Beter nabestaandenpensioen in de maak, maar waar kun je (nu) op rekenen?

Veel Nederlanders zijn onbekend met de financiële gevolgen wanneer zijzelf, of hun partner, of beiden komen te overlijden. Diverse wijzigingen rond het nabestaandenpensioen zorgen voor valse verwachtingen en soms een bittere teleurstelling. Bijvoorbeeld na verandering van baan of een scheiding. Wat weet je zelf van de pensioenregeling van je werkgever? Gelukkig komen er eenvoudiger regels én een betere financiële positie voor nabestaanden.

De verbeteringen die in de maak zijn vloeien voort uit het pensioenakkoord van 2019. Het Verbond van Verzekeraars gaaf daarvoor input. Zij stelden vast dat er een wirwar van ingewikkelde regelingen is ontstaan met flinke verschillen per verzekeraar. Dat veroorzaakt problemen bij gebeurtenissen als het wisselen van baan, een echtscheiding of sterfgeval. Zeker wanneer een partner of ouder voor de pensioendatum overlijdt lopen de nabestaanden soms grote financiële risico’s.

Voor nabestaanden zijn er drie soorten financiële hulp vanuit het pensioen bij een werkgever:

  • Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum
  • Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum
  • Wezenpensioen

Nabestaanden lopen soms grote financiële risico’s als een partner (of ouder) voor de pensioendatum overlijdt

Verbond van Verzekeraars (position paper 2018)

Natuurlijk kun je op nog meer regelingen terugvallen en zekerheden inbouwen, voor het geval dát. Of je nu huiseigenaar bent of huurt, werknemer bent of eigen baas, en nog gelukkig bent met je eerste liefde of alweer alleen of met een ander bent, elke situatie heeft invloed op waar je nabestaanden op kunnen rekenen. In het kader onder aan deze pagina vind je een tool die alle risico’s in kaart brengt. Bekijk die of maak een inventarisatie met je financieel adviseur.

Hieronder gaan we in op de wetswijzigingen rond het nabestaandenpensioen.

Uitkering voor partners
Als een partner overlijdt na de pensioendatum stopt het ouderdomspensioen en gaat vaak het nabestaandenpensioen in. Hierin verandert er niets. Aan wat iemand ontvangt indien de partner vóór dat moment overlijdt wel. Zo kom je in de toekomst eerder in aanmerking wanneer je niet getrouwd bent of er niets bij de notaris is vastgelegd — anders dan nu.

Ook krijgen alle nabestaandenpensioenen de vorm van een risicoverzekering. Die geeft recht op een maandelijkse uitkering van maximaal 50% van het salaris van de partner, ongeacht hoe lang deze al in dienst was — maar wel ook alleen zolang deze in dienst is. Momenteel kan er ook sprake zijn van een opbouwregeling. Welke regeling jij hebt, heeft je werkgever bepaald. Kent deze een opbouw-basis dan houd je recht op een uitkering, ook nadat je partner die werkgever verliet. Maar het bedrag is afhankelijk van hoeveel buffer er is opgebouwd. En dat kan tegenvallen.

Waar kunnen nabestaanden op rekenen?

Bouw je bij je werkgever pensioen op, dan heeft je partner veelal recht op een nabestaandenpensioen. Ook dus wanneer je vóór je pensioendatum zou overlijden. Hoeveel dat is, vind je terug op mijnpensioenoverzicht.nl. Vul daar in dat je een partner hebt, klik bovenaan op 'Als mijn situatie verandert' en vervolgens op 'Overlijden'.

Open mijnpensioenoverzicht

Wie zijn partner? 
Ben je getrouwd (of geregistreerd) dan is je partner automatisch bekend bij het fonds; woon je samen dat moet je dit nu nog melden en is er vaak een officieel samenlevingscontract voor nodig. Wie niet is aangemeld, loopt mogelijk een uitkering mis. De nieuwe Pensioenwet regelt dat straks beter. Deze kent de volgende partnerrelaties:

  • Gehuwd of geregistreerd
  • Ongehuwd samenwonen op hetzelfde adres met een notariële akte
  • Ongehuwd samenwonen op hetzelfde adres zonder een notariële akte gedurende minimaal zes maanden

Bloedverwanten in de 1e of 2e graad — (groot)ouders, (klein)kinderen en broers/zussen — gelden niet als partner.

Uitkering voor wezen
In het pensioenakkoord staan ook maatregelen om de positie van de achterblijvende kinderen te verbeteren. De nieuwe wet gaat een vaste eindleeftijd van 25 jaar hanteren voor het wezenpensioen die alle pensioenregelingen moeten aanhouden. Dit maakt een einde aan de verwarrende situatie van nu waarbij die leeftijdsgrens uiteenloopt van 21 tot 30 jaar.

Het maximumbedrag voor het wezenpensioen gaat naar 20% van het salaris van de deelnemer. Dat is op dit moment ongeveer 7% van het salaris dat wegvalt.

Extra zekerheden

Niet iedereen is (meer) in dienst bij een werkgever, en niet alle werkgevers hebben een (partner)pensioenregeling. Bovendien kan die uitkering ervan tegenvallen, blijkbaar. Wanneer een van de partners overlijdt, of beiden, heeft dat grote gevolgen voor de achterblijvers. Emotioneel én financieel. Wat geldt er voor jouw situatie? Het Nibud ontwikkelde een tool die inzicht biedt.

Naar de geldwijzer nabestaanden

Je kunt de tool raadplegen als je partner onlangs is overleden, maar beter doe je dat ruim voor die tijd. Ontdek waar jij mee te maken krijgt als je partner overlijdt, of wat de gevolgen zijn voor je nabestaanden als je zelf wegvalt. De tool geeft geen berekening, maar informatie. Valt die tegen of is er iets niet duidelijk? Vraag je adviseur dan gerust om opheldering en hulp om zaken beter te regelen.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie