Wist je dat? Je bent zelf een belangrijke passagier op je inzittendenverzekering

Veel autobezitters sluiten een inzittendenverzekering af met het idee dat hun passagiers bij een ongeval anders niet verzekerd zijn. Dit klopt niet. Je passagiers vallen onder jouw WA-dekking of onder die van de andere bestuurder, als die het ongeval veroorzaakte. Maar deed jij dat of blijft de schuldige onbekend? Dan is jouw eigen schade via de WA niet verzekerd! Zo is een inzittendenverzekering ook van belang als je vaak alleen rijdt. Maar welke kies je?

Keuze uit twee varianten die flink verschillen
Een voordeel van een inzittendenverzekering is de snelheid waarmee de afhandeling en uitkering van de schade plaatsvindt. De schade van jou en je passagiers wordt met voorrang behandeld door je inzittendenverzekeraar. Daarna pas volgt de autoverzekering van de tegenpartij.

Wat er is gedekt aan schade en hoeveel er wordt uitgekeerd, verschilt per type verzekering. We onderscheiden: (1) de ongevallen inzittendenverzekering en (2) de schadeverzekering inzittenden (SVI). De eerste kost per maand iets minder, maar de SVI is op alle andere fronten gunstiger. Hieronder lichten we dat toe. Maar om welk soorten schade kan het eigenlijk gaan?

  • letselschade (dokter, ziekenhuis, etc.)
  • schade aan spullen in de auto
  • misgelopen inkomsten
  • verlies van inkomen voor levensonderhoud
  • medische kosten
  • woningaanpassing bij invaliditeit
  • smartengeld (immateriële schade)
  • kosten voor de uitvaart 

Dat is misschien meer dan waar je in eerste instantie aan dacht. En (lang) niet alles wordt dus gedekt door de "ongevallenverzekering inzittenden".

Ongevallen inzittendenverzekering
Deze verzekering keert bij invaliditeit of overlijden van een inzittende als gevolg van een ongeval een vast bedrag uit, los van de werkelijke schade. Veelal gaat dit om een maximumbedrag tussen €20.000 en €50.000 per inzittende voor blijvende invaliditeit en een bedrag van €10.000 of €15.000 per inzittende bij overlijden. Dat lijken misschien forse bedragen, maar als het iemands inkomen raakt, kost dat al snel veel meer.

Verder zijn er beperkingen op deze maxima. Bij gedeeltelijk invaliditeit keert de verzekering slechts een percentage uit van het maximum. En sommige verzekeraars kijken naar de leeftijd van de getroffene: minderjarigen of juist ouderen krijgen dan een lagere uitkering.

Tenslotte is bij een ongevallen inzittendenverzekering geen vergoeding voor vervoerde spullen of voor immateriële schade (dus geen smartengeld voor ‘gederfde levensvreugde’, pijn en leed).

De SVI - schadeverzekering inzittenden - kost iets meer maar is op alle andere fronten gunstiger

Schadeverzekering inzittenden (SVI)
Bij een schadeverzekering inzittenden is de dekking veel uitgebreider. Deze verzekering is vooral nuttig als je zo min mogelijk risico wilt lopen. Deze verzekering keert namelijk de werkelijke schade uit na een ongeval. De hoogte daarvan wordt op dezelfde manier vastgesteld als bij de WA-verzekering. Het verschil is dat de verzekeraar niet kijkt naar de schuldvraag. Schade is schade en die wordt met voorrang behandeld.

Om te beginnen is bij de SVI de maximumvergoeding per gebeurtenis aanzienlijk hoger dan bij de ongevallen inzittendenverzekering. Vaak keert de verzekeraar maximaal €1.000.000 uit per gebeurtenis. Maar dat kan variëren, bij andere polissen gelden maximumbedragen tussen de €500.000 en €2.500.000. Let op: dit bedrag geldt voor alle inzittenden samen.

Verder biedt deze schadeverzekering wél een vergoeding voor vervoerde spullen en immateriële schade.

De SVI kent twee varianten: Basis | deze dekt ongevallen in en om de auto, dus ook bij het in- en uitstappen, tanken of tijdens het uitvoeren van een noodreparatie. Uitgebreid | deze biedt ook dekking als je als voetganger, fietser of reiziger met het openbaar vervoer gewond raakt in het verkeer. Welke van deze twee varianten een autoverzekeraar aanbiedt staat in de polisvoorwaarden. Vaak is het er maar één. En dat kan mede het verschil in de maandpremie bepalen. We nemen dat natuurlijk graag mee in ons advies.

Draagt u geen autogordel? Dan kan de verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding bij verwondingen door een auto-ongeval niet of maar gedeeltelijk uitkeren.

Let op aantal passagiers en de autogordel
Met het voetbalteam naar de uitwedstrijd? De kinderen thuisbrengen na een feestje? Welk type inzittendenverzekering je ook afsluit (of niet), neem nooit teveel passagiers mee dan mag en zorg ervoor dat iedereen zijn gordel draagt. De regel is dat je niet meer mensen mag meenemen dat waarvoor er autogordels zijn. Sommige verzekeraars beperken hun uitkering tot het aantal zitplaatsen in de auto. Voor het niet (laten) dragen van de autogordel kun je niet alleen een boete krijgen, er zijn ook verzekeraars die dan maar een deel of niets uitkeren van de schade bij een ongeval. Zie voor meer informatie over passagiers en gordels de site van de Rijksoverheid.

Ook als je vaak alleen rijdt
Zoals je in onze inleiding al las, is de inzittendenverzekering niet alleen voor passagiers nuttig, maar (juist) ook voor de bestuurder. Vooral als je ooit zelf schuldig bent aan een ongeval. Maar óók als er geen schuldige valt aan te wijzen. De WA-verzekering keert jou dan niets uit; je kunt  als bestuurder dan een groot deel van je eigen schade niet verhalen. Je zorgverzekering vergoedt wel de medische kosten, maar niet de kosten van bijvoorbeeld een uitvaart of een tegemoetkoming in geval van blijvende invaliditeit.

Met een veiliger gevoel onderweg? Met de auto of misschien liefst ook met de fiets of het openbaar vervoer? Wij helpen je graag met het uitzoeken van een verzekering die perfect past bij jouw wensen. Dus bij twijfel niet inhalen, maar even contact opnemen met ons kantoor.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie