, kortademig, koorts), houdt dan 1,5m afstand. En was goed je handen, vooraf en erna.

Ontbindende voorwaarden bij Corona
Ga je een overeenkomst aan, zorg dan voor zekerheid. Het lijkt niet realistisch dat je een overeenkomst zonder meer kunt ontbinden vanwege de gevolgen van Corona. Dat zou een verkoper wel erg benadelen. Juist daarom geldt vaak dat als je de overeenkomst niet nakomt, je als kopende partij een boete moet betalen. Bijvoorbeeld 10% van de aankoopsom. Neem daarom een ‘voorbehoud van financiering’ op als ontbindende voorwaarde tijdens je onderhandelingen over een woningaankoop. Er is simpelweg te veel onzekerheid, bijvoorbeeld over hoe de rente zich ontwikkelt. Stijgt die, dan kun je met je inkomen minder lenen dan je adviseur eerder voor je berekende.

Wat misschien wel haalbaar is, is een afspraak over uitstel. Dat wanneer er als gevolg van overmacht (overheidsvoorschriften of persoonlijke omstandigheden) geen levering kan plaatsvinden er een andere opleverdatum wordt afgesproken. Naar een moment dat het gewone leven weer zijn gang vindt.

Ondertekenen bij de notaris, via een volmacht?
Voor de overdracht dienen zowel de verkoper als koper persoonlijk bij de notaris de akte(s) ondertekenen. Daar moet je dan dus wel kunnen komen. Kan dat niet, dan lijkt een volmacht een uitkomst en voor een koper is dat inderdaad mogelijk. De notaris tekent dan namens jou. Voor de verkoper is dat echter lastiger, want daarvoor heeft de notaris een ‘gelegaliseerde’ handtekening nodig. En dat legaliseren kan alleen bij de notaris (...) of op het gemeentehuis. En ook daarvan zijn veel loketten inmiddels gesloten als preventieve maatregel tegen het verspreiden van Corona.  

Hoe vindt de verhuizing plaats?
Overigens… ook als alles rond komt, of al is, dan vraagt de verhuizing zelf ook wat aanpassingen. Doe je dat zelf dan is afstand houden lastig, maar nog steeds verstandig. Alleen is die wasmachine geen 1,5m breed en moet hij toch naar boven... Schakel je een verhuisbedrijf in? Bekijk welke beperkingen er gelden en/of aanvullende eisen (bijvoorbeeld dat men alleen met eigen personeel sjouwt en dat huiseigenaren niet mee mogen rijden). 

Een nieuwe woning kopen en betrekken is normaal gesproken een feestelijke gebeurtenis. In deze tijden vraagt dat om de nodige flexibiliteit. Wees verstandig, overleg zo nodig met je financieel adviseur en maak er alsnog iets moois van!

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie