Via deze aftrekposten bespaar je op je inkomstenbelasting

Vanaf 1 maart kon je weer belastingaangifte doen. Veel is al vooraf ingevuld, maar controleer dat goed. En check de belangrijkste posten die je mag aftrekken. Hoeveel bespaar jij daarmee op je belasting?

Wie moet er aangifte doen?
Voor iedereen die een aangiftebrief ontving, is de aangifte verplicht. Geen brief, maar denk je wel te moeten betalen - of wat terug te krijgen? Doe eenvoudig een 'proefaangifte' op Mijn Belastingdienst. Moet je minder dan € 48,- bijbetalen dan is aangifte niet verplicht. Heb je recht op méér dan € 16,- teruggave, dan doe dan aangifte. Dit is vaak zo als er sprake is van aftrekposten. De belangrijkste vind je hieronder.

Als je in 2020 een hypotheek afsloot
Heb je vorig jaar een (nieuwe) hypotheek afgesloten? Dan mag je dit allemaal aftrekken:

    • onze advies- en bemiddelingskosten voor je hypotheek
    • de notariskosten van de hypotheekakte
    • wat het Kadaster je in rekening bracht
    • eventuele taxatiekosten
    • de kosten van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De notariskosten voor de koopakte en de transportakte van de woning zijn niet aftrekbaar. Ook de kosten van de makelaar niet.

Kosten oversluiten hypotheek of aanpassen -rente
Heb je in 2020 jouw hypotheek overgesloten? Deze oversluitkosten mag je aftrekken, net als de eventuele boeterente en de advieskosten voor het verlagen van de rente op je lopende hypotheek. Werd je woning getaxeerd? Ook die kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Nog niet overgesloten? Doe je dat dit jaar en valt je inkomen in de hoogste schijf dan kun nog 43% van de oversluitkosten aftrekken. Volgend jaar is dat nog maar 40%.

Betaalde hypotheekrente
Je mag ook de hypotheekrente die je in 2020 betaalde aftrekken (als je aan bepaalde voorwaarden voldoet). Van wat je precies betaalde, ontving je van je geldverstrekker een overzicht.

Betaalde alimentatie aan de ex-partner
Ben je gescheiden en betaal je partneralimentatie? Dit bedrag mag je volledig aftrekken wanneer je aangifte doet. Het bedrag dat je aan kinderalimentatie betaalt, is niet aftrekbaar.

Bijzondere zorgkosten
Dit betreft kosten die niet al werden vergoed door je zorgverzekering, zoals (extra) kosten voor fysiotherapie, de tandarts, of een specialist. Maar bijvoorbeeld ook een ziekenhuisopname of andere behandeling die je niet kon declareren. De Belastingdienst geeft een compleet overzicht. Voor deze kosten geldt een drempelbedrag. Het aangifteprogramma houdt hier automatisch rekening mee.

Giften
Ook voor het totaal van incidentele giften geldt een drempel (1% van je verzamelinkomen). Bovendien moeten de ontvangers zijn aangesloten bij de ANBI. Heb je een afspraak met een ANBI organisatie dat je tenminste 5 jaar hetzelfde bedrag schenkt, dan mag je die giften altijd aftrekken.

Studiekosten én studieschuld opvoeren
Je kunt maximaal € 15.000,- van de opleidingskosten aftrekken, wanneer je deze zelf betaalt in relatie tot je huidige of toekomstige baan. Of die van je partner. De drempel is hier € 250,-. Aftrekken kan niet als je recht hebt op studiefinanciering of -voorschot. En niet voor kosten van de opleiding van je kind.

Wie meer dan € 30.846 euro vermogen heeft (of met je partner meer dan € 64.692) kan bij de aangifte zijn studieschuld meenemen in Box-3. Dat beperkt of vermijdt mogelijk vermogensbelasting.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie