Besparen op de levensverzekering?

Nu het dagelijks leven duur blijft, zoeken velen naar manieren om geld te besparen. Misschien kan dat via je levensverzekering. Loopt die al wat langer dan kan een aanpassing je de komende jaren tot duizenden euro’s schelen. De moeite waard? Ontdek dan direct hoe je nabestaanden gunstiger af zijn.

Tot 1 januari 2018 was een overlijdens­risico­verzekering (ORV) verplicht bij het afsluiten van een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Sindsdien is die verplichting vervallen. Ook bij niet-NHG leningen eisen geldverstrekkers nu minder vaak een levensverzekering.

Niet meer altijd verplicht

Of een verzekering tegen het risico op overlijden wel of niet verplicht is verschilt per geldverstrekker. Er zijn er ook die alleen een dekking verlangen voor dat deel van de lening dat hoger is dan een bepaald percentage van de woningwaarde. Bij nieuwe hypotheken neemt je adviseur dat mee in zijn of haar advies. Loopt er een ORV die indertijd verplicht was, dan kun je die in principe vaak tussentijds stopzetten. Dat bespaart je dan over de rest van de looptijd de premie.

Sinds 2010 zijn de premies soms wel met de helft gedaald

Stopzetten mag, maar...

Of compleet stopzetten verstandig is, hangt af van je persoonlijke omstandigheden. Hopelijk leef je nog lang en gelukkig, maar hoe blijven je nabestaanden financieel achter als je toch komt te overlijden? Bedenk ook, dat als je nu stopt en later alsnog een ORV wenst, de premie (flink) hoger kan zijn. Deze hangt samen met je leeftijd en met een eventuele medische aandoening die dan speelt.

... maak een verstandige keuze
Beëindig je verzekering niet zomaar, maar laat je daarover goed adviseren. Of informeer op welke andere manier je premie kunt besparen, bijvoorbeeld door te wisselen van ORV.

Hoe kun je nog meer besparen?

  • Oversluiten ORV -- Je kunt je lopende ORV omzetten in een nieuwe. Dat kan bij dezelfde verzekeraar, maar ook bij een andere. Sinds 2010 zijn de premies soms wel met de helft gedaald. Afhankelijk van de rest van de looptijd kan je dat duizenden euro’s besparen. Laat je dat gewoon eens voorrekenen.

  • Keuze voor een (geleidelijk) lagere dekking -- Is een ORV niet verplicht, dan kun je kiezen voor een dekking die lager is dan de totale hypotheeklening. Of voor een dekking die geleidelijk afbouwt in relatie tot je resterende hypotheekschuld — doordat je hierop aflost. Ook dat scheelt weer premie.

  • Gestopt met roken? -- Ben je gestopt met roken? Gefeliciteerd! Is jouw premie bij aanvang gebaseerd op het tarief van een roker en ben je inmiddels twee jaar of langer geleden gestopt? Via een getekende ‘gestopt-met-roken verklaring’ schrappen veel verzekeraars dan jouw opslag. Dat scheelt je gemiddeld 40% premie.

Beter voor de nabestaanden

Is je overlijdensrisico­verzekering ‘verpand’ aan de bank, dan zorgt deze bij uitkering automatisch voor het aflossen op je hypotheek. In de meeste gevallen is verpanding niet meer verplicht, of kun je deze opheffen. Je nabestaanden kunnen dan naar eigen inzicht besluiten waaraan ze de uitkering besteden. Misschien zijn de hypotheeklasten zo laag dat aflossen van de restschuld niet nodig is. De uitkering kan dan worden gebruikt voor de overbrugging tot het pensioen of voor de studie van de kinderen. Willen de nabestaanden toch aflossen, dan mag dat meestal ook (boetevrij) zónder verpanding.


Tijd voor advies

Over het besparen op de levensverzekering of het beter inrichten daarvan is in het verleden al vaker bericht. Misschien heb je dat gemist of leek het je niet zo belangrijk. Hoe dan ook is het verstandig om met enige regelmaat na te gaan of je financiële producten nog passen bij je huidige situatie en toekomstplannen. Dat geldt uiteraard ook voor je hypotheek, verzekeringen en je pensioen. Je adviseur is je daar als expert graag bij behulpzaam.

Pensioen voor nabestaanden

Los van de overlijdensrisicoverzekering doe je er goed aan te controleren hoe het zit met het nabestaanden­pensioen. Ben je getrouwd of geregistreerd partner, dan hebben je nabestaanden hier automatisch recht op, als je zo'n pensioenregeling hebt, of had. Woon je echter samen — met of zonder samenlevings­contract — en kent jouw pensioenregeling een nabestaanden­pensioen? Dan is het van belang dat je je partner hebt aangemeld bij de pensioenverzekeraar. Ga dit na. Veel pensioen­verzekeraars willen dat je met een notarieel samenlevings­contract aantoont dat er sprake is van samenleving.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie