Grootschalige verbouwing vraagt om bijzondere verzekering

Een (bijna) bouwval omtoveren tot een droompaleis? Met een goede verzekering spat die droom niet uiteen door onverhoopte rampspoed. Alleen biedt niet elke verzekering voldoende dekking. Ook die van je aannemer niet. Waar moet je op letten?

Niet verzekerd bij leegstand of flinke verbouwing
Ga je je bestaande woning flink verbouwen en/of komt hij daardoor leeg te staan? Dan moet je dit doorgeven aan je verzekeraar. Kocht je de woning aan met het oog op ingrijpende maatregelen dan moet je hiervan melding maken op het aanvraagformulier van de woonhuisverzekering - ook als daar niet specifiek naar wordt gevraagd. Zo staat dat in de polisvoorwaarden. Doe je dat niet, dan loop je kans dat de verzekeraar ontstane schade niet (volledig) vergoedt.

Als je je verbouwingsplannen aankondigt, kan het zijn dat je maatschappij je woning niet wil verzekeren. Leegstand, een slechte staat, een ingrijpende verbouwing… op de risico’s die daarmee samenvallen, zit niet iedere verzekeraar te wachten.

Redenen voor weigeren verzekering
Ten opzichte van een normaal bewoond huis, zijn er extra risico’s die de verzekeraar loopt. En jij dus ook, zeker als die niet goed gedekt zijn:

  • een bouwval die leegstaat nodigt eerder uit tot vandalisme of brandstichting
  • omdat er minder toezicht is, wordt schade later gemeld en kan die oplopen
  • de kans op kortsluiting (en brand) is groter in geval van verouderde electra

Ook tijdens een verbouwing is er meer kans op brand als gevolg van werkzaamheden aan de elektrische installatie of het werken met bijvoorbeeld gasbranders.

Sommige verzekeraars haken af vanwege de extra moeite en kosten voor het in kaart brengen van de specifieke risico’s bij een verbouwingsproject. Temeer omdat de daarop aangepaste premie niet opweegt tegen het risico als de klant ná de klus alsnog kies voor een andere partij.

Schade door brand is lang niet altijd (volledig) gedekt

Wat dekt de verzekering van je aannemer (niet)?
Veel aannemers en bouwbedrijven sluiten een zogenaamde Construction All Risk (CAR) verzekering af tijdens de (ver)bouw van je pand. Deze dekt de schade aan ‘het werk’, ook bij brand. Echter, jouw eigendommen die buiten ‘het werk’ vallen, zijn daarbinnen niet gedekt. Zoals je woning. Die kan wel apart worden meeverzekerd, maar daarbij is schade door brand vaak alsnog uitgesloten. Juist dit risico - met grote gevolgen - is dus niet gedekt! Overigens ben je in deze situatie afhankelijk van de verzekering van een ander en daar heb je natuurlijk maar beperkt zicht op. 

Hoe ben je wel goed verzekerd?
Via een speciale polis kunnen we jouw woning ook tijdens de verbouwing verzekeren tegen brand- en stormschade. Omdat de waarde van het verzekerde object natuurlijk flink toeneemt met de werkzaamheden en verbeteringen, is het belangrijk dat de dekking daarop aansluit. Uitgangspunt voor het verzekerd bedrag is daarom de herbouwwaarde na de verbouwing. Voorwaarde voor zo’n verbouw-woonhuisverzekering is dat daarnaast een CAR-verzekering loopt. Als je aannemer die niet heeft, of als je daarvan niet afhankelijk wilt zijn, kun je deze als particulier tegenwoordig ook zelf afsluiten wanneer je je huis (deels) in eigen beheer verbouwt.

Voorkomen dat je droomproject eindigt in een nachtmerrie?
Bij verstandig verzekeringen komt meer kijken dan de laagste premie. Je doet er goed aan je polissen regelmatig tegen het licht te houden. Of het nu gaat om je woning, je inkomen, of je spullen. Wij helpen we je daar graag bij. En natuurlijk kijken we ook waar je kunt besparen.

Bron: Nationale Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie