Met succes een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer

Een kras op je bumper of deuk in je portier, en geen briefje onder je ruitenwisser. Of ernstiger, met je fiets gevallen omdat een bestelbus je blind de pas afsneed en doorreed. Als de dader van een verkeersongeluk onbekend blijft kun je een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Maar met hoeveel kans op succes?

Wegrijden na een verkeersongeval is strafbaar. Artikel 7 van de Wegen­verkeerswet 1994 (WVW 94) onderscheidt twee situaties: doorrijden na een verkeersongeval waarbij iemand overlijdt, en waarbij een ander letsel of schade opliep, zonder dat je je identiteit bekend maakte. En toch gebeurt het maar al te vaak. Bij lichte parkeerschade zou zelfs maar helft van de daders zich melden, aldus onderzoek van een paar jaar geleden. En recent berichten media regelmatig over verkeers­slachtoffers met (ernstig) letsel, waarbij de dader er vandoor gaat. En dan?

Voorwaarden Waarborgfonds
Iedereen die in het verkeer slachtoffer wordt kan een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorvoertuigen. Dit wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland autoverzekeringen afsluiten. Indirect betaalt dus iedereen die een motorrijtuig heeft (en verzekerd heeft!) daar dus aan mee. Wel moet je claim aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voor als de veroorzaker doorreed, niet is verzekerd, of in een gestolen motorvoertuig reed

Waarborgfonds Motorverkeer

Online checken
De site van het Waarborgfonds heeft een vernieuwd schade-portaal. Een interactieve video helpt je bepalen of je aan de onderstaande voorwaarden voldoet en dus of je claim kan van slagen heeft. In dat geval kun je je claim direct digitaal indienen.

Naar het schade-portaal

  • Schade veroorzaakt door motorrijtuig | De naam van het fonds maakt al duidelijk dat jouw schade veroorzaakt moet zijn door een motorrijtuig. Een auto, motor, of brommer bijvoorbeeld. Is dat niet zeker, dan kan een schade-expert dat via het schadebeeld alsnog vaststellen. Schade door andere oorzaken, zoals vuurwerk, vandalisme, poging tot diefstal, brandstichting of natuurgeweld, wordt niet vergoed.

  • Zoeken en aangifte doen | Ook moet je aantonen dat je je best deed de dader te achterhalen. Een tweede voorwaarde is dan ook aangifte doen. Zag jij of iemand anders het voertuig dat de schade veroorzaakte, maar ontbreekt het kenteken? Doe dan direct aangifte bij de politie: online via www.politie.nl/aangifte of telefonisch via 0900-8844. Sla dit nummer meteen even op. In andere situatie heb je daar nog twee weken de tijd voor. En ga na of omwonenden iets hebben gezien, en of er camerabeelden zijn. 

    Handel dus direct al het voertuig is gezien, en wacht in de andere gevallen niet te lang. Anders is er kans dat je schade niet wordt vergoed.

  • Aantonen aansprakelijkheid | Duidelijk moet ook zijn dat niet jij, maar de bestuurder van het andere voertuig aansprakelijk is voor jouw schade. Wie — of wat — kan daarvan getuigen?

    Bij een verkeersongeval zijn ‘ooggetuigen’ noodzakelijk: personen die het voorval hebben zien gebeuren noodzakelijk en daarvan een verklaring afleggen. Bij parkeer­schades helpen zulke ‘locatie-getuigen’ jouw zaak ook, al was het maar omdat zij kunnen bevestigen dat er geen schade was toen je je auto parkeerde en wel toen je er een volgend moment weer gebruik van wilde maken. En maak vooral direct foto’s. Achter­gebleven sporen kunnen zo dienen als ‘stille getuigen’.

Dader bekend maar onverzekerd
Een verzekering tegen aansprakelijkheid (WA) is in Nederland voor alle motorvoertuigen verplicht. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) controleer dat ook minimaal één maal per jaar en deelt automatische boetes uit van € 400,-. Betrapt de politie zo iemand, dan komt daar een boete van minimaal € 550 bovenop. Toch zijn er velen die onverzekerd rondrijden, met de gestegen kosten misschien zelfs meer dan eerder.

Achterhaal jij iemand die jou met zijn motorvoertuig schade toebracht maar niet verzekerd blijkt? Ook dan keert het Schadefonds je een schadebedrag uit, als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Wegrijden is strafbaar

Volgens artikel 7 van de Wegen­verkeerswet is wegrijden van een ongeluk strafbaar. Dat geldt niet alleen als er iemand gewond raakt of overlijdt, maar ook als er alleen blikschade is.

Soms rijden mensen bewust door, bijvoorbeeld om niet gesnapt te worden met alcohol op, of om een boete te vermijden, of een hogere verzekeringspremie. Anderen hebben misschien niet door dat zij schade aanrichten. En soms slaat de paniek toe en schiet iemand in de ‘vluchtstand’.

Wie niet al meteen wordt opgespoord kan zijn fout herstellen door zich alsnog binnen twaalf uur bij de politie te melden. Alleen als het om blikschade gaat trouwens, iemand hulpeloos en gewond achterlaten, is direct al strafbaar. De maximum strafmaat voor doorrijden na een ongeval? Een boete van € 8.100, drie maanden cel en vijf jaar je rijbewijs kwijt — bovenop de straf voor de aanrijding zelf. In de praktijk worden deze maxima niet vaak toegepast, een rechter houdt rekening met de specifieke omstandigheden.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie