overstromingsschade mogelijk pas in 2025 verzekerbaar bart ros  WcGVO1jq4U unsplash

Overstromingsschade grote rivieren mogelijk in 2025 verzekerbaar

Tijdens de kerstdagen steeg de waterstand in ons land op diverse plekken alarmerend. Daags erna stond de Overijsselse Vecht op een recordhoogte en gingen bij Deventer de zandzakken voor de deur langs de IJsselkade. Niet voor niets, want schade door het overstromen van grote rivieren of het bezwijken van zeedijken is niet verzekerbaar. Nog niet althans.

Een stier midden in de rivier. Een buurtschap alleen nog per pontje bereikbaar. Gemalen die overuren draaien. En dus zandzakken voor de deur in Deventer. Deze NOS video toont spannende beelden. Al dagenlang is er sprake van hoogwater op verschillende plekken in Nederland. Volgens de Unie van Waterschappen kan de overlast beperkt blijven door extra maatregelen van waterschappen.

Doorbraak primaire waterkering niet gedekt

Het lijkt nu mee te vallen, maar dat was juli 2021 in Limburg wel anders, net als in regio’s buiten Nederland. Het overstromen van beken en kleinere rivieren zorgde in ons land voor € 400 miljoen schade. Die is inmiddels grotendeels vergoed. Hier traden beken en kleine riviertjes buiten hun oever en tegen schade door dit soort ‘secundaire keringen’ kun je je verzekeren. De Maas hield het destijds nét, en dat is maar goed ook. Schade die ontstaat door watergeweld wanneer zogenaamde ‘primaire keringen’ het niet houden is namelijk niet gedekt. Het betreft dan dijken en andere waterwerken rond de grote rivieren, het IJsselmeer en aan zee.

Door klimaatveranderingen is er meer zekerheid nodig

Ingrid Visscher, directievoorzitter de Vereende

Sinds de aanleg van onze wereldberoemde Deltawerken maken experts zich opnieuw zorgen: het veranderende klimaat leidt vaker tot extreme weers­omstandigheden. Milieu­maatregelen die deze  veranderingen tegengaan zijn dus belangrijk, extra beschermende maatregelen ook. Fysiek en financieel. Zo kwam begin 2023 het idee van een ‘overstromings­pool’ weer bovendrijven.

Hoe hoog komt het water bij jou? Peil eenvoudig hoe groot de kans is dat jouw woning (letterlijk) onder water komt te staan.

Check overstroomik.nl

Overstromingspool in de maak

Al twintig jaar kabbelt de discussie voort over het verzekerbaar maken van schade door het falen van primaire waterkeringen. Nu duidelijk wordt dat het risico hierop toeneemt komen deze plannen in een stroomversnelling. “We kijken nu naar de mogelijkheid om een pool te vormen, waarbij verzekeraars een stuk van het risico dragen, samen met herverzekeraars en de overheid”, aldus Ingrid Visscher, directievoorzitter van de Vereende, eerder dit jaar. “Dat gaat om een potentieel belang van miljarden euro’s”. Behalve het verzekeren van bijzondere risico’s en schades, voert de Vereende ook het management van diverse activiteiten, pools en fondsen.

De komende maanden wordt er met betrokken partijen zoals herverzekeraars, de overheid, maar ook met toezichthouders, wetenschappers en belangen­organisaties verder gesproken over de mogelijkheden en over de precieze opzet en invulling. Streven is om in 2025 schade in relatie tot primaire waterkeringen te kunnen verzekeren. Vooralsnog denkt men daarbij alleen aan een dekking voor particulieren. De pool zou hen dan een ruimere dekking kunnen bieden dan nu, namelijk ook bij het breken van zeedijken of het overstromen van rivieren als gevolg van het falen van de stormvloedkering.

Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen

Als er op dit moment iets mis gaat rond een grote rivier biedt je woonhuis- of bedrijfsverzekering geen dekking. De Nederlandse overheid zou dan een uitkering moeten doen vanuit de Wet Tegemoet­koming Schade bij Rampen (WTS). Deze is nadrukkelijk beperkt tot overstroming door zoet water, dus geen zeewater. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt daarbij de hoogte van de tegemoetkoming, en een eventueel maximum. Of alle schade wordt vergoed, is dus lang niet zeker.

Polis onder water?

Als je schade lijdt waarvoor je verzekering wel dekking biedt, wil je natuurlijk netjes worden gecompenseerd. Daarom doe je er verstandig aan regelmatig te checken of de verzekerde bedragen binnen je schadepolissen nog aansluiten bij de actualiteit. Investeerde je in een nieuw interieur? In zonnepanelen misschien? En hoeveel meer is je woning inmiddels waard? Voorkom dat je onverzekerd raakt, want dan keert je verzekering maar gedeeltelijk uit. Overleg bij twijfel met je verzekeringsexpert.

Podwalk-app

Goed als er in 2025 een verzekering is vóór het water weer komt. Ben je benieuwd hoe dat er zeventig jaar geleden uitzag? Naar aanleiding van de tv-serie Het Water Komt is er ook de NTR podwalk app. Deze begeleidt je op zeven waterwandelingen langs de rampplekken van weleer. Via een augmented reality op je smartphone komt de geschiedenis tot leven en zie je hoe hoog het water toen stond.

Bekijk de wandelingen en download de app

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie