premiestijging zorg valt mee maar er missen nog contracten

Premiestijging zorg ‘valt mee’, maar er missen nog contracten

Met Prinsjesdag meende het kabinet dat de basisverzekering voor de zorg komend jaar € 12 euro per maand hoger uit zou vallen. Na de start van het zorgseizoen, op 12 november, blijken de grote verzekeraars hun premiestijging te beperken: van € 8,50 tot € 5,- extra. Er valt weer wat te kiezen en mogelijk te besparen door over te stappen. Alleen hebben sommige verzekeraars nog niet alle contracten met de zorgverleners rond. Heb je bepaalde voorkeuren, controleer dat dan, of wacht nog even vóór je besluit. Switchen kan nog tot eind december.

De stijgingen mogen meevallen, duurder wordt het wel. Dat heeft te maken met hogere zorgkosten, o.a. voor personeel dat -na lang uitstel- een behoorlijk loonsverhoging kreeg: in oktober al 5% en volgend jaar nog eens twee maal 5%. Dat de premies minder stijgen dan verwacht, kan komen doordat verzekeraars voor 2023 hogere kostenstijgingen inprijsden dan nodig bleek. Wie voor dit jaar een extra verhoging doorvoerde, kan dat voor komend jaar beperk

In het verleden kon je meestal zelf kiezen waar of door wie je je liet behandelen. Die vrije artsenkeuze neemt af. Verschillende verzekeraars bieden geen zogenaamde restitutiepolis meer aan. Bij zo’n polis worden onder de basisverzekering altijd alle kosten vergoed, ook als er geen contract loopt met het ziekenhuis of de behandelaar van jouw keuze. Wel geldt ook bij deze verzekering het eigen risico: de eerste € 385 zorgkosten betaal je zelf. Uitzondering hierop vormt de huisarts: die kosten worden altijd vergoed.

Eind 2022 stapten zo’n 1,5 miljoen mensen over van zorgverzekeraar

Zorgthermometer, Vektis

Zelfs een restitutiepolissen kent soms beperkingen, zoals bij erg dure privé-klinieken. Let ook op hoe het zit met het vergoeden van behandelingen onder de aanvullende verzekering, bijvoorbeeld fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. Is jouw behandelaar niet gecontracteerd, dan komt een deel van de nota mogelijk toch voor jouw rekening.

Minder keuze, lagere kosten

Bij een restitutiepolis moeten verzekeraars niet-gecontracteerde behandelaars het maximum tarief vergoeden, terwijl ze met anderen juist scherp onderhandelen. Mede daarom wordt deze variant minder aangeboden. Wat blijft er dan over? Een combinatiepolis of een (budget) natura-polis.

Bij een combinatiepolis heb je ook vrije zorgkeuze en kun je meestal naar alle zorgverleners toe. Alleen beperkt dat zich tot gecontracteerde partijen. Dat kan betekenen dat je wel bij alle ziekenhuizen terecht kunt, maar niet bij alle klinieken. Boven je eigen risico worden de kosten 100% vergoed. Bij een (voordeliger) natura-polis moet je echt opletten welke partijen zijn gecontracteerd: staat de zorgverlener van jouw keuze niet op de lijst dan moet je mogelijk een deel van de kosten zelf betalen, bijvoorbeeld 20%. Of je moet gebruik maken van een wél gecontracteerde partij. Vooral bij ‘budget’polissen is de keuze daarbij nog beperkter.

Contracten nog niet rond

Er valt dus weer wat te kiezen en de vraag waar je terecht kunt speelt steeds vaker een rol. Kun je naar het ziekenhuis in de buurt, en hoeveel moet je zelf bijdragen aan de fysiotherapeut van jouw voorkeur? Lastig is dat nog lang niet alle verzekeraars de contracten rond met de vele zorgaanbieders die ons land telt. De Consumentenbond vindt dat onbestaanbaar, omdat er jaarlijks zo’n 1,5 miljoen mensen overstappen van zorgverzekeraar. Hopelijk bieden deze snel een compleet beeld. Dat biedt de gewenste zekerheid bij een vergelijking en eventuele overstap.

Overstappen?

Overstappen kan tot het einde van het jaar. Steeds meer Nederlanders doen dat, blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Vektis. Vorig jaar ging dat om een op de twaalf verzekerden. Ook kozen iets meer mensen voor een hoger eigen risico: totaal toen 13,3%. Voor meer achtergronden, zie Vektis’ Zorgthermometer

Hoger eigen risico, lagere premie

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt in ons land zelf een verplicht bedrag als hij kosten maakt voor zorg uit het basispakket. Net als nu is dat voor 2024 vastgesteld op minimaal € 385. Je kunt dit bedrag niet verlagen, wel verhogen. Kies je voor een hoger eigen risico dan betaal  je iets minder premie. Schat in of je die kosten kunt voldoen, als je iets overkomt. Aanpassen van het eigen risico kan alleen tijdens het overstapseizoen (12 november t/m 31 december). Vanaf 2025 wordt het eigen risico € 150 per behandeling, in plaats van een maximum bedrag op jaarbasis.

Aanvullende verzekering?

Naast de verplichte basisverzekering bieden verzekeraars diverse aanvullende zorgpolissen aan. Hiervoor kiezen kan zinvol zijn als je vaak gebruik maakt van zorg die niet of nauwelijks via de basisverzekering wordt vergoed — bijvoorbeeld fysiotherapie, de tandarts (tot 18 jaar gratis meeverzekerd in de basisverzekering), brillen/lenzen, of psychotherapie. Voor aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico. Ga wel na of de vergoedingen opwegen tegen de extra premie die je betaalt voor zo’n aanvullende verzekering. Soms betaal je namelijk meer premie dan je vergoedt krijgt.

De premies van de diverse verzekeraars lopen uiteen, net als de dekking. En er is dus verschil in het aantal gecontracteerde partijen en hoeveel je vergoed krijgt als jouw behandelaar niet is gecontracteerd. Soms is dat maar de helft, en dat weegt dan al snel niet meer op tegen een klein premievoordeel. Vind je kiezen lastig, vraag dan advies van je (zorg)verzeringsexpert.

Vooruitgang is 'driver' kostenstijging

In 2000 kostte het Nederlandse zorgsysteem € 45,4 miljard, in 2021 was dat € 124,7 miljard, bijna drie maal zo veel. De menselijke factor speelt daarbij zeker een rol. Nederland vergrijst en ouderen hebben meer zorg nodig. Nederland wordt ook dikker, wat eveneens leidt tot meer zorgkosten — deze week werd bekend dat er ‘tientallen kinderen’ diabetes type 2 hebben, waar dat eerder nauwelijks voorkwam. Dat vraagt om meer handjes, hogere lonen, dus stijgende kosten.
Toch zijn het volgens experts vooral de ingewikkelder, duurdere behandelmethoden en medicijnen die de zorg kostbaarder maken en de premies doen stijgen. Medische vooruitgang heeft zijn prijs. Initiatieven als ‘Een rookvrije generatie’ maken Nederland hopelijk gezonder. En verder pleitten zorgprofessionals eerder in Nieuwsuur ⎆ voor het stoppen van vergoedingen voor ‘onzin-behandelingen’, die bewezen niet-effectief zijn. Toch blijft de verwachting dat de zorgkosten én -premies in de toekomst nog zullen stijgen.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie