steeds meer geldverstrekkers helpen eigenaren en kopers met verduurzamen woning AdobeStock 768944377.jpeg

Steeds meer geldverstrekkers helpen huiseigenaren verduurzamen

Deze zomer vijf jaar geleden kwam het Klimaatakkoord tot stand. Ook de financiële branche deed toezeggingen, bijvoorbeeld om woning­eigenaren in een zo vroeg mogelijk stadium aan te zetten tot verduurzamen. Vereniging Eigen Huis ziet juist de laatste tijd het aantal initiatieven ‘met sprongen’ toenemen. Hoe profiteer jij hiervan?

Veel wijzigingen bij geldverstrekkers zijn faciliterend: er is meer mogelijk om energie­besparende maatregelen te nemen en stappen te maken met het energielabel van een woning. Aan de andere kant worden er ook wel strengere eisen gesteld. Zowel de ‘wortel’ als de ‘stok’ moeten (toekomstige) woning­eigenaren naar een groenere toekomst bewegen.

De wortels

Sinds kort bieden enkele geld­verstrekkers hun relaties een gratis energielabel aan, wat je tegenwoordig al snel € 300,- scheelt. Dat label wordt vergezeld van een uitgebreid rapport, inclusief verbetertips. Andere aanbieders hebben afspraken met energie­adviseurs, die ook een gratis rapport opstellen na een onderzoek ter plekke. Heeft je woning nu een laag label, dan kun (of kon) je bij enkele partijen zelfs tot € 1.000 budget krijgen voor isolatie­werkzaamheden.

Het aantal initiatieven neemt met sprongen toe

Karin Boog, Vereniging Eigen Huis

Bij ongeveer een derde van de geldverstrekkers kun je nu ook tegen een lagere rente extra geld lenen voor het verduurzamen van je woning. Dan kan wel twee procent lager zijn dan wat je aan normale hypotheekrente betaalt. Bij vijftien geld­verstrekkers betaal je zelfs een lagere rente over de hele hypotheeksom als je woning een gunstiger label krijgt. Investeren in een labelstap(pen) tikt dus aan.

Ingang lagere rente

Informeer bij je adviseur wat van bovenstaande voor jouw hypotheek geldt. En vraag ook na of het verlagen van de rente over de hele hypotheek direct ingaat na een labelstap, of pas aan het einde van de rentevaste periode.

De stok

Als je woning (nog) een ongunstig label heeft, betaal je bij sommige geld­verstrekkers een renteopslag. En ben je in de markt voor een volgende koopwoning? Dan stelt een aantal geld­verstrekkers inmiddels extra eisen als deze een laag (ongunstig) energielabel heeft. Dat kan ook zijn als je je hypotheek wilt oversluiten. Men vraagt je dan om energie­advies aan te vragen of een verbeterplan op te stellen voor het zuiniger maken van de woning.

Hulp uit andere hoek

Behalve commerciële geld­verstrekkers zijn er ook andere instanties die je kunnen helpen met het financieren van energie­besparende maatregelen. Het Nationaal Warmtefonds verstrekt zogenaamde energie­bespaar­leningen — tegenwoordig ook aan (kleinere) VvE’s. Daarnaast hebben diverse gemeenten een (online) loket waar je voor een duurzaamheids­lening terecht kunt. Je hypotheek­adviseur kan je hierover informeren en erop voorbereiden, alleen de aanvraag moet je zelf doen.

Ook in jouw gemeente?

Of jij in aanmerking komt voor een duurzaamheids­lening van je gemeente ontdek je zo, via de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Vul je woonplaats in

Wat kan er beter?

Vereniging Eigen Huis is blij met deze ontwikkelingen. “Het aantal initiatieven neemt met sprongen toe”, aldus expert Karin Boog in hun magazine. Wel bepleiten zij dat de rentekorting vanwege een hoger label altijd direct ingaat. En men ziet graag dat meer geld­verstrekkers hun klanten proactief wijzen op mogelijkheden tot verduurzaming en op partners die daarbij kunnen adviseren.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie