Zorgverzekering in 2023 tientje per maand duurder, terwijl collectieve korting vervalt

Zoals gebruikelijk maakte zorgverzekeraar DSW als eerste de nieuwe ziektekostenpremie bekend. Hun verplichte basisdekking stijgt komend jaar flink: met 7,6% naar € 137,50 per maand. Elders wordt die mogelijk nog hoger. Helaas mogen verzekeraars in 2023 geen 5% collectiviteitskorting meer geven. Wel komt er voor de lagere inkomens een hogere zorgtoeslag.

De premies stijgen omdat de zorgkosten naar verwachting met 8% toenemen. Meer dan de helft daarvan gaat naar de salarissen van zorgpersoneel en die kregen er dit jaar al 2% of iets meer bij, en in maart nog eens 3%. En ook bij zorgverleners stijgen de energiekosten en wordt de inkoop duurder. Daarnaast beïnvloedt de financiële situatie van de diverse verzekeraars hoeveel zij hun premie moeten bijstellen. Ze moeten die vóór 12 november bekend maken. Vanaf dat moment valt er dus weer wat te kiezen. Ook qua aanvullende dekkingen. Nu het leven aan alle kanten duurder wordt, is de verwachting — en vrees — dat velen gaan beknibbelen op de dekking voor de tandarts, fysio, of psycholoog.

Geen korting meer via collectief
Meer dan twee op de drie Nederlanders maakt gebruik van een collectieve zorgverzekering. Veelal kreeg je daarmee (maximaal) 5% premiekorting. Alleen is dat volgend jaar op de basisverzekering niet meer mogelijk. Op een eventueel aanvullend pakket nog wel, maar dat gaat dan nog maar om maar een paar euro per jaar.

Wel hogere zorgtoeslag
Huishoudens die niet veel verdienen — waaronder studenten — kunnen zorgtoeslag aanvragen. Zo draagt de overheid bij aan het betaalbaar houden van de zorgverzekring. Vanwege de gestegen kosten van levensonderhoud is voor 2023 besloten tot een eenmalige verhoging met € 412. Dat komt per maand neer op € 34 extra. Hoeveel iemand krijgt is afhankelijk van het inkomen. Het maximum voor komend jaar is verhoogd naar € 154 per maand.

  Zorgtoeslag zelf aanvragen 
  Zorgtoeslag moet je, net als andere toeslagen, zelf (tijdig) aanvragen. Bij de Belastingdienst kun je lezen of je ervoor in aanmerking komt — inclusief een proefberekening — en hoe je hem aanvraagt. Vraag hulp als je dat lastig vindt.

  Als je bijvoorbeeld mondzorg uitstelt, kan dat later tot veel grotere problemen leiden. En hogere kosten.

  Aad de Groot, voorzitter zorgverzekeraar DSW

  Aanpassingen binnen de basisverzekering
  In ons land moet elke volwassene zich verplicht verzekeren tegen ziektekosten. De dekking binnen de basisverzekering is bij elke maatschappij precies gelijk. Waarvoor je daarbinnen verzekert bent, bepaalt de Rijksoverheid. Elk jaar opnieuw. Ten opzichte van dit jaar zijn er in 2023 enkele wijzigingen:

  • Screening ongeboren kind wijzigt | Er is komend jaar geen vergoeding meer voor de combinatietest, een bloedtest en nekplooimeting van het ongeboren kind. Daarvoor in de plaats komt de NIPT in het basispakket. Met deze Niet Invasieve Prenatale Test wordt een ongeboren kind gecheckt op chromosoomafwijkingen, zoals het down-, edwards- en patausyndroom. Bij een medische indicatie betaal je daarvoor vanaf 1 januari geen eigen risico. Zónder indicatie valt de NIPT buiten het basispakket en is de eigen bijdrage € 175. Vanaf 1 april komt deze te vervallen.

  • Vitamine D niet langer gedekt | Per 1 januari 2023 verdwijnt de vergoeding van Vitamine D via de zorgverzekering. Iedereen moet de kosten dus zelf gaan betalen.

  • Corona herstelzorg tot 1 augustus verlengd | De basisverzekering was eerder al uitgebreid met herstelzorg na corona, maar tijdelijk. Deze maatregel is nu met een jaar verlengd, tot 1 augustus 2023. Daarmee zijn de kosten voor paramedische herstelzorg bij ernstige coronaklachten gedekt.

  Basis eigen risico blijft gelijk
  Het was ooit de bedoeling dat het eigen risico zou mee stijgen met de verhoging van de basispremie. Maar al in het coalitieakkoord van vorig jaar besloot het kabinet het eigen risico tot 2025 te bevriezen. Dat kost komend jaar zo’n € 223 miljoen, en daarna jaarlijks bijna een half miljard. Komend jaar ben je zo per persoon naar schatting € 1.650 kwijt voor een basis zorgverzekering, en zijn de eerste € 385 van je zorgkosten voor eigen rekening.

  Geen kosten huisarts en tandarts (tot 18e)
  Het eigen risico geldt niet voor een bezoek aan, of van de huisarts. En voor kinderen tot 18 jaar is een bezoek aan de tandarts ook gratis (behalve voor orthodontie).

  Kosten beperken?
  Welke aanvullende dekkingen voor ziektekosten en -zorg je buiten de basisverzekering kiest speelt zeker een rol in het totale kostenplaatje. Er valt veel te kiezen, en misschien is dit een goed moment nog eens na te gaan wat er voor jou echt nodig is. Extra opties zorgen veelal voor hogere kosten, en andersom. Een naturapolis kost vaak minder dan een restitutiepolis, maar kent ook beperkingen. Een budgetpolis is nog kariger. En hoeveel extra eigen risico wil je dragen? Ook dat scheelt premie, maar kan ook ineens een rekening van honderden euro’s betekenen, als er wat gebeurt.

  DSW-voorzitter Aad de Groot maakt zich zorgen om mensen die zorg gaan mijden, teneinde kosten te besparen. “Niet meer naar de tandarts gaan bijvoorbeeld, kan op langere termijn tot grotere problemen leiden en nog hogere kosten” vertelde hij aan de Telegraaf in een toelichting over hun nieuwe premie.

  Bron: Hypotheekbond

  Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie