Per 1 juli Directe Schadeafhandeling op de WA-autoverzekering 

Loopt jouw auto schade op waarvoor de bestuurder van een ander motorvoertuig aansprakelijk is? Met alleen een WA-dekking moest je dan bij de verzekeraar van de tegenpartij aankloppen. Per 1 juli niet meer: dan kun je kiezen voor een schade-afhandeling door je eigen verzekeraar. Sneller en eenvoudiger.

Waarom overgaan op Directe Schadeafhandeling? 
Bij bijna alle schades kunnen jij of je tussenpersoon rechtstreeks terecht bij de eigen, vertrouwde verzekeraar. Denk aan de inboedel- en opstalverzekering én bij de all risk-autoverzekering. Alleen bij WA-dekkingen kon dat niet: tenzij er recht was op bijstand bij verhaal moest schade dan worden aangekaart bij de verzekeraar van de aansprakelijk partij. Die verzekeraar is onbekend, en - door een soms trage, vage procedure - vaak onbemind.

Logisch dat jij zekerheid zoekt omtrent de vergoeding als je auto is beschadigd. Liever heb je gisteren dan vandaag het geld op je rekening. Heb je nu een WA- of WA beperkt cascodekking dan biedt overstappen op de 'Directe Schade-afhandeling' diverse voordelen:

  • De afhandeling van de schade is eenvoudiger en efficiënter
  • Een zoektocht naar de aansprakelijke verzekeraar en hiermee 'onderhandelen' is overbodig
  • Je meldt je gewoon bij je eigen adviseur of verzekeraar - eventueel via een app
  • Je bent daar klant en dat wil men graag zo houden, dus klanttevredenheid staat centraal
  • Je profiteert van de dienstverlening die er al is voor all risk-verzekerden, zoals het netwerk van schadeherstellers die voldoen aan hun kwaliteitseisen

Hoe werkt WA-direct? 
Bij een ongeluk tussen twee personenauto’s, meldt iedere partij de schade bij zijn eigen verzekeraar. Deze onderzoekt of er dekking is. Is andere partij mede of volledig aansprakelijk dan neemt je eigen verzekeraar de schade in behandeling. Een eventuele discussie over de aansprakelijkheid voer je dus ook met hen - en niet met een jouw onbekende maatschappij.

Nadat de schade is vastgesteld en uitgekeerd aan de klant, vindt er pas verhaal plaats bij de aansprakelijke verzekeraar. Dat gaat dus op dezelfde manier als nu al bij all risk verzekeringen, een gestandaardiseerd, efficiënt proces dat onderlinge discussies tot een minimum beperkt.

Goedkeuringsstempel van de ANWB 
Consumentenorganisatie ANWB betuigde eerder al steun aan het WA-direct initiatief van het Verbond van Verzekeraars. De nieuwe afhandeling sluit volgens hen goed aan bij de verwachting van hun leden. Daarnaast zien zij als pluspunt dat consumenten de mogelijkheid behouden toch zelf de tegenpartij aansprakelijk te stellen, als dit hun voorkeur is.

Kritiek vanuit de Letselschadebranche
Zowel vanuit de expertisebureaus als de advocatuur klinken wat kritische geluiden en waarschuwingen, met name gericht op de toekomst. Hier vreest men voor een verslechtering van de rechtspositie van slachtoffers, als de Directe Schadeafhandeling ook voor letselschades zou worden ingevoerd. Deze vallen vooralsnog buiten de nieuwe regeling.

De WA-direct geldt voor nu alleen voor personenauto's verzekerd op een particuliere polis, waaraan schade optreedt door de bestuurder van een ander motorvoertuig die daarvoor mede of geheel aansprakelijk is. Beide voertuigen moeten bovendien op Nederlands kenteken staan.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie