Wanneer ben je onderverzekerd? En waarom wil je dat voorkomen?

Als je inboedeldekking niet meer aansluit bij de werkelijke waarde loop je kans dat de verzekering bij diefstal niet alle schade uitkeert. Een verzamelaar van dure horloges liep hierdoor laatst twee ton mis. De rechtbank Rotterdam concludeerde hierbij dat zowel tussenpersoon als eigenaar verantwoordelijk zijn voor een tijdige hertaxatie. Hoe voorkom jij onderverzekering? 

Normaal gesproken daalt je bestaande inboedel in waarde. Tenzij je deze upgrade natuurlijk. Bij kunst, antiek en dus ook exclusieve horloges is dat soms andersom. Zo werden de 46 uurwerken van een Maastrichtse hoteleigenaar in 2011 getaxeerd op €523.930. Toen er daarvan acht jaar later 37 werden gestolen uit zijn kluis was die collectie €213.000 méér waard, bijna 40%. Alleen was de dekking sinds 2012 niet meer verhoogd. De verzekeraar keerde op basis daarvan uit. De eigenaar stelde de tussenpersoon aansprakelijk—omdat die niet had gewaarschuwd. Maar op 14 september j.l. oordeelde de rechter dat de schuld in het midden ligt: beide partijen dragen zorg voor het tijdig aanpassen van het verzekerde bedrag.

Wanneer ben je onderverzekerd?
Als je een verzekering afsluit voor je inboedel geef je op hoeveel je spullen waard zijn. Dit is het verzekerde bedrag. Onderverzekering komt voor als de waarde van je inboedel hoger is dan dit verzekerd bedrag. Dat kan gebeuren als je een te lage waarde opgeeft, of als je later duurdere spullen bijkoopt. Bij bijzondere objecten, zoals kunst, antiek, of andere collecties kan de waarde ook toenemen. Is je inboedel verzekerd voor € 42.000 maar zijn je spullen in werkelijkheid—of inmiddels—€60.000 waard? Dan ben je voor €18.000 onderverzekerd (€60.000 - €42.000).

Aandacht voor opstalverzekering. Ook met je opstalverzekering kun je onderverzekerd zijn. Je woonhuis is dan voor een lager bedrag verzekerd dan de herbouwwaarde. Nu de woningprijzen sterk zijn gestegen—gemiddeld 65% in zes jaar— doe je er goed aan hierover af te stemmen met je tussenpersoon of financieel adviseur.

Via het RWWR krijg je voor €4.95 een goede indicatie van je woningwaarde.

Risico's
Wie onderverzekerd is krijgt bij schade alleen een zogenaamd evenredig deel van de werkelijke schade vergoed. Niet de totale schade. Verzekeraars vergoeden deze niet, omdat je alleen premie betaalde voor het verzekerde bedrag. Hierdoor heb je geen recht op een volledige vergoeding. De premie voor de werkelijke waarde scheelt je per maand vaak maar een klein bedrag.

Vergoeding bij onderverzekering
Niet alleen door diefstal kan schade ontstaan. Ook door brand of bijvoorbeeld lekkage. Stel, er ontstaat brand in je woning en er is €8.000 schade. In bovenstaand voorbeeld is de waarde van de inboedel voor €42.000 verzekerd. Er komt een expert langs die de werkelijke waarde vaststelt op €60.000. De maatschappij keert dan naar verhouding uit, ofwel 70% (60.000 / 42.000). Hierdoor loop je dus 30% x €8.000 van de schade mis: € 2.400,-.

Hoe voorkom je onderverzekering?
Heb je recent flink geïnvesteerd in je interieur of andere dure spullen voor de woning? Heb je een dure hobby of andere kostbaarheden? Is je woning meer waard geworden—door de algemene prijsstijging of vanwege een verbouwing? Geef dit soort zaken tijdig door. Bij sommige verzekeraars is een garantie tegen onderverzekering mogelijk. Je vult daartoe o.a. een gestructureerde vragenlijst in die de waarde van jouw inboedel bepaalt. Je kunt het risico op onderverzekering ook beperken als je zelf een inboedelmeter invult, of een herbouwwaardemeter.

Kun je ook premie besparen?
Een hogere dekking betekent ook iets meer premie. Maar breng je een aantal verzekeringen onder in één pakket, dan kun je daar weer op besparen. En is en blijft je inboedel minder waard dan je ooit opgaf? Dan kun je de dekking misschien verlagen. Vraag je adviseur, tussenpersoon of verzekeraar naar de mogelijkheden.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie