Wat betekent de troonrede voor jouw woonlasten?

Met 3,5% economische groei en bijna 1% meer koopkracht lijken de vooruitzichten voor 2021 - na een dramatisch coronajaar - voorzichtig positief. Maar wat heeft de boodschap van koning Willem-Alexander voor invloed op jouw financiën en woonlasten? We zetten de kabinetsplannen op het gebied van belastingen, hypotheken en het milieu voor je op een rijtje. Met praktische tips!

Belastingen

Het positieve nieuws is, dat alle inkomensgroepen volgend jaar iets meer ruimte in de portemonnee hebben. Wie werkt gaat er volgens de koopkrachtplaatjes van het CPB gemiddeld 1,2% op vooruit. Voor uitkeringsgerechtigden is dit 0,5%. Gepensioneerden zien hun koopkracht met 0,4% stijgen. Natuurlijk zijn deze cijfers meer dan ooit met veel onzekerheden omgeven, zowel algemeen als afhankelijk van jouw individuele situatie.

 • Inkomstenbelasting daalt, arbeidskorting gaat omhoog | In de eerste schijf van de inkomstenbelasting daalt het tarief van 37,35% naar 37,10%. Zelfs als je hierdoor iets minder hypotheekrente en -kosten kunt aftrekken, betaal je per saldo dus minder belasting en houdt netto iets meer over. Wie werkt kan bovendien een groter bedrag aan arbeidskorting aftrekken, wat een verder positief effect heeft op je netto inkomen.

 • Heffingsvrije vermogen gaat omhoog | Heb je spaargeld of andere middelen, dan hoef je nu over de eerste € 30.846,- geen vermogensbelasting te betalen. Voor 2021 trekt het kabinet dit op naar € 50.000,-. Dit geldt per persoon - voor stellen geldt het dubbele. Wel gaat het tarief boven deze vrijstelling omhoog. Over de rest van je vermogen betaal je dus meer belasting.

 • Starters (jongeren) betalen geen overdrachtsbelasting | Koop je nú een woning dan betaal je 2% van de aankoopsom aan overdrachtsbelasting. Omdat vooral starters het moeilijk hebben op de krappe woningmarkt, schrapt de regering voor deze kopers de overdrachtsbelasting. Je bent starter als je tussen 18 en 35 jaar oud bent en je eerste woning koopt om daar zelf in te gaan wonen. Ook als je tot je 35e 'doorstroomt' naar een volgende koopwoning en nog niet eerder van deze regeling gebruik maakte, kun je van deze regeling gebruik maken.

 • Overdrachtsbelasting voor beleggers naar 8% | Wie een woning koopt om te verhuren, betaalt volgend jaar juist flink meer overdrachtsbelasting: 4x zoveel maar liefst. Het is nog niet duidelijk wanneer deze maatregel ingaat en of die bijvoorbeeld ook geldt voor ouders die een huis kopen om aan hun kind(eren) te verhuren. Dit zal in de loop van dit jaar duidelijk worden.

Verder gaat een aantal eerder genomen maatregelen in 2021 een volgende fase in:

 • Minder hypotheekaftrek voor hogere inkomens | Heb je een jaarinkomen boven de €68.507, dan kun je vanaf 1 januari 2021 nog maar 43% van je hypotheekrente aftrekken i.p.v. 46%. Dat geldt ook voor de rente over betaalde alimentatie, giften en restschulden én voor je oversluitkosten.

Heb je een hoog inkomen en wil je je hypotheek oversluiten naar een lager rentepercentage? Doe dat dan vóór het einde van het jaar, want dan zijn de oversluitkosten nog aftrekbaar tegen het hogere percentage.

 • Minder aftrek bij geen of kleine woningschuld | Wie zijn hypotheek (bijna) heeft afgelost heeft een lagere aftrekpost dan de bijtelling door het eigenwoningforfait. Via de Wet Hillen kon je dat verschil alsnog aftrekken. Sinds 2019 wordt die regeling afgebouwd: in 2021 kun je nog 90% van dit verschil aftrekken (dit jaar 93%). Geldt dit voor jou, dan betaal je netto iets meer belasting, ook al omdat de WOZ-waarde van woningen komend jaar naar schatting gemiddeld 8-9% stijgt.

Heb je veel afgelost dan heb je vermogen opgebouwd in je woning. Heb je aan de andere kant niet voldoende spaargeld voor leuke dingen of praktische aanpassingen? Dan kun je als senior een deel van dat vermogen vrij maken,  bijvoorbeeld via een overwaardehypotheek. Ook wie nog niet is gepensioneerd kan via een extra hypotheek geld onttrekken aan zijn woning - als je voldoende inkomen hebt. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Er is meer mogelijk dan je denkt.

Hypotheken

 • Tweeverdieners kunnen meer lenen | Ga je samen een huis kopen, dan telt het inkomen van de partner die het minst verdient nu voor 80% mee bij de aanvraag van je hypotheek. Het kabinet wil dit in 2021 optrekken naar 90%, Je kunt dan meer lenen. In november valt hierover een besluit.

 • Studieschuld weegt minder zwaar mee bij hypotheekaanvraag | Als de plannen doorgaan kun je vanaf 1 januari 2021 meer lenen als je een studieschuld hebt. In plaats van met een vaste factor, wordt er dan gerekend met de gemiddelde rente die je de laatste 5 jaar over die schuld betaalde. De laatste jaren was dat praktisch nul. Ook hierover weten we uiterlijk eind november meer.

De regering wil starters op de woningmarkt op diverse manieren tegemoet komen: met de bovenstaande maatregelen én met de afschaffing van de overdrachtsbelasting en juist een verhoging daarvan voor woningbeleggers. Loop je nu tegen de grenzen van je opties aan, dan heb je in 2021 hopelijk meer kans.

 • Hr--ketel en zonneboiler niet meer te financieren via hypotheek | Als je een hypotheek afsluit kun je voor energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, betere isolatie of een warmtepomp tot 6% meer lenen. Dit geldt nu ook nog voor een hr-ketel en een zonneboiler. Vanaf 2021 zijn deze laatste twee van de lijst gehaald.

Koop je nog dit jaar een huis en is de cv-ketel binnenkort aan vervanging toe? Overweeg dan of je deze direct al vervangt. Twijfel je of een warmtepomp misschien een betere optie is? Neem dan een ‘energiebespaarbudget’ mee in je hypotheek, dan hoef je nu nog niet te beslissen. Je kunt daarvoor tot 106% van de marktwaarde lenen.

 • Geen plannen voor versnelde verlaging hypotheekrente-aftrek | Om corona-steun uit Europa te ontvangen moeten landen - mede op aandringen van premier Rutte - hervormingsplannen indienen. Brussel oordeelt al jaren dat Nederlanders gemiddeld een te hoge schuld hebben, vooral in de vorm van een hypotheek. Toch vindt het proefballonnetje van Minister Hoekstra (CDA) voor een versnelde verlaging van de hypotheekrenteaftrek vooralsnog geen gehoor binnen het kabinet. Mogelijk wordt dit wel inzet bij de komende verkiezingen, maar daarover beslist dan de kiezer.

Energie & duurzaamheid

Tegen 2050 moeten alle huishoudens in Nederland ‘van het gas af’ zijn, wat de CO2 uitstoot zal beperken. Vorig jaar werd al bekend dat we tot 2023 meer belasting gaan betalen op gas en minder op elektriciteit. In 2021 betekent dit voor een gemiddeld huishouden dat de energiebelasting op gas stijgt met bijna € 26 (4,7%) en op elektriciteit met € 13 daalt (3,5 %). Wat je totaal betaalt hangt van je energieleverancier af. Wisselen kan je soms aardig wat besparen.

 • Definitief energielabel wordt duurder | Een energielabel is verplicht bij het verkopen van je woning. Nu kun je dat voor een paar euro online regelen, vanaf 2021 moet hier een energiedeskundige aan te pas komen. De kosten daarvan lopen richting de € 200,-.

  Heeft jouw woning nog geen (definitief) energielabel, regel dat dan dit jaar nog. Dat kan online via energielabelvoorwoningen.nl, vanaf een paar euro. Het blijft dan 10 jaar geldig. 

  •  Extra subsidie op isoleren vervalt | Tot eind 2020 kun je nog profiteren van 30% subsidie als je twee of meer delen van je woning isoleert. In 2021 gaat deze Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) over in de nieuwe Investeringssubsidie Duurzame Energie. Daaronder vallen dan ook warmtepompen, terwijl de totale subsidiepot kleiner wordt: van € 180 miljoen in 2020 naar € 100 miljoen in 2021.

  Heb je plannen om je woning extra te isoleren (dak, vloer, spouwmuur, HR++ of triple glas en/of kozijnen)? Combineer twee maatregelen en ontvang 30%  subsidie. LET OP: de werkzaamheden moeten uiterlijk 31 december zijn uitgevoerd én betaald.

  Wij helpen je graag met de tips of als je vragen hebt
  Kijk je naar een woning en wil je meer weten over extra ruimte in je hypotheek voor  energiebesparende voorzieningen (of een energiebespaarbudget)? Heb je er al eens aan gedacht om je hypotheek over te sluiten naar de zeer lage rente van dit moment? Of ben je er aan toe om een deel van de overwaarde van je woning te verzilveren? Met deze en nog veel meer financieringskwesties helpen we je graag. Neem dus gerust contact op.

  Bron: Hypotheekbond

  Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie