Onderzoek naar mogelijke fraude met energielabels

Onderzoek naar mogelijke fraude met energielabels

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is een onderzoek begonnen naar mogelijke fraude met honderden energielabels. Mogelijk gedupeerde huiseigenaren nemen het beste eerst even contact op met de energieadviseur die de opname deed.

In verband met het opsporen van mogelijke fraude met energielabels heeft de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD) van de ILT onlangs twee bedrijfspanden en twee woningen onderzocht — één in Nederland en één in Spanje. De eigenaar wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte met energielabels van zowel woningen en bedrijfspanden en van het witwassen van het geld dat hiermee is verdiend. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie, telefoons, computers en andere gegevensdragers. Op basis van de eerste resultaten lijkt het erop dat er honderden energielabels door de verdachte zijn afgegeven, die niet in de landelijke database EP-online staan. De verdachte is in Nederland aangehouden en verhoord, maar in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek weer op vrije voeten gesteld.

Twijfels over echtheid van energielabel

Bij het vaststellen van het energielabel van een pand krijgt de eigenaar tegenwoordig een uitgebreid advies over opties tot (verdere) verduurzaming. De inspecteur zorgt er tevens voor dat het label wordt opgenomen in de officiële landelijke database: EP-Online. Eigenaren van woningen en/of gebouwen die hun energielabel daarin niet kunnen vinden wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de energieadviseur/certficaathouder die de opname heeft uitgevoerd. Is er daarna aanleiding tot een vermoeden van een vervalst energielabel, dan kan dit worden gemeld aan de ILT.

Even controleren

Wil je weten welk energielabel jouw woning heeft? Vul in de zoekbalk bij EP-Online je postcode (cijfers en letters aan elkaar) en het huisnummer in en klik op het vergrootglas. Als er voor jouw woning een energielabel is geregistreerd, zie je ook wanneer dat voor jouw woning is gemaakt en tot wanneer het geldig is. Vind je geen label, dan is het nooit afgegeven of inmiddels verlopen.

Check je label

Toezicht en opsporing

De ILT voert controles uit om te waarborgen dat er een geldig energielabel aanwezig is bij de verkoop, verhuur en overdracht van zowel woningen als utiliteitsgebouwen, inclusief kantoren en winkels. Dit toezicht strekt zich ook uit tot commerciële advertenties die betrekking hebben op de verkoop en verhuur van deze vastgoedobjecten. Het doel van deze inspectie is om bewustwording te creëren over de energie-efficiëntie van woningen en om de verduurzaming van woningen te bevorderen. Zo streeft de overheid naar een vermindering van het energieverbruik en de daarmee samenhangende uitstoot van broeikasgas CO₂.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie