meer huiseigenaren zetten woning te koop

Meer huiseigenaren zetten woning te koop nu prijzen weer aantrekken

Dat het tweede kwartaal van 2023 een gunstiger prijsontwikkeling liet zien, en ook meer verkopen en afgesloten hypotheken past bij het gebruikelijke seizoens­patroon. Toch zijn er meer signalen dat er een einde komt aan de neerwaartse correctie op de koopwoning­markt. Sterker nog, geleerde heren houden rekening met een verdere stijging van de huizenprijzen in 2024.

Dit blijkt uit de tweeënveertigste Monitor Koopwoningmarkt die het Expertise­centrum Woningwaarde medio augustus presenteerde en uit een recente RTL Z Huizenindex, waarop hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer reageerde.

Stijging volgt seizoenspatroon

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) berekent een zogenaamde mediane verkoopprijs. Daarbij corrigeren zij voor o.a. type huizen en regio’s. In kwartaal twee zagen zij die prijs met 2,8% stijgen, terwijl die de eerste drie maanden van dit jaar nog met 3,1% daalde. Op zich is dat een ontwikkeling die we vaker zien. Hetzelfde geldt voor de verkoopaantallen: ook die liggen kwartaal twee en vier vaak wat hoger. Nu namen de verkopen via NVM-leden met bijna 20% toe, tot ruim 34.1000 woningen. Ook het Kadaster zag een stijging van het aantal inschrijvingen versus kwartaal één, met 10%.

Vergeleken met 2022 lag het aantal verkopen (NVM) en transacties (Kadaster) van april t/m juni nog wel zo’n 5-6% lager. Het aantal afgesloten hypotheken daalde zelfs nog meer. En van de 60.100 aanvragen voor de financiering van een woning werden er 44.900 toegekend (-14,5%). Een kwart ervan ging dus niet door.

Op dit moment is er een tekort van 390.000 woningen. Een record

Peter Boelhouwer, hoogleraar wonen

Weer meer overboden

Nog steeds vissen er woningzoekers achter het net, want de krapte op de markt houdt aan. En dan gaat de oude wet van vraag en aanbod weer op. Boelhouwer ziet dat er weer vaker wordt overboden en dat huizen ook minder lang te koop staan. Hij verwacht dat de prijzen de rest van dit jaar ruwweg stabiliseren. "Maar volgend jaar zullen huizen wel weer duurder worden", aldus de hoogleraar in een interview met RTL Z  ⎆

“Eén zwaluw maakt nog geen zomer”, maar de hoogleraar ziet aanwijzingen dat de situatie op de huizenmarkt beter kan worden. Nu de daling van de prijzen niet doorzet, zetten weer meer mensen hun huis te koop. Het vertrouwen lijkt toe te nemen. Daarbij kregen velen inmiddels een aardige loonsverhoging en “dat compenseert voor een flink deel het negatieve effect van de gestegen hypotheekrente”, aldus Boelhouwer. Als je een hogere rente moet betalen, dan kun je minder geld lenen. Maar nu is de hypotheekrente alweer een tijdje stabiel.

Extra leenruimte

Wat ook helpt is dat de maximale hoeveelheid geld die je kunt lenen om een huis te kopen, na een daling in 2022, in de eerste helft van 2023 weer omhoog is gegaan. Vooral mensen met hogere inkomens kunnen nu meer lenen. Omdat er nog steeds veel vraag is naar huizen, lijken deze veranderingen ervoor te zorgen dat de huizenmarkt weer beter wordt, menen ze ook bij het Expertisecentrum. Dit zou betekenen dat de prijzen van huizen aan het eind van 2023 kunnen stabiliseren of zelfs een beetje kunnen stijgen, terwijl het vierde kwartaal vaak een wat mindere ontwikkeling laat zien.

Nieuwbouw stagneert

Op dit moment is er een tekort van 390.000 woningen. Een record. Om aan de stijgende vraag te voldoen is er vooral nieuwbouw nodig: van betaalbare appartementen tot eengezins­woningen voor ‘doorstromers’ die geschikte woningen achterlaten. Maar van de nieuwbouwmarkt valt nog steeds weinig te verwachten. Begin dit jaar stonden er maar 2.100 nieuwe huizen te koop: heel weinig en bijna 60% minder dan eind 2022 en een jaar geleden. Dit zorgwekkende beeld zal de komende jaren niet snel verbeteren. Al jaren wordt de doelstelling van 100.000 extra woningen per jaar niet gehaald. Zelfs als het beleid van het kabinet Rutte IV om nieuwe woningen te stimuleren ‘niet controversieel’ wordt verklaard, zal de val van dit kabinet zeker niet helpen om snel uit deze neerwaartse trend te komen.

Laat duidelijk zijn: voorspellen is als autorijden met alleen een blik in je achteruitkijk­spiegels. Toch durft de hoogleraar woningmarkt de verwachting wel aan dat de woningprijzen in 2024 weer zullen stijgen. De vraag is hoe je daar als (ver)koper op anticipeert…

Monitor Koopwoningmarkt

Ben je geïnteresseerd in meer data over de woningmarkt, dat biedt de gelijknamige Monitor je een compleet dashboard. Je vindt daarin grafieken over de financiering en de economie en hypotheken, plus de ontwikkeling van de verkoopaantallen en prijzen van bestaande en nieuwbouw­woningen. Via tal van pull downs kun je extra weergaven naar voren brengen.

Naar het Dashboard

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie