Nederlandse koopwoningen sinds kredietcrisis 1.000 miljard euro meer waard

Eind 2021 bedroeg de gezamenlijke waarde van alle Nederlandse koopwoningen 1,9 biljoen euro: meer dan het dubbele sinds het dieptepunt in 2013. Vooral vorig jaar nam de waarde hard toe: bijna een kwart werd toen behaald. Schaarste en een recordlage rente stuwden de gemiddelde huizenprijs op naar € 431.000.

De vijf jaar na de kredietcrisis van 2008 kenmerkten zich door almaar dalende huizenprijzen. Gemiddeld ging er zo'n € 34.000 verloren en veel woningen kwamen 'onder water' te staan — hun waarde is dan lager dan de hypotheekschuld. Voor hypotheken volgden strengere eisen. Midden 2013 was een gemiddelde koopwoning nog maar € 223.000 waard. Achteneenhalf jaar later vermeldt het prijskaartje bijna het dubbele, zo blijkt uit de laatste kwartaalrapportage van dataverzamelaar Calcasa.

Prijsstijgingen
Calcasa volgt de ontwikkelingen op de woningmarkt nauwgezet. Voor 2021 becijferden zij voor een gemiddelde koopwoning een waarde van € 431.000. Dat is 93% meer dan in 2013, toen het prijspeil de bodem bereikte. Sindsdien gaat ons economisch beter, ondanks de pandemie, maar — meer bepalend — zagen we almaar dalende rentes én een oplopend, schrijnend tekort op de woningmarkt. Ondertussen werden de hypotheekteugels weer losser gelaten, bijvoorbeeld om starters tegemoet te komen.

De gemiddelde woning steeg toen met € 313,- per dag

Calcasa, kwartaalrapport Q3'21

Zo schieten de prijzen weer door het dak. Vorig jaar kende maanden met een stijging van 20%, versus een jaar eerder. De gemiddelde woning steeg toen met € 313,- per dag. Het aanbod is minimaal, de papieren winst voor huizenbezitters maximaal. Ook voor dit jaar wordt weer een waardestijging van 10% verwacht.

Groei woningvoorraad
Dat de waarde van de woningvoorraad groeide van 900 miljard euro naar 1,9 biljoen komt overigens niet alleen de prijsstijgingen. Ook het aantal woningen nam sinds medio 2013 toe, met 8,5%. Nederland telt daarmee nu ruim 4,5 miljoen koopwoningen. Hiertegenover staan 3,4 miljoen huurwoningen. Deze verhouding is vrijwel gelijk aan die van Europa als totaal. Wel kent ons land by far het hoogste percentage koopwoningen met een hypotheek en hebben we relatief erg weinig sociale huurwoningen (bron: Eurostat 2018).

Met Hugo de Jonge als nieuwe minister van Wonen en een budget van € 7,5 miljard zet het nieuwe kabinet in op de bouw van jaarlijks 100.000 extra woningen. Tweederde daarvan moet worden gerealiseerd in het segment 'betaalbare huur- of koopwoningen'.

1.000 hypotheken voor duurhuurders

Op zoek naar een koopwoning en geen geduld voor de toekomstplannen van het kabinet? Misschien kun jij dan meedoen met de pilot waar enkele banken zogenaamde duurhuurders mee helpen. Voor wie al minimaal drie jaar zonder problemen een hoge huur betaalt, is een hogere maximale hypotheek mogelijk dan strikt volgens de norm. Dit geldt voor huizen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dus dit jaar tot € 355.000 — plus eventueel 6% voor verduurzaming van de woning.

Vraag je hypotheekadviseur om nadere informatie.

Regionale verschillen
De waardevermeerdering van het totaal aan koopwoningen was met 115% het sterkst in Noord-Holland, met Amsterdam als te verwachten drijvende kracht. Ook de populaire provincie Utrecht kende een ruime verdubbeling, terwijl de woningvoorraad in Zuid-Holland precies tweemaal zoveel waard werd sinds 2013. Over deze lange termijn behaalden alleen Limburg en Zeeland net geen 70% groei. Op de korte termijn zagen we juist dat de provincies buiten de Randstad aan een inhaalrace bezig waren. En dat de prijzen in de goedkopere wijken van steden nog het hardst stijgen.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie