Index woonverzekeringen flink gestegen aanpassing gewenst

Index woonverzekeringen flink gestegen, aanpassing gewenst?

“Alles wordt duurder”, je hoort het vaak. Best kans dus dat je spullen thuis meer waard zijn dan eerder. Zeker als je zaken verving of bijkocht: qua inrichting, kleding, kunst, sieraden, elektronica, enz. De woning zelf steeg de laatste jaren meestal ook flink in waarde — en extra als je verbouwde of hem energiezuiniger maakte. Zijn je verzekeringen daarop niet aangepast, dan kán dat nare gevolgen hebben als er iets misloopt, groter of kleiner. Zelfs als de schade binnen de verzekerde som valt.

De problemen ontstaan wanneer je schade claimt en ‘onderverzekerd’ blijkt. Dat kan zo maar gebeuren. Stel, je gaf je inboedel ooit op voor € 38.000. Inmiddels vertegen­woordigen je spullen een waarde van € 75.000. Ontstaat er voor € 10.000 schade dan valt dat ruim binnen het oorspronkelijk verzekerde bedrag. Maar als de maatschappij ‘naar rato’ uitkeert, ontvang je daarvan nog niet de helft, onder aftrek van je eigen risico. Een domper op toch al een vervelende gebeurtenis.

Onderverzekering voorkomen

Gelukkig zijn er diverse manieren om een beperkte uitkering te voorkomen. De vraag is of een daarvan voor jou geldt. Zo bieden sommige verzekeraars een garantie tegen onder­verzekering: zelfs als het verzekerde bedrag lager is dan de werkelijke waarde krijg je dan toch een volledige schadevergoeding. Daarbij geldt wel vaak een maximum percentage boven het verzekerde bedrag aanhoudt, bijvoorbeeld 25% extra.

Ook kennen sommige inboedelpolissen een indexatie-clausule. Daarbij wordt het verzekerde bedrag jaarlijks aangepast aan de inflatie of de waardestijging van je bezittingen. Hierdoor blijft je dekking in lijn met de werkelijke waarde — zelfs als de prijzen stijgen. Valt de werkelijke waarde lastig te bepalen, dan kan er een expert worden ingeschakeld voor een nauwkeurige schatting. Zo nodig wordt het verzekerde bedrag daarna aangepast. Een hoger verzekerd bedrag kan wel wat extra premie vergen.

Tenslotte kan je tussenpersoon of de maatschappij gebruik maken van waardemeters van het Verbond van Verzekeraars. Voor je bezittingen is er de Inboedel­index, voor je woning de Herbouwwaardemeter. Ook dit zijn nuttige hulpmiddelen die je verzekeren van voldoende dekking. Bij schade krijg je dan het daadwerkelijke bedrag uitgekeerd, ongeacht de werkelijke waarde van je bezittingen.

Graadmeters voor 2023 bekend gemaakt

In juli stelden experts de nieuwe waardemeters vastgesteld. Voor de Inboedelindex kijkt men o.a. naar data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2023 is deze index flink hoger dan vorig jaar: 182,1 ten opzichte van 155,7 in 2022. Dit is de sterkste toename in tien jaar en vraagt dus mogelijk om een aanpassing van jouw verzekerde bedrag.

Tussenpersonen kunnen verder gebruik maken van de Herbouwwaardemeter — voor consumenten is die niet beschikbaar. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je woning –als deze totaal verloren zou gaan– weer op te bouwen in dezelfde staat en volgens de huidige bouwvereisten. Die zijn mogelijk hoger dan toen je woning werd gebouwd en materiaalkosten en manuren liggen ook hoger dan voorheen. Maar met de nodige aanpassingen ben je wel zeker van een toereikende uitkering, mocht het eens mis gaan.

Updaten wenselijk

Boven een bepaalde waarde vergen kunst, elektronica en kostbaarheden een aanvullende dekking. Sommige spullen in je tuin zijn meeverzekerd, andere niet. En ook voor mobiele apparatuur en bijvoorbeeld (e-)bikes hanteren verzekeraars soms eigen bepalingen. Is het al even geleden dat je naar je polissen liet kijken, heb je recent geïnvesteerd in je woning of inrichting, of ben je dat van plan? Dan is het goed je verzekeringen nog even tegen het licht te houden. Eventueel met behulp van de Inboedel­index of Herbouw­waardemeter.

Mag het van jou wat minder kosten? Misschien kan je verzekering naar beneden worden bijgesteld, qua waarde of type dekking: is all-risk nog nodig, of is ‘extra uitgebreid’ voldoende, of alleen dekking tegen brand- of waterschade? Misschien ben je bereid tot een wat hoger eigen risico? Het gaat erom dat het pakket past bij je situatie en wensen van vandaag.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie