Verzekerd en toch een rekening na een uitvaart. Hoe voorkom je verder verdriet?

Een sterfgeval in de familie, daar denk je liever niet aan. Toch is het goed af en toe wel even stil te staan bij het onvermijdelijke. Breng je wensen in kaart, check het to-do lijstje en controleer of de kosten van je uitvaart nog voldoende gedekt zijn. Te vaak krijgen nabestaanden alsnog een rekening gepresenteerd.

Een uitvaart kost meer dan men denkt
Onze laatste reis is een kostbare. Al met al belopen de kosten rond een uitvaart gemiddeld € 7.750,-. Het kán voor minder, maar is vaak dus ook duurder. Dit is afhankelijk van de wensen van de overledene, de keuzes die de nabestaanden maken en bijvoorbeeld de gemeente waar de begrafenis plaatsvindt (grafkosten lopen behoorlijk uiteen). Veel mensen schatten deze kosten te laag in.

Het gaat hoe dan ook om een flink bedrag en het laatste wat je wilt, is dat jouw dierbaren zich zorgen maken om de kosten. Vooral niet in een periode van rouw en dingen-moeten-regelen*. Voor 60% van de mensen met een uitvaartverzekering is dat precies de reden waarom ze deze af sloten: zorgen dat de nabestaanden niet worden geconfronteerd met hoge rekeningen die niet gedekt zijn. Toch valt dat in de praktijk soms tegen. Hoe dat komt, lees je hieronder.

Sparen of verzekeren?
Als je niet al over een vermogen beschikt, kun je natuurlijk starten met geld opzij leggen voor later. Dat vergt twee zaken: (1) discipline - blijf er maar eens af; en (2) tijd - het kan best even duren vóór je een flink bedrag bij elkaar spaart. Hopelijk gebeurt er intussen (en lang daarna) niets, maar zeker kun je daar niet van zijn. Dat ben je wel als je je tegen zo’n risico verzekert. En dat kan op twee manieren:

    1. Via een uitvaartverzekering: in geld of in ‘naturana’
    2. Via een overlijdensrisicoverzekering (ORV)

Een uitvaartverzekering
We onderscheiden twee type polissen voor deze verzekering:

  • De  kapitaalpolis - je verzekering keert dan geld uit, een van te voren afgesproken kapitaal. Hiermee kunnen je nabestaanden de diverse rekeningen betalen. Of dit bedrag voldoende is voor de werkelijke kosten? Dat blijft lastig inschatten, maar je adviseur kan je hierbij helpen. Het hangt natuurlijk af van hoe je wensen (en de kosten) in de loop van de tijd veranderen. Misschien is een aanpassing verstandig.
  • De naturapolis - deze keert geen geld uit, maar regelt alle diensten die zijn afgesproken. Wat er is geregeld staat in je polis; dát gebeurt en extra zaken moet men zelf betalen. Ons advies: check dat nog eens op volledigheid. Onder extra zaken vallen bijvoorbeeld een advertentie, een luxere receptie of een rouwstuk. We denken graag met je mee, of gebruik anders eens de uitvaartberekenaar van het Nibud.

Wil je je nabestaanden daarin wat vrijheid geven, kies dan voor een combinatie van een kapitaal- en natura-polis. Er is dan al veel geregeld en bovendien een bedrag voor wat extra’s.

Tip: met een uitvaartverzekering zijn je kinderen vaak gratis meeverzekerd, maar de dekking wisselt sterk. Wil je weten hoe dat bij jou zit? Laten we samen de voorwaarden van je polis checken, ook op mogelijke uitsluitingen waar je niet op zit te wachten.

Een overlijdensrisicoverzekering
Een ORV sluit je vaak af als je een hypotheek neemt. Toch is hij zeker ook verstandig als je huurt, met een partner en/of kinderen. Een ORV polis keert uit bij vroegtijdig overlijden van een van de partners. Regel je dat goed, dan kan de ander de woonlasten blijven betalen én kunnen van de uitkering ook de kosten rond de begrafenis of crematie worden betaald.

Tip: een uitkering ‘bij overlijden’ kun je binnen een ORV combineren met een bedrag ‘bij leven’, als je een bepaalde leeftijd bereikt. Bijvoorbeeld om dan (een deel van) je aflossingsvrije hypotheek mee af te lossen. Vanaf dat moment heb je lagere woonlasten.

Vraag je adviseur om een nadere toelichting, of hoe je mogelijk bespaart op je huidige ORV.

Vragen staat vrij en neemt bezorgdheid weg
Ook over onderwerpen waar je liever niet bij stilstaat vind je bij je adviseur een luisterend oor en objectief advies. Maak er gerust gebruik van. *) En check ook onze tips hoe je je familie helpt.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie