Wordt de renteaftrek versneld afgebouwd onder druk van Europa?

Heb je een inkomen in de hoogste belastingschijf, dan kun je sinds 2018 al niet meer de volledige kosten van de eigen woning aftrekken. Vanaf 2020 daalt dit jaarlijks met 3% tot ca het basistarief van 37,1% in 2023. Minister Hoekstra overweegt nu een snellere afbouw. Voor extra corona-geld uit Europa. Moeten huizenbezitters hiervoor vrezen?

Hoe zit de afbouw van de aftrek er nu uit?
Tot 2018 kon je de hypotheekrente en eenmalige kosten voor de financiering van je woning volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting. Sindsdien kan dat niet meer, als je inkomen in de hoogste belastingschijf valt. Het maximaal aftrektarief voor de ‘aftrekbare kosten eigen woning’ daalde aanvankelijk licht - vanaf dit jaar gaat dat in stappen van 3%. 

Minister bereid renteaftrek verder te beperken voor EU-steun?
Eerder dit jaar pleitte premier Rutte er in Europa voor, dat zij extra steunmaatregelen wegens de corona-crisis moeten koppelen aan economische hervormingen in de verschillende landen. Wat Nederland betreft vindt de Europese Commissie dat onze huishoudens te kwetsbaar voor financiële schokken. We hebben gemiddeld wel een flink vermogen, maar dat zit vast in de eigen woning en in ons pensioen. Daar tegenover staat de hoogste schuld in de eurozone.

Naar verluidt is Minister Hoekstra van Economisch zaken een voorstander van een (extra of snellere) beperking van de hypotheekrenteaftrek. Dit dient dan als ontmoediging om een hoge (hypotheek) schuld aan te gaan. Hij  zou zelfs overwegen de maximale hypotheek te verlagen tot minder dan 100% van de woningwaarde. Een huizenkoper moet dan meer eigen geld inbrengen dan alleen de 'bijkomende kosten', zoals nu. Meer vooraf moeten sparen en hogere kosten (door een beperkte aftrek van de rente, voor hogere inkomens) maakt het lastiger voor starters en zal de prijzen van met name duurdere woningen wat kunnen drukken, door een afnemende vraag. 

Geen overeenstemming in de coalitie
Het kabinet bereidt een voorstel voor over de hervormingen die Nederland zal aanbieden, in ruil voor Europese steun uit het herstelfonds. Dit bevat totaal € 750 miljard en Hoekstra mikt naar schatting op € 6,5 miljard aan ‘giften’. Of de extra renteaftrek onderdeel zal uitmaken van het voorstel is nog lang niet zeker. Met name de VVD is daar fel op tegen. En in de laatste aanbevelingen van de Europese Raad aan Nederland, van mei, ontbreekt de aansporing om iets te doen aan de hypotheekrenteaftrek. In 2019 werd daar nog wel op aangedrongen. Op 30 april volgend jaar moet het plan uiterlijk worden ingediend. Tot die tijd blijft het schema nog wel even zoals hierboven aangegeven.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie