Zonder extra hulp komt bouw 345.000 woningen niet van de grond

Volgens recent onderzoek komen gemeenten en provincies miljarden tekort voor hun nieuwbouwplannen. Vooral de ontwikkeling van betaalbare woningen in stedelijke gebieden blijkt financieel niet haalbaar. Het nog te vormen kabinet is aan zet. Wat is er nodig?

Van 8 naar 9 miljoen woningen in 10 jaar
Nederland komt op dit moment 279.000 woningen tekort. Bijna net zoveel als er nu staan in Utrecht, Nijmegen en Hilversum bij elkaar. En het aantal huishoudens groeit. Vandaar het plan om tussen 2020 en 2030 zo’n 1 miljoen extra woningen te realiseren. Van bijna 8 naar 9 miljoen (+12,5%). Vorig jaar nam de woningvoorraad toe met 74.352. Niet alleen door nieuwbouw (+69.985), ook door het ombouwen van bedrijfsgebouwen (+22.855). Daartegenover nam de bestaande voorraad af met een kleine 18.500 woningen, o.a. door sloop (bron: CBS).

Nieuwbouw steeds duurder
Economen van ING verwachten na een lichte daling dit jaar voor 2022 opnieuw een bouwproductie van 70.000 woningen. Positief is dat het aantal vergunningen toeneemt. Wel stijgen de huizenprijzen bij nieuwbouw nóg harder dan die van bestaande woningen, o.a. door de oplopende kosten voor grond en - tijdelijk - ook van bouwmaterialen.

Bouwen binnen steden vaak niet haalbaar
In stedelijk gebied komen daar nog forse kosten bij voor sloop, onteigening en bodemsanering. Met name plannen voor 'betaalbare' woningen lopen hierop stuk. Maar ook in het buitengebied komen voorgenomen projecten niet rendabel van de tekentafel. Juist de financiering vormt volgens demissionair minister Ollongren van wonen het probleem, niet het vinden van geschikte locaties. De huidige plannen voorzien in zo'n 935.000 woningen tot 2030. Ongeveer een derde daarvan is 'hard' (tot 2025 betreft dit jaarlijks 64.500 nieuwbouwwoningen). De rest - 345.000 woningen - is nog niet zeker.

€ 13,7 miljard extra nodig
Om de plannen te laten slagen moet er kortom geld bij. En niet weinig: € 13,7 miljard (!) volgens het onderzoek. Wie dat bedrag op tafel legt, is aan het volgende kabinet. Bouwen en wonen staan hoog op de agenda bij de formatie. Dat is maar goed ook, want de huidige Rijks-subsidie van 1 miljard is bijna op. Voor woningzoekenden is het te hopen dat er snel concrete maatregelen komen, want van projecten die pas na 2025 budget krijgen, worden de meeste woningen niet vóór 2030 opgeleverd.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie