Onvindbare begunstigde levensverzekering eerder in beeld

Het wordt verzekeraars gemakkelijker gemaakt nabestaanden op te sporen waarvan de adresgegevens ontbreken. Een regeringsvoorstel hiertoe ligt bij de Tweede Kamer. Dit vergroot de kans dat een levensverzekering daadwerkelijk uitkeert aan begunstigden, wanneer de polishouder overlijdt. Toch kun je ook nu al zelf op zoek.

Een betrokken levensverzekeraar kan in de toekomst een bericht ontvangen vanuit de Basisregistratie Personen (BRP), wanneer zijn verzekerde komt te overlijden. Daarvoor is nog wel een wijziging nodig in de regelgeving. Dat is vooral praktisch als een begunstigde in de loop van de tijd is verhuisd zonder dat een adreswijziging werd ontvangen.

Verzekeraars zijn positief
Op dit moment gaan verzekeraars zelf op zoek als ze vaststellen of vermoeden dat een verzekering uitgekeerd moet worden, en er nog geen claim is ingediend. Bijvoorbeeld als de uitkeringsdatum is bereikt, maar post retour komt. Of als de verzekerde 110 jaar oud zou zijn, maar er nog geen overlijden is gemeld. Daar kan dus veel tijd overheen gaan. Ook zijn de middelen om het adres van een begunstigde te achterhalen nu beperkt, terwijl de kans dat deze in de loop der tijd verhuisde toeneemt. De nieuwe regelgeving komt tegemoet aan een langgekoesterde wens van verzekeraars.

Het achterhalen van nabestaanden aan wie het geld toekomt, wordt veel kansrijker

Harold Herbert, directeur Verbond van Verzekeraars

"Het achterhalen van nabestaanden aan wie het geld toekomt, wordt veel kansrijker. Onze inspanningen worden effectiever’’, stelt directeur Harold Herbert van het Verbond van Verzekeraars. Een seintje aan de betrokken verzekeraar bij een overlijden is een belangrijk startpunt. Daarvoor dient de verzekerde in de BRP geregistreerd te staan als klant van die verzekeraar. Indien nodig kan deze vervolgens informatie van de begunstigde(n) opvragen bij de BRP.

Zelf op zoek gaan
Wie schade oploopt — in het verkeer, bij brand of diefstal — dient normaal gesproken zelf een claim in. Zonder trigger komt een verzekeraar niet in actie. In geval van een overlijden zullen nabestaanden hiervan melding (moeten) maken bij de tussenpersoon of maatschappij. Als zij beschikken over de polis gebeurt dat veelal zonder problemen. Stem daarover dus het beste tijdig en regelmatig even af binnen het gezin of de familie. Toch is niet elke nabestaande op de hoogte van het al dan niet bestaan van een levensverzekering en waar die werd afgesloten.

Zoekservice Levensverzekeringen

Om polishouders en nabestaanden te helpen, ontwikkelde het Verbond van Verzekeraars de online Zoekservice Levensverzekeringen. Je kunt hier zowel een navraag doen naar een polis van jezelf, als die van een overledene. Voorwaarde is dat je eerst zelf hebt geprobeerd uit te zoeken óf en waar er nog een polis loopt. Heb je bijvoorbeeld een polis waarop de naam van een verzekeraar staat? Bel die dan eerst even op. De contactgegevens van alle verzekeraars (en hun opvolgers) vind je ook op de site.

Zoek een polis

De zoekservice is normaal gesproken gratis, en kent dus enkele spelregels. Volgens Herbert van het Verbond is deze best succesvol, maar trekt niet iedereen aan de bel. En zolang er geen claim wordt ingediend, weet een verzekeraar niet dat een klant is overleden. In de toekomst komt hiervan dus vaker automatisch bericht, mét de optie een actueel adres te achterhalen.

Spreekt dit onderwerp je aan? We bekijken graag wat er voor jou mogelijk is. Laat het ons weten en we nemen spoedig contact op.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie