Behoud schadevrije jaren autoverzekering beter geregeld

Met ingang van 2022 gelden er afspraken waarmee autorijders opgebouwde schadevrije jaren niet meer zomaar kwijtraken. Omdat een autoverzekering slechts één naam vermeldt, gaf dat tot voor kort problemen na een scheiding of het overlijden van de partner. Ook bij een auto-van-de-zaak of private lease ging de no-claim vaak verloren. Hoe werkt dat nu?

Er is lang gepleit voor een eerlijker registratie van de schadevrije jaren bij autoverzekeringen. De korting op de maandpremie voor wie lang geen schade claimt kan namelijk oplopen tot 70-80%. Deze wordt echter alleen opgebouwd door de polishouder. Autoverzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars hebben nu besloten tot een wijziging van hun beleid. Dit wordt ook gevolgd door maatschappijen die daar niet bij zijn aangesloten.

Nabestaande neemt opbouw over
Partners die samen één auto bezitten hebben maar één autoverzekering. Een van hen is daarbij de hoofdverzekerde (polishouder). Overlijdt deze dan vervielen de door hem of haar opgebouwde schadevrije jaren. Degene die achterbleef werd daardoor met een flink hogere premie geconfronteerd — voor dezelfde autoverzekering. Volgens de nieuwe afspraken kan een nabestaande de verzekering voortaan tegen dezelfde condities voortzetten, omdat de schadevrije jaren worden overgeschreven. Een verzoek hiertoe wordt ingewilligd als de overgebleven partner op hetzelfde adres is ingeschreven en een geldig rijbewijs bezit.

Verdeling opbouw bij scheiding
Ook bij een scheiding blijft de gezamenlijke autoverzekering op naam staan van de polishouder. Omdat de ex-partner dan met een eigen verzekering weer op nul moet beginnen kan het jaren duren voor dezelfde premiekorting wordt behaald. De nieuwe afspraken bieden de ex-partners de optie tot een verdeling. De keuze hiervoor ligt wel bij de verzekeringnemer. Voor het overdragen van een deel van de opgebouwde jaren tekent die dan een afstandsverklaring.

Mensen hebben schadevrije jaren opgebouwd en tonen daarmee ook aan een lager risico op ongelukken te hebben

Iwanna de Jonge, Verbond van Verzekeraars

Leaserijders zetten opbouw voort
Bij zakelijke of private lease is de leasemaatschappij de polishouder van de verzekering. Tot nu toe bouwden leaserijders hierdoor vaak geen jaren op. Bovendien raken zij na twee tot vijf jaar zonder eigen auto de opgebouwde schadevrije jaren — en premiekorting — kwijt die ze ervoor privé hadden opgebouwd. Het eerste probleem wordt met de nieuwe afspraken getackeld: via een verklaring van hun leasemaatschappij kunnen leaserijders hun schadevrije jaren door de verzekeraar laten opnemen in de centrale database van Roy-data. Er is alleen nog geen oplossing voor het kwijtraken van privé opgebouwde jaren van vóór de leaseperiode.

Private lease en de hypotheek 
Private lease wint aan populariteit, maar kent naast voordelen ook nadelen. Veelal krijg je geen korting als je eerder lang schadevrij reed en kun je die no-claim opbouw na twee of vijf jaar kwijtraken. Gevolg? Geen of minder premiekorting als je weer een auto (of motor) koopt.

Wie nog of weer een huis wil kopen, moet er rekening mee houden dat private lease je leencapaciteit fors beperkt. Bij een hypotheekaanvraag kan dat tienduizenden euro's schelen. Na al registreert het BKR je maandlasten voor 65% als verplichting, vanaf 1 april 2022 wordt dat de volle 100%.

Minder inkomsten voor verzekeraars
Gevolg van de nieuwe afspraken is dat er meer schadevrije jaren worden opgebouwd en dat kost de maatschappijen premie-inkomsten. Toch vinden de verzekeraars de lagere premie terecht, aldus Iwanna de Jonge van het Verbond: ‘Mensen hebben schadevrije jaren opgebouwd en tonen daarmee ook aan een lager risico op ongelukken te hebben’. Zij verwacht dat vooral leaserijders en automobilisten die in het buitenland hebben gereden zorgen voor meer premiekortingen. 

Verder zal het wat betreft de misgelopen premies wel loslopen. Veel verzekeraars gaven al premiekorting als er werd aangetoond dat je al jaren schadevrij reed terwijl een ander hoofdverzekerde was. Alleen tellen die jaren nu ook officieel mee als je overstapt naar een andere verzekeraar. Misschien iets om eens naar te kijken met je tussenpersoon? 

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie