Vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters zinvol?

Op Prinsjesdag maakte de Koning bekend dat het kabinet starters tegemoet komt met een vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Je komt hiervoor in aanmerking als je voor je 35e een woning koopt en hier nog niet eerder van profiteerde .Bij een koopprijs van € 250.000 scheelt dat € 5.000. Maar dat is nog niet alles.

Gunstig voor wie zijn eerste woning koopt
We moeten nog even wachten tot de plannen daadwerkelijk worden gepresenteerd én goedgekeurd. Maar kennelijk neemt het kabinet een voorstel van CDA en Christenunie over. Zij kwamen vorig jaar al een plan om jongeren meer kans te geven op de woningmarkt. Die is krap - zeker wat betreft betaalbare woningen. Starters worden daarbij regelmatig overboden door beleggers met diepere zakken, die zo’n woning kopen voor de verhuur. Via het instrument van de overdrachtsbelasting wil het kabinet die verhouding aanpakken.

Huizen zijn om in te wonen, niet om aan te verdienen. Particuliere beleggers ontnemen starters op de koopmarkt steeds meer kansen door huizen op te kopen en duur te verhuren.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers (in 2019)

De overdrachtsbelasting is nu 2% voor iedereen die een bestaande woning koopt. Voor het einde van het jaar wordt duidelijk of de plannen doorgaan. In dat geval worden personen die tussen 18 en 35 jaar hun eerste woning kopen - voor eigen bewoning - daarvan vrijgesteld. Het hoeft niet per se je eerste woning te zijn, maar je mag nog niet eerder van deze regeling gebruik hebben gemaakt. Doorstromers die nu al een huis hebben, komen daarvoor dan vanaf 1 janari tot hun 35e ook in aanmerking.

8% overdrachtsbelasting voor ‘woningbeleggers’
Geen overdrachtsbelasting betekent minder inkomsten voor de schatkist. Hiertegenover staat dat de overdrachtsbelasting omhoog gaat voor iedereen die een woning koopt en daar niet zelf in gaat wonen. Van 2 naar 8%! Dit gaat (mogelijk) ook op voor ouders die een woning kopen en doorverhuren aan hun kind (en anderen) en voor mensen die een tweede (vakantie)woning aanschaffen. Overigens geldt in steeds meer gemeenten al een verbod op het aankopen van een woning voor de verhuur.

Het voornemen is nu dat de overdrachtsbelasting bij de aanschaf van bedrijfspanden bij deze wijzigingen ook naar 8% gaat. Op dit moment is dat nog 6%. 

Met de verschillen in belastingtarieven streeft de regering ernaar starters in een gunstiger positie te brengen. Eerder al kwam de aankondiging dat het inkomen van een partner in 2021 voor 90% meetelt bij het bepalen van de hypotheekruimte. Nu is dat 80%. Of het starters daadwerkelijk helpt en of beleggers geen achterdeurtje vinden, zal de praktijk uitwijzen.

Diverse partijen spreken van een 'maatregel voor de bühne'. Volgens Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) kan het afschaffen van de belasting ervoor zorgen dat huizenprijzen van starterswoningen juist omhoog gaan, omdat bekend wordt dat starters nu meer kunnen besteden.

 "Dit is een te makkelijk idee met een averechts effect."

Onno Hoes (NVM)

Eerder waarschuwden ook de Vereniging Eigen Huis (VEH) en een door de overheid ingehuurd adviesbureau al hiervoor. Dé oplossing is om meer betaalbare woningen te bouwen, zodat vraag en aanbod beter met elkaar in balans komen, vinden zij.

Speelt een van deze situaties voor jou. Of binnenkort? We sparren graag met je over je opties.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie