Rekenvoorbeeld tijdelijke daling ondernemersinkomen

NHG geeft een rekenvoorbeeld van een kapper die gemiddeld € 5.000 per maand verdient en in het tweede kwartaal dicht moest. Gaat het resultaat weer naar het oude gemiddelde – en zijn de buffers nog op peil – dan mag het toetsinkomen toch worden vastgesteld op 12 x € 5.000.

In een nadere toelichting stelt men: “Uiteraard is deze berekening in de realiteit veel complexer en is het hierbij belangrijk dat goed wordt gekeken naar iedere individuele situatie”. Zij geven aan, dat een inkomen van € 4.500 per maand in de nieuwe situatie niet meteen betekent dat de ondernemer het omzetverlies in het tweede kwartaal volledig zal worden aangerekend. Leidraad blijft toch vooral het jaartotaal. “De beoordelaar zal dat zelf moeten inschatten. In het voorbeeld is het gat op jaarbasis € 15.000. Komen de inkomsten terug op een niveau van € 4.500, dan is dat gat € 18.000. Je zou er dan voor kunnen kiezen om de tijdelijke omzetdip voor een deel mee te tellen", aldus NHG in een interview vakblad AM.