woningbouw vergeten in plannen provincies

Woningbouw vergeten in plannen provincies, terwijl Kabinet de regie verliest

Volgens Bouwend Nederland is er in de gebiedsplannen van de provincies nauwelijks aandacht voor woningbouw. Daarom vreest de branchevereniging dat de bouw van nieuwe huizen, infrastructuur of windparken de komende jaren vastloopt. Met een demissionair kabinet en verkiezingen plus een formatie op komst valt er ook weinig regie ‘van bovenaf’ te verwachten. In hypothekenland houdt men al rekening met stijgende prijzen.

Bouwend Nederland is weinig enthousiast over de provinciale plannen: “niet concreet, urgentie ontbreekt en een koppeling met de bouwopgave is er evenmin goed in vastgelegd”, aldus woordvoerder Arno Visser. In de plannen geven provincies aan hoe ze de hoeveelheid stikstof die vrijkomt willen verminderen om de natuur te herstellen. Volgens Visser moet de ruimte die daarbij ontstaat worden gebruikt voor landbouw, het bouwen van huizen, wegen en andere infrastructuur, en de overgang naar schone energie.

Bijna kwart bouwprojecten ligt stil
Bij gebrek aan (voldoende) concrete plannen voor de bouw bij de verschillende provincies zullen woningzoekenden worden benadeeld, verwacht Bouwend Nederland. Men hoopt dat de val van het kabinet geen extra vertraging veroorzaakt. Voorzien was dat dit eind volgend jaar een besluit zou nemen over de plannen van de provincies. De noodzaak hiervoor blijkt wel uit het feit dat een kwart van de bouwprojecten op dit moment stil ligt, onder andere vanwege de stikstofproblematiek. Minister De Jonge presenteerde in dit verband onlangs nog ambitieuze plannen — en stelde daartoe een flinke zak geld in het vooruitzicht.

Plannen provincies zijn niet concreet en de urgentie ontbreekt

Arno Visser, Bouwend Nederland

Enorm balen
Nu de regering 7 juli een demissionaire status kreeg, kunnen die plannen ernstige vertraging oplopen. De bouwers “balen enorm” en ook ondernemersvoorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW is “goed chagrijnig” over de nieuwe situatie. Er gaat zó anderhalf jaar overheen voor er een nieuw kabinet zit en veel nieuwe wetgeving dreigt nu spaak te lopen. Alleen belangrijke lopende zaken worden voortgezet. Welke dat zijn moet nog blijken. Andere  ‘controversiële’ voorstellen worden door het parlement stilgelegd.

Vrees voor stijging prijzen

De kosten van nieuwbouw waren al gestegen door een tekort aan bouwvakkers, hogere materiaalkosten en de gestegen rente. Wanneer de stimuleringsmaatregelen vertraging oplopen blijft de productie achter blijft bij de doelstellingen en liggen lagere nieuwbouwprijzen niet voor de hand. Mogelijk nemen deze zelfs verder toe. Dat zet een rem op het beoogde ‘doorstromen’ van huishoudens die meer betaalbare koopwoning achter laten, terwijl nieuwbouw appartementen voor veel starters zo ook buiten bereik komen.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie