'Nederland is onderverzekerd'... Iets om je zorgen over te maken?

Steeds meer mensen zijn niet of onvoldoende verzekerd tegen de financiële tegenslag bij een overlijden. Ook kapitaal opbouwen blijkt steeds lastiger. En het pensioen kan (hard) tegenvallen. KMPG spreekt van een nieuw maatschappelijk probleem. Hoe zit dat bij jou?

Aantal verzekerden neemt af
Hoewel Nederlanders zich vaak goed verzekeren, neemt het aantal mensen met een zogenaamde levensverzekering af. Dat baart zorgen. Het gaat dan over:

  • overlijdensrisicoverzekeringen
  • de verzekerde opbouw van kapitaal
  • een verzekerde uitkering van een pensioen

Accountants van KPMG wijten de daling in een recent onderzoek aan onwetendheid. Zij roepen de overheid op de consument beter te informeren.

Voordeliger verzekering tegen overlijdensrisico
Sinds 2013 is een overlijdensrisicoverzekering (ORV) niet meer altijd verplicht bij een hypotheek. Bijvoorbeeld alleen zolang de schuld meer dan 70% bedraagt van de waarde van de woning. Dat kan al na tien jaar voorbij zijn. Valt er daarna een kostwinner weg en kan de nabestaande de maandlasten niet meer betalen? Dan moet deze de woning verkopen en wordt het persoonlijk drama alleen maar groter. Dit overkomt meer mensen dan je misschien dacht: jaarlijks overlijden ca. 20-25.000 Nederlanders tussen de 30-65 jaar.

Goed nieuws is dat de premies voor een ORV zijn gedaald. Dit is o.a. omdat de algemene levensverwachting stijgt. De hoogte van de premie kun je bovendien beperken door te kiezen voor een dekking die gelijk loopt met je resterende hypotheekschuld: annuïtair of lineair. Overigens hebben ook huurders baat bij een ORV. Een uitkering hiervan zorgt dat je nabestaanden de huur kunnen blijven betalen.

Transparantie bij verzekerd opbouwen van kapitaal
Met de huidige rente is kapitaal opbouwen via een spaarrekening niet mogelijk. En aan beleggen kleven risio's. Een alternatief vormen de zogenaamde beleggingsverzekeringen. Via een maandelijkse inleg of een kapitaalstorting in één keer ben je daarmee verzekerd van een minimum garantiekapitaal per einddatum, of een vast kapitaal bij overlijden. Een een uitkering zodra iemand terminaal ziek blijkt, is ook mogelijk. De opbouw kan via een maandelijkse inleg of een kapitaalstorting in één keer.

Zonder verzekering kan pensioen tegenvallen
Wat je na je pensionering ontvangt komt uit drie zogenaamde ‘pijlers’: (1) de AOW van de staat; (2) een (eventuele) uitkering van je voormalig werkgever(s); (3) wat je zelf hebt opgebouwd. Niet iedereen is zich ervan bewust dat wat je krijgt soms (flink) tegenvalt. De AOW krijg je steeds later en is met een jongere partner soms lang maar de helft. Het werkgeverspensioen is niet meer op basis van je laatstverdiende loon en soms afhankelijk van een beleggingsresultaat of niet ‘geïndexeerd’.

Niet iedereen is zich bewust van zijn eerdere keuzes. Zo bevat een bankspaarproduct géén (oneindig) verzekerde uitkering. Die kan dus op enig moment wegvallen. Houd je dan alleen nog AOW over en blijf je nog 10 of 15 jaar in leven? Dan heb je wel een probleem als je graag nog van het leven geniet of juist behoefte hebt aan extra zorg en dito inkomen. Een ‘verzekering’ van inkomen keert dan misschien maandelijks wel wat minder uit, maar in ieder geval zo lang je leeft.

Ben jij je bewust van je risico’s?
Het zijn geen plezierige onderwerpen van gesprek, maar het gaat wel ergens om. Beter - en voordeliger - regel je dit vroeger dan later. Laat je adviseren door een onafhankelijk expert die deze materie behapbaar maakt en helpt bij het nemen van de juiste beslissingen.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie