Nu ‘virtuele’ watersnoodramp in 2025 mogelijk alsnog verzekerbaar

Juist nu de NPO1 documentaire ‘Het water komt’ terugblikt op de ramp van 1953, liep de spanning rond rivier De Linge op. Gelukkig vielen de overlast en schade mee en kunnen de waterschappen ook de hoogwaterstanden rond andere rivieren deze keer aan. Gelukkig, want schade door het overstromen van grote rivieren of het bezwijken van zeedijken is niet verzekerbaar. Maar daar komt mogelijk verandering in.

Dit weekend stonden uiterwaarden en kades blank en probeerde men o.a. met pompen de hoge waterstanden het hoofd te bieden. Dat vergt soms lastige keuzes: “We moeten de pijn zoveel mogelijk verdelen”, aldus Mathieu Gremmen van waterschap Rivierenland in een video op NOS.nl.

Doorbraak primaire waterkering niet gedekt
Het lijkt nu mee te vallen, maar dat was juli 2021 in Limburg wel anders, net als in andere buitenlandse regio’s. Het overstromen van beken en kleinere rivieren zorgde in ons land voor € 400 miljoen schade. Die is inmiddels grotendeels vergoed. Hier traden beken en kleine riviertjes buiten hun oever en tegen schade door dit soort ‘secundaire keringen’ kun je je verzekeren. De Maas hield het destijds nét, en dat is maar goed ook. Schade die ontstaat door watergeweld wanneer zogenaamde ‘primaire keringen’ het niet houden is namelijk niet gedekt. Het betreft dan dijken en andere waterwerken rond de grote rivieren, het IJsselmeer en aan zee.

Door klimaatveranderingen is er meer zekerheid nodig

Ingrid Visscher, directievoorzitter De Vereende

Sinds de aanleg van onze wereldberoemde Deltawerken maken experts zich opnieuw zorgen: het veranderende klimaat leidt vaker tot extreme weers­omstandigheden. Milieu­maatregelen die deze veranderingen tegengaan zijn dus belangrijk, extra beschermende maatregelen ook. Fysiek en financieel. Zo kwam recent het idee van een ‘overstromings­pool’ weer bovendrijven.

Overstromingspool in de maak
Al twintig jaar kabbelt de discussie voort over het verzekerbaar maken van schade door het falen van primaire waterkeringen. Nu duidelijk wordt dat het risico hierop toeneemt komen deze plannen in een stroom­versnelling. “We kijken nu naar de mogelijkheid om een pool te vormen, waarbij verzekeraars een stuk van het risico dragen, samen met herverzekeraars en de overheid”, aldus Ingrid Visscher directievoorzitter van de Vereende. “Dat gaat om een potentieel belang van miljarden euro’s”. Behalve het verzekeren van bijzondere risico’s en schades, voert de Vereende ook het management van diverse activiteiten, pools en fondsen.

Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen

Als er op dit moment iets mis gaat rond een grote rivier biedt je woonhuis- of bedrijfsverzekering geen dekking. De Nederlandse overheid zou dan een uitkering moeten doen vanuit de Wet Tegemoet­koming Schade bij Rampen (WTS). Deze is nadrukkelijk beperkt tot overstroming door zoet water, dus geen zeewater. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt daarbij de hoogte van de tegemoetkoming, en een eventueel maximum. Of alle schade wordt vergoed is dus lang niet zeker.

De komende maanden wordt er met betrokken partijen zoals herverzekeraars, de overheid, maar ook met toezichthouders, wetenschappers en belangen­organisaties verder gesproken over de mogelijkheden en over de precieze opzet en invulling. Streven is om in 2025 schade in relatie tot primaire waterkeringen te kunnen verzekeren. Vooralsnog denkt men daarbij alleen aan een dekking voor particulieren. De pool zou hen dan een ruimere dekking kunnen bieden dan nu, namelijk ook bij het breken van zeedijken of het overstromen van rivieren als gevolg van het falen van de stormvloedkering.

Podwalk app
Goed als er in 2025 een verzekering is vóór het water weer komt. Ben je benieuwd hoe dat er zeventig jaar geleden uitzag? In aanvulling op de tv-serie Het Water Komt is er ook de NTR podwalk app. Deze begeleidt je op zeven waterwandelingen langs de rampplekken van weleer. Via een augmented reality op je smartphone komt de geschiedenis tot leven en zie je hoe hoog het water toen stond.

Bekijk de wandelingen en download de app

Polis onder water?
Als je schade lijdt waarvoor je verzekering wel dekking biedt, wil je natuurlijk netjes worden gecompenseerd. Daarom doe je er verstandig aan regelmatig te checken of de verzekerde bedragen binnen je schadepolissen nog aansluiten bij de actualiteit. Investeerde je in een nieuw interieur? In zonnepanelen misschien? En hoeveel meer is je woning inmiddels waard? Voorkom dat je onverzekerd raakt, want dan keert je verzekering maar gedeeltelijk uit. Overleg bij twijfel met je verzekeringsexert.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie