De voor- en nadelen van een WA-direct autoverzekering

Is jouw auto alleen “WA” verzekerd en loop je bij een ongeluk schade op door de schuld van een ander? Dan kun je nu niet bij je eigen verzekeraar terecht, maar moet je de verzekeraar van de veroorzaker aanspreken. Met een “WA-direct” polis zou dat wel kunnen. Is zo’n polis wenselijk en zijn er ook nadelen?

Initiatief van Verbond van Verzekeraars
Het doel van WA-direct is om de afhandeling van schadeclaims eenvoudiger te maken. Het is een idee van het Verbond van Verzekeraars en men wil hier volgend jaar zomer mee van start gaan. Hoe werkt WA-direct? We leggen het uit via een voorbeeld:

Een andere automobilist knalt bij jou achterop. Gevolg: je bumper is gebarsten en je klep kan niet meer dicht. Je meldt dit bij je eigen verzekeraar, die de schade vaststelt en vergoedt. Daarna verhaalt hij deze op de verzekeraar van de tegenpartij.

Dit heet WA-direct, omdat de schade direct wordt afgehandeld. Bij de zogenaamde casco-verzekeringen (vroeger: ‘all-risk’) gebeurt dan nu al zo. Maar heb je nu alleen een WA-dekking dan kan moet je zelf ‘verhaal halen’ en kan het soms maanden duren voor de andere verzekeraar jou betaalt. Loopt je verzekering via ons kantoor, dan kunnen we je helpen, maar het blijft best lastig als het om een fiks bedrag gaat. Schiet je dit voor of wacht je de uitkering ‘gehavend’ af?

Ministers komen nog niet in actie
Momenteel bieden verzekeraars de WA-direct polis nog niet aan. En op hulp van de regering hoeft men ook nog niet te rekenen. In reactie op kamervragen gaf Minister Hoekstra van Financiën begin oktober aan dat hij en zijn collega van Rechtsbescherming geen reden zagen tot (wettelijke) maatregelen. Hij zegde toe dat de ACM (Autoriteit Consument en Markt) met het Verbond zal meedenken over de invulling van WA-direct. Dat moet deze nieuwe vorm consumentvriendelijk maken en zorgen dat er voldoende concurrentie blijft op deze verzekeringen.

Of het voorstel van het Verbond van Verzekeraars uiteindelijk consumentvriendelijker is dan de huidige situatie, zal afhangen van de wijze waarop verzekeraars uitvoering zullen geven aan de regeling.

minister van Financiën Hoekstra

Voor- en nadelen WA-direct
Kennelijk ziet de Minister niet alleen voordelen. Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat de WA-direct polis zorgt voor een vlottere afhandeling: ”Je eigen verzekeraar ken je en bovendien kun je die makkelijk en snel bereiken”. Zij zien de polis als een eerste stap naar een meer uitgebreid systeem van directe verkeersverzekeringen. In de eerste fase gaat het nog alleen om materiële schade bij een ongeluk tussen twee automobilisten. Als dit succesvol blijkt wil men dit uitbreiden naar andere voertuigen, zoals brommers en motoren. En mogelijk ook voor letselschade. Maar uit dit hoek klinkt er al weerstand.

Met name belangenbehartigers in de letselschadebranche brengen de mogelijke nadelen van de directe verzekering naar voren. Zowel vanuit de expertisebureaus als de advocatuur klinken kritische geluiden en waarschuwingen voor een verslechtering van de rechtspositie van slachtoffers. Zij menen dat het Verbond een te rooskleurig beeld schetst van de directe verzekering. 

De mogelijkheden voor partijen om tot volledige schadevergoeding te komen zijn beduidend minder, danwel geheel afwezig, in tegenstelling tot in het huidige aansprakelijkheidsrecht.

Brancheverening Nederlandse Letselschade Experts

Ons advies
Het is natuurlijk nog niet zo ver, maar ons advies is om per situatie te bekijken wat dan wenselijk is. Je bent namelijk niet verplicht om gebruik te maken van WA-direct als je verzekeraar dit aanbiedt. Je mag de schade ook gewoon verhalen bij de WA verzekering van de tegenpartij. Al dan niet met de hulp van een expert. Uiteindelijk blijft die verzekeraar ook verantwoordelijk voor de schadevergoeding, nadat de directe verzekeraar de schade bij hen heeft verhaald. Voor Hoekstra was dit mede een reden waarom hij nadere afspreken 'aan de markt' overlaat. 

Net als met alle verzekeringen die via ons kantoor lopen, helpen we je graag met het maken van de juiste keuzes. Heb je al langer niet naar je verzekeringen gekeken? Laten we dan samen eens kijken of deze nog passen bij je huidige situatie. Mogelijk kun je wat besparen, of loop je inmiddels een risico waar je je niet van bewust bent.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie