Belastingvrije schenking nú kun je nog drie kalenderjaren benutten 
Wil je iemand nog fiscaal voordelig ondersteunen met een flink bedrag? Wacht dan niet te lang. Meestal worden vrijstellingen per direct afgeschaft, zonder overgangsregel. Wat je nu schenkt hoef je niet direct over te maken en hoeft niet direct te worden besteed.

  • Om gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling hoeft de ontvanger op dit moment geen woning te bezitten of daar zicht op te hebben
  • Een schenking die je in 2021 ontvangt mag je ook volgend jaar of nog in 2023 verrekenen; wie hem (begin) ontvangt heeft tot en met 2024 de tijd
  • Is het geld nog niet binnen drie kalenderaren volgens de nu geldende voorwaarden besteed? Dan moet er wel alsnog belasting over worden betaald

Nu regelen?  Het hoeft geen 'jubelton' te zijn, een lager bedrag kan ook. Verder kun je ervoor kiezen de uitbetaling van de schenking over drie jaar uit te spreiden. Bekijk hoe het zit met belastingvrij schenken voor een koopwoning op de site van de belastingdienst of doe navraag bij je financieel adviseur.

Achtergrond jubelton
Voor 2021 geldt er een maximum van €105.302 dat je aan de kinderen, kleinkinderen of zelfs anderen mag schenken zonder dat deze daarover belasting betalen. Voorwaarde is dat de ontvanger, of de partner, volwassen is en jonger dan 40 jaar. Precies op die verjaardag mag ook nog. Verder moet het bedrag worden besteed aan de aankoop of verbouwing van de eigen woning, of het aflossen van een hypotheek hierop. In 2017 werd het vrijstellingsbedrag verhoogd van ca. €50.000 naar toen €100.000. Tijdens de formatiebesprekingen van 2021 is besloten dat deze vrijstelling zal komen te vervallen.