Rookmelders in woningen worden in 2022 verplicht

Een rookmelder op elke etage van je woning waar een verblijfsruimte is. Volgend jaar juli verplicht, nu al heel verstandig. Of beter: van levensbelang. Waaraan herken je een goede rookmelder, waar plaats je ze en hoe zit het met het onderhoud? En... hoe voorkom je brand?

Terwijl het aantal meldingen van brandschade de laatste jaren daalde, nam dat vorig jaar juist toe. Misschien omdat er vanwege corona meer thuis werd gewerkt? De maar liefst 66.657 meldingen van brand veroorzaakten in totaal 225 miljoen euro schade. Dat komt neer op bijna 3.500 euro per situatie. Dit blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars van begin oktober. Helaas waren er ook meer dodelijke slachtoffers te betreuren dan in 2019.

Rookmelder(s) verplicht vanaf juli 2022
Voorkomen is altijd beter, maar een duidelijk alarm bij brand is zeker ook belangrijk. Alleen heeft 25 procent van de woningen nog geen rookmelder. En waar ze hangen werkt een derde van de rookmelders niet goed. Gevaarlijk! We worden namelijk niet wakker bij brand. Van de koolmonoxide die vrijkomt raak je bewusteloos en zul je uiteindelijk overlijden. Ook ruik je 's nachts niets en maakt brand weinig geluid.

Om consumenten wakker te schudden startte de Brandweer Nederland in juli de campagne 'Rookmelders redden levens'. Deze loopt vooruit op de wettelijke verplichting die volgend jaar juli van kracht wordt: er moet een rookmelder komen op elke etage van je woning waar een verblijfsruimte is. Maar waarom afwachten? Brand in de woning is flink schrikken en schade aan je spullen vervelend, zelfs als deze wordt vergoed. Maar het kan erger en het risico neemt toe. Volgens de Nederlandse Brandwonden Stichting zorgen modern meubilair en een groeiend aantal oplaadbare apparaten voor heviger en gevaarlijker branden dan vroeger. Daarom zetten zij in op het voorkomen van brand én op vroege ontdekking ervan. Een alarm door een rookmelder is daarbij cruciaal.

Tips over rookmelders
De site Rookmelders.nl geeft tal van praktische tips om je woning brandveiliger te maken. De site is een initiatief van Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Je vindt hier o.a. antwoord op de volgende vragen:

De Rookmelderwijzer
Dit praktische hulpmiddel geeft je een passend advies voor jouw woonsituatie, kijkend naar: (1) Verdiepingen, (2) Slaapkamers, (3) Keuken en (4) Overige ruimtes. Bij de geboden oplossingen is er keuze tussen een voldoende, beter, of beste pakket.


Word ook Rookmelderwijzer

Brandveiliger wonen
Het apparaat dat thuis het vaakst brand veroorzaakt is de wasdroger. Hoewel soms voorzien van een timer-knop voor uitgesteld drogen, wordt toch aangeraden de droger alleen te gebruiken als je wakker bent en om na na elke cyclus het stoffilter te reinigen. Vermijd thuis en elders ook een 'spaghetti' van elektriciteitssnoeren en rol een kabelhaspel altijd helemaal af om oververhitting te voorkomen. Goed om aan te denken als met kerst het gourmetstel weer op tafel komt. En blijf alert op kaarsen en de open haard.

Vuur en vlammen zijn verantwoordelijk voor een derde van het aantal patiënten in de Nederlandse Brandwondencentra

Rob Baardse, directeur Nederlandse Brandwonden Stichting

Slachtoffers fatale brand vaak niet zelfredzaam
De Brandweeracademie telde vorig jaar 31 fatale woningbranden, tien meer dan in 2019. Daarbij kwamen 32 mensen om het leven. Wat de brand veroorzaakte is niet altijd bekend. Wel spelen technische problemen met (huishoudelijke) apparatuur vaker een rol dan menselijk handelen — zoals roken, het branden van kaarsen of spelen met vuur. Veelal ontbrak een rookmelder. De helft van de slachtoffers is (ver) boven de 65, bijna negen op de tien bleek niet zelfredzaam. Voor hen is voorkomen dus zeker beter dan een alarm. Wie ouderen binnenkort helpt met het plaatsen van een rookmelder, doet er dus goed aan te (laten) controleren of de gas- en elektrische installaties en apparaten nog in orde zijn. En om in gesprek te gaan over brandveilig gedrag.

Voorkomen is beter dan blussen. Met eenvoudige maatregelen én door goed op te letten, kun je de kans op brand verkleinen of voorkomen. Benut en bespreek deze veiligheidstips.

En de verzekering? 
Vroeger waren er aparte verzekeringen voor bijvoorbeeld brand, glas en inbraak. Tegenwoordig valt dit allemaal onder het kopje woonverzekering. Deze dekt minimaal de zogenaamde opstallen: het gebouw en de grond. Deze verzekering is verplicht als je een huis koopt. Bij een uitgebreide woonverzekering is ook de inboedel — de spullen in je huis — gedekt tegen schade van buitenaf. Een complete, of all risk woonverzekering vergoedt tenslotte ook schade die jijzelf of een gezinslid veroorzaakt. Dekking en voorwaarden variëren per verzekeraar.

Een goede verzekering biedt dekking bij diverse oorzaken en tegen uiteenlopende kosten: brandschade, blusschade, rookschade, roetschade, smelt- en schroeischade, schade door ontploffing, blikseminslag, het doorbranden van apparatuur. En tegen gevolgschade. Een grote woningbrand veroorzaakt immers meer kosten dan alleen de schade door de vuurzee. Denk aan de kosten van het opruimen, het opslaan van je huisraad en een eventuele tijdelijke andere woonruimte. Wel kan er sprake zijn van een maximum en van uitsluitingen, bijvoorbeeld als de brand ontstaat door een illegale activiteit, zoals een wietplantage.

Wil je zeker weten of jij goed gedekt bent? Vraag je verzekeringsexpert. Want wat voor rookmelders geldt, gaat ook op voor verzekeringen: met een regelmatige controle blijf je optimaal beschermd. 

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie