Taxatie-op-afstand honderden euro's voordeliger

Banken mogen bij een hypotheekaanvraag niet langer gebruik maken van een modelmatige woningtaxatie. Een taxatie ter plekke kost echter zo maar €500 of meer. Vanaf 1 juli brengt een tussenvorm uitkomst. Soms. Zo'n deskstoptaxatie bepaalt binnen een paar uur de waarde van een woning en kost maar €69,-.

Hoe werkt een desktoptaxatie?
Om een hypotheekaanvraag te kunnen beoordelen wil een geldverstrekker weten de woning waard is. Gebruikelijk is dat een taxateur van jouw keuze daarvoor in en rond de woning een inspectie uitvoert. Als alternatief kun je online vanaf € 4.95 een woningwaarderapport opvragen. Alleen mogen banken daar sinds 1 juli niet meer mee werken vanwege Europese voorschriften. 

Een dekstoptaxatie gebeurt ook door een taxateur, maar op afstand. Hij of zij beoordeelt de uitkomst van zo'n modelmatige waardebepaling, waarbij een statistisch model diverse marktdata doorrekent.

Voordelen desktoptaxatie
Deze 'hybride' vorm van taxeren (model + oordeel taxateur) is vanaf 1 juli toegestaan door NHG, van de Nationale Hypotheekgarantie. Overigens niet voor alle leenvormen en -omstandigheden. Zij benadrukken dat geldverstrekkers wel ook hun eigen bepalingen stellen. ING heeft als eerste deze vorm van taxatie uitgewerkt, in samenwerking met Calcasa en Taxatheek. Anderen volgen vermoedelijk. De voordelen zijn:

  • een forse besparing: €69,- desktop in plaats van €350 - € 700 bij een fysieke taxatie
  • snelheid: een paar uur in plaats van ca. een week
  • geen bezoek over de vloer (bij eigen woning)

Niet alleen bij de aanschaf van een woning is een desktoptaxatie gunstig. Ook als je niet verhuist maar je hypotheek wilt aanpassen is het (veel) voordeliger. Bijvoorbeeld bij het oversluiten naar een lagere rente, of een renteverlaging binnen je lopende hypotheek via een hogere woningwaarde.

Wanneer is het mogelijk?
Desktoptaxatie is alleen mogelijk voor bestaande woonhuizen, niet voor appartementen of bij nieuwbouw. Verder moet het gaan om een lening tot maximaal 90% van de woningwaarde. Bij NHG gaat het daarbij om woningen van maximaal €325.000 (in 2021). Bij ING hanteert men een maximum van € 1 miljoen. Het betreffende pand moet wel bedoeld zijn voor eigen bewoning.

Wanneer niet?
Bij appartementen (en sommige bijzondere woningen) ontbreken data voor een modelmatige waardebepaling. Dan kan er dus ook geen online beoordeling door een taxateur plaatsvinden. Ook kan het...

  • niet bij 100% financiering - bij meer dan 90% marktwaarde blijft een fysieke taxatie nodig
  • (nog) niet voor kwaliteitsverbetering en verduurzaming (bij NHG mogelijk wel vanaf 1 januari 2022)
  • niet bij nieuwbouwwoningen

Of alle banken de lijn van NHG gaan volgen, is nog niet duidelijk. Op dit moment zijn er best nog de nodige verschillen. Kan de waarde door de taxateur niet vanachter zijn bureau worden bepaald dan krijg je bij ING de kosten ervan terug.

Wat biedt een taxatie ter plekke méér?
Ook voor fysieke taxaties gaan strengere eisen gelden. Ter plekke komt er meer aandacht voor de energieprestatie en bouwkundige staat van huizen. Daarmee worden de nieuwe taxatierapporten naar verwachting wat dikker, duidelijker en praktischer. Alleen vergt een taxatie op die manier meer tijd en kan het langer duren voor het rapport beschikbaar is. Ook kunnen de kosten ervan stijgen.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie