De ene rechtsbijstandverzekering is de andere niet

In tal van situaties kan een conflict ontstaan waarbij juridische bijstand goed van pas komt. Met een rechtsbijstandverzekering kun je zaken uit handen geven en zijn de meeste kosten gedekt. Maar let erop dat de voorwaarden passen bij jouw voorkeuren. Niet verzekerd en toch gedoe? Dan biedt ‘prepaid’ rechtshulp je alsnog wat zekerheid.

Boos, belazerd, beduusd. Als je rechtsgevoel wordt aangetast vliegen de emoties alle kanten op. En het kan je overal overkomen: op je werk, in het verkeer, bij een aankoop of verbouwing. Dan is het fijn als je kunt terugvallen op een juridisch expert die voor jouw rechten opkomt. Dat gebeurt sowieso alleen wanneer sprake is van een ‘onvoorziene omstandigheid’, dus iets waarvan je niet al zeker was toen je de polis afsloot. En verder hangt het af van je verzekering en de voorwaarden. Goed daar even tijdig bij stil te staan.

Wanneer nuttig?
Van onvoorziene omstandigheden weet je natuurlijk juist niet óf en wanneer ze voorkomen. Spelen er geen grote belangen dan is een verzekering misschien niet nodig. Anderzijds, ongelukken liggen in een klein hoekje. Sta je voor een flinke uitgave of wijziging in je situatie — bijvoorbeeld de aankoop van een woning of een ingrijpende verbouwing — dan is er meer kans op een conflict, met een forse financiële impact. Verzekerd zijn van rechtsbijstand geeft dan een gerust gevoel.

Wat er gedekt is, verschilt per verzekeraar. Soms dien je je aanvullend te verzekeren voor arbeidsconflicten of bijvoorbeeld hulp bij een scheiding, door een mediator of advocaat (zie hierna). Bij andere aanbieders valt er wat te kiezen wat betreft de modules die voor jou van belang zijn. Denk aan:

 • Wonen
 • Arbeid en inkomen
 • Belasting en vermogen
 • Consument (bv web-aankopen)
 • Mediation bij een scheiding
 • Verkeer

  Besparen op de premie
  Meer modules kosten natuurlijk meer premie. Het is goed om na te gaan wat echt nodig is. En wat elders al gedekt is. Vakbondsleden kunnen vaak al terugvallen op juridische bijstand in kwesties rond werk en uitkering. Dekt je rechtsbijstandverzekering conflicten in het verkeer, dan is het niet nodig die bij je autoverzekering aan te vinken.

  Met het aanvaarden van een bepaald eigen risico kun je soms premiekorting krijgen. Weeg dat af: een fractie minder per maand versus alsnog een flink bedrag zelf betalen wanneer je aanspraak maakt op de verzekering. Het voldoen van de premie per kwartaal, of (half) jaar levert soms ook wat korting op.

  Het kostenplafond varieert per verzekeraar en dat heeft gevolgen voor de zogenaamde vrije advocaatkeuze

  Onderlinge verschillen
  Overweeg je te starten met een rechtsbijstandverzekering? Of wil je nog eens nagaan of wat je nu hebt nog past bij je huidige situatie? Er zijn tientallen verzekeraars, waaruit een onafhankelijk expert je kan helpen kiezen. Daarbij spelen o.a. de volgende aspecten:

  • Wie zijn meeverzekerd? Zijn de passagiers in je auto of op een scooter of motor mee verzekerd, of gezinsleden die onder jouw dak wonen? Geldt er nog dekking onder een gezinspolis als als ouders scheiden?

  • Waar woon je? Behalve je gezinssamenstelling en de modules die je kiest, variëren sommige verzekeraars hun premie afhankelijk van je postcode. Hoe pakt dat voor jou uit?

  • Welke wachttermijnen hanteert men? Soms biedt een verzekering pas na een zekere tijd dekking. Dat kan bovendien per module (‘rechtsgebied’) uiteenlopen.

  • Geldt er een ‘franchise’ (minimumbedrag), of uitsluiting? Soms kun je pas aankloppen bij je verzekeraar als het conflict een bepaald bedrag te boven gaat. Ook worden specifieke geschillen wel geheel uitgesloten.

  • Wat is het kostenplafond? Als een geschil voor de rechter komt, lopen de kosten van de rechtbank en een advocaat die de rechtshulpverlener moet inschakelen hard op. Het maximum aan kosten dat binnen de dekking valt, varieert per verzekeraar.

  Verschillen in het kostenplafond hebben ook gevolgen voor de zogenaamde vrije advocaatkeuze. Want je mág afzien van de juridisch experts van je rechtshulpverlener wanneer je zelf een advocaat hebt of kent — ook die niet noodzakelijk is voor de procedure. Alleen hanteren de meeste maatschappijen uiteenlopende beperkingen wat betreft de vergoeding van externe kosten. De standaard dekking is dan mogelijk niet toereikend. Bij enkele verzekeraars kun je dat maximum tegen een meer-premie verhogen.

  Overstappen vóór een geschil
  Er valt heel wat te kiezen en je verzekeringsexpert helpt je daar graag bij. Leidt dat tot de conclusie dat je overstapt van maatschappij, dan neemt je nieuwe verzekeraar jouw zaak waar, zodra zich een conflict voordoet. Dat is zo afgesproken binnen het ‘Convenant regeling overgesloten dekking’. Alleen wanneer een geschil duidelijk al ontstond tijdens je vorige verzekering, zal men daar jouw zaak behartigen.

  Prepaid, on demand rechtshulp

  Net als bij andere verzekeringen weet je nooit wanneer een keer hulp bij een juridisch conflict kan gebruiken. Gemiddeld misschien maar eens per tien jaar, maar sneller of vaker kan dus ook. En dan kunnen de kosten hard oplopen. Zonder abonnement is er tegenwoordig toch wat extra zekerheid mogelijk via zogenaamde on demand, of prepaid rechtshulp. 

  Voor deze juridische dienstverlening hanteert men een vast bedrag en er geldt geen  eigen risico, wachttijd of ‘franchise’. Je kunt de hulp bovendien nog inroepen, of uitbreiden als het conflict al loopt. Maar niet voor alle type geschillen: veelal alleen met betrekking tot aankopen, wonen of gedoe met je werkgever. En die hulp beperkt zich vaak tot een advies en één brief van een juridisch medewerker. Uitgebreider kan ook, en bij een enkele organisatie ook middels een advocaat. Maar praktisch nooit tot ín de rechtbank. Het tarief kan vast zijn, maar — bij uitgebreide hulp — alsnog fors. Griffierechten, kosten van experts en dergelijke komen voor je eigen rekening.

  Prepaid rechtshulp kan dus uitkomst bieden voor even advies en hulp bij specifieke juridische kwesties (met meer zekerheid omtrent de tarieven), van een volwaardig alternatief voor een goede rechtsbijstandsverzekering is geen sprake.

  Bron: Hypotheekbond

  Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie