Sinds corona verdubbeling aankopen vakantiewoningen

Particulieren investeerden de afgelopen twee jaar € 1,6 miljard in vakantie­woningen en grond met een recreatieve bestemming. De markt voor huisjes is daarmee bijna verdubbeld. Meer mensen zijn vakantie in eigen land gaan waarderen, maar de recreatie­objecten zijn ook steeds meer in trek bij particuliere beleggers.

Vanwege de reis­beperkingen tijdens de corona­pandemie vierden veel van ons vakantie in eigen land. Er was een run op campers en plezierboten en op vakantie­parken voerde Nederlands de boventoon. Dat beviel prima. Zo zeer zelfs dat velen besloten tot de aankoop van zo'n tweede huisje in de natuur. Het FD onderzocht deze markt, samen met het Kadaster: in twee jaar tijd werden maar liefst 14.000 vakantie­woningen gekocht, voor een gemiddelde prijs van € 182.000,-.

Interessante belegging
Vakantiewoningen worden niet alleen gekocht om er zelf weekendjes te verblijven, of een langere periode. Ook aankoop-voor-verhuur trekt een groeiend aantal particuliere beleggers. Dat blijft niet per se beperkt tot één woning. Ten opzichte van de reguliere woningmarkt zijn de prijzen relatief laag en de regels soepeler. Tijdens het eerste corona-jaar was de rente bovendien nog extreem laag, en de overdrachtsbelasting 2%. In 2020 lag dan ook de piek in het aantal transacties.

Investeren in recreatief vastgoed wordt gezien als 'het nieuwe goud'

Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie Tilburg University

Volgens Dirk Brounen, hoogleraar vastgoed­economie aan Tilburg University, beschouwen sommige vermogende particulieren investeren in recreatief vastgoed wel als 'het nieuwe goud'. Tegenover het FD stelt hij: 'Op verjaardags­feestjes vertellen mensen hoe makkelijk je bezit kunt opschalen, met relatief weinig middelen. De wijze waarop wordt gepraat, doet denken aan huisjes­melkers in grote steden.' Dat leidt tot een verschuiving binnen de groep geïnteresseerden. Waren dat eerder vooral gepensioneerden, nu spreken verkoop­adviseurs steeds vaker jonge gezinnen en vermogende ondernemers. Volgens experts is de gemiddelde leeftijd gedaald naar rond de 40.

Voor getrouwde of geregistreerd partners is de erf-vrijstelling zo'n 650.000 euro. Over het restant bedrag In het dossier 'Vakantievastgoed' onderzoekt het FD de geldstromen achter de explosief gegroeide markt van vakantiewoningen en -parken. Voor dit unieke project is samengewerkt met het Kadaster, en zijn onder meer ruim 78.000 verkoopakten geanalyseerd tussen 2010 en 2021. Dit onderzoek levert voor het eerst een landelijk beeld op van de omvang van de markt in vakantievastgoed, en de beleggers die hierin actief zijn. Het FD zal in een reeks publicaties inzoomen op verschillende thema's en aspecten binnen deze markt.

Voorwaarden voor verhuren
Als particulier je (vakantie)woning verhuren kan wat extra inkomen opleveren of de kosten drukken. Wel moet je met aardig wat zaken rekening houden: de belastingen, verzekeringen en of het wel mág:

  • Huurinkomsten (on)belast | Zolang de verhuur geen ondernemings­activiteit betreft hoef je de opbrengsten ervan niet als inkomsten op te geven bij je aangifte. Dat moet wel als je er ook diensten aan koppelt, zoals het verzorgen van maaltijden of linnengoed, of als je de woning verhuurt via een toeristische dienst. Kun je bij de verhuur van je tweede huis een beroep doen op de Kleine Ondernemersregeling (KOR) dan hef je geen BTW op de verhuur — en kun ook geen BTW terugvragen voor de kosten die je ervoor maakt.

  • Akkoord verzekering | Ga na of je opstal- en inboedel­verzekeraar toestaat dat je je woning verhuurt aan derden. Zorg ook voor een WA-verzekering, want loopt een huurder tijdens zijn verblijf schade op, dan kan hij jou aansprakelijk stellen. Verder zijn rookmelders verplicht in elke verblijfsruimte en moet er een brandblusser aanwezig zijn — en een touwladder op de verdieping. Ook kan de gemeente controleren of je vluchtplan goed zichtbaar ophangt.

  • Regels en eisen gemeenten | Bij verhuur ben je de gemeente toeristen­belasting verschuldigd. Deze kun je doorrekenen aan de huurders. Veel gemeenten hanteren overigens een maximum aantal verhuurdagen. Ook ben je in diverse gemeenten verplicht een registratie­nummer te vermelden bij je advertentie(s). En soms is er een vergunning nodig en/of geldt er een meldingsplicht. Zie voor meer info de overheids­website Registratie Toeristische Verhuur.

  • Toestemming Vakantiepark of VVE | In een vakantiepark kunnen speciale regels gelden voor verhuur. Voorkom verrassingen en ga dat van te voren na. Betreft je tweede woning een appartement dan kunnen de statuten van een Vereniging van Eigenaren verhuur verbieden. Checken dus.

Fiscaal advies
Ook belastingtechnisch zijn is er het nodige waar je op moet letten als je je vakantiewoning wilt verhuren. Je financieel adviseur helpt je graag de fiscale voor- en nadelen in kaart te brengen. Ben je nog niet zover, maar overweeg je de aankoop van een (tweede) woning? Dan is het eerst zaak af te stemmen over een passende financiering voor jouw situatie.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie