WOZ-aanslag stijgt naar record, maar kan ook voordeel bieden

Binnenkort ontvang je een aanslagbiljet van je gemeente. Basis daarvoor is de WOZ-waarde van je woning en die is vast flink gestegen. Meer belasting betalen is niet leuk, maar door die hogere waarde kun je mogelijk rentekorting krijgen op je lopende hypotheek. En anders kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) stijgt de WOZ dit jaar gemiddeld met 17%. Dat is een van de hoogste stijgingen sinds de WOZ-waarde wordt bijgehouden. In deze dure tijden geen prettig nieuws dus, want diverse belastingen en heffingen worden gebaseerd op de WOZ. Verstandig dus om de waarde op jouw aanslag te controleren en bezwaar te maken, als dat realistisch is. Maar je kunt misschien meer doen. Als je hypotheek een renteopslag kent, kan een hogere woningwaarde korting opleveren. Dat regel je het beste via je financieel adviseur.

Meer belasting?
Hoeveel gemeentebelasting en heffingen je effectief betaalt hangt niet alleen van de WOZ-waarde af maar ook van het aanslagpercentage dat je gemeente of het waterschap hanteert. Dat verschilt onderling sterk en ook de toe- of afname in vergelijking met 2022 varieert. Het CBS becijferde dat de gemeentelijke belastingopbrengsten — over de hele linie — per inwoner met 4,7% toenemen.

Bij steeds meer gemeenten kun je informeel bezwaar maken

Rijksoverheid, Kan ik bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking?

Voor huiseigenaren speelt de WOZ ook een rol bij de aangifte inkomstenbelasting, namelijk voor de bijtelling van je eigenwoningforfait. Voor 2023 is dit percentage verlaagt naar 0,35% voor woningen tot € 1,2 miljoen. Voor de aangifte die je vanaf 1 maart over 2022 doet, geldt nog een bijtelling van 0,45% voor woningen tot € 1.100.000. Het eigenwoningforfait in het hogere segment blijft in 2023 gelijk aan dat van vorig jaar: 2,35%. De verlaging van de bijtelling van 0,45 naar 0,35 procent scheelt ruim 22%. Zo compenseert de overheid dus een stuk van de gestegen WOZ voor het woningforfait.

Kijk en vergelijk

Op de website van je gemeente kun je via je DigiD kosteloos het taxatierapport opvragen waarop de WOZ-waarde van jouw woning is gebaseerd. Dit vermeldt tenminste drie recent verkochte, vergelijkbare woningen en hun verkoopprijs. Daarnaast is er een online waardeloket. Hier kun je gratis gegevens van woningen inzien, inclusief hun WOZ-waarde. Zo kun je toetsen of het bedrag op jouw aanslag hiermee in lijn ligt.

Open het WOZ-waardeloket

Vind je de WOZ te hoog dan kun je hiertegen bezwaar maken — zie kader onderaan. Lukt dat niet, dan levert die hogere waarde je mogelijk toch voordeel op. Dat geldt met name bij hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Hieronder lees je waarom.

Minder risico
Wie via een hypotheek maximaal leent, betaalt vaak een opslag op de basisrente. Dit is voor het extra risico dat de geldverstrekker loopt op niet-terugbetalen. Deze opslag hangt samen met de verhouding tussen restschuld en woningwaarde, en wordt de risicoklasse genoemd. Die verhouding kan op twee manieren veranderen.

  • Lagere hypotheekschuld | Door af te lossen op je hypotheekschuld valt je lening na verloop van tijd in een steeds lagere risicoklasse. De rente kan dan elke keer iets naar beneden. Bij sommige geldverstrekkers gebeurt dat automatisch tussentijds. Dit resulteert in een gunstige looptijdrente — dat wat je over de volledige duur effectief aan rente betaalt. Bij andere partijen moet je (adviseur) zelf aan de bel trekken, wil je niet te veel betalen.

  • Hogere woningwaarde | Ook de huizenmarkt beïnvloedt de risicoklasse die de geldverstrekker hanteert. Goede kans dus dat bij jouw hypotheek inmiddels een lagere rente hoort, als gevolg van de stijging van de waarde van je woning. Echter, zelfs geldverstrekkers die de rente automatisch aanpassen als er voldoende is afgelost, houden geen rekening met deze waardeontwikkeling. Je moet hier zelf achteraan. Vraag je hypotheekadviseur om hulp, die heeft de juiste ingang bij je geldverstrekker.

Niet bij Nationale Hypotheek Garantie
Bij hypotheken met NHG is er een financieel vangnet waardoor de bank minder risico loopt. Deze vallen daarom meestal direct al in de laagste risicoklasse. Er is dan geen extra korting meer mogelijk op je lopende lening.

Rentekorting 
Wil je via een hogere woningwaarde in aanmerking komen voor een lagere risicoklasse en bijbehorende lagere rente? Dan moet je dus zelf actie ondernemen. Soms is de WOZ-beschikking van je gemeente voldoende. Andere geldverstrekkers eisen een officieel taxatierapport.

Met de al weer wat dalende prijzen lag het prijsniveau van de woningverkopen in december nog maar 2,7% hoger dan een jaar eerder — in januari lag dat niveau misschien al weer gelijk aan begin 2022. Alleen schat een taxateur de marktwaarde toch regelmatig hoger in dan op de laatste WOZ-beschikking staat. De WOZ-beschikking is gratis, aan een taxatie zijn kosten verbonden. Of je die terugverdient met een besparing van een paar tienden van een procent over je resterende lening? Als je geen NHG hebt, is dat allicht de moeite van het uitzoeken waard.

Bezwaar maken?

Je kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking. Dat moet binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking. Je doet dat bij je gemeente — hoe, lees je in de bijlage van je beschikking. In je bezwaar geef je aan waarom je het niet eens ben met de WOZ-waarde. Er zijn diverse (online) commerciële partijen die hiervoor hun diensten aanbieden, vaak op no cure no pay basis. Voor leden heeft de VEH een eigen bezwaarprocedure ⎆

Overigens kun je bij steeds meer gemeenten ook (eerst) informeel bezwaar maken. Daarbij kun je de WOZ-waarde nog eens samen met een taxateur bekijken. Dat scheelt een hoop administratie, en kom je er onderling niet uit, dan kun je alsnog formeel, schriftelijk bezwaar maken.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie