lichte opleving huizenmarkt door jonge kopers

Lichte opleving huizenmarkt met name door jonge kopers

Zowel Hypotheken Data Center (HDN) als de makelaars van NVM zien in de cijfers van het derde kwartaal eindelijk weer tekenen van herstel van de woningmarkt. Na een fikse afname lag het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning de afgelopen drie maanden praktisch gelijk aan dat van vorig jaar. Aspirant-kopers lenen ook wat meer, en brengen wat meer eigen geld in. Bieden-boven-de-vraagprijs gebeurt ook weer vaker.

In kwartaal twee lag het aantal hypotheekaanvragen nog 35% lager dan een jaar eerder en betrof de aanvraag een hypotheek van gemiddeld € 330.000. In de laatste cijfers steeg het leenbedrag met € 8.000 en nam ook de gemiddelde aankoopprijs van een woning met ruim € 11.000 toe, tot € 454.500. De inbreng van eigen geld lag in beide kwartalen op € 41.500.

Opmars jongere kopers

Interessant is dat vooral jongere kopers de huizenmarkt aanjagen. Hun aandeel is binnen één jaar met zes procentpunten gestegen, en in vergelijking met het vorige kwartaal zelfs met een kwart. Inmiddels wordt ruim de helft van de hypotheekaanvragen ingediend door mensen jonger dan 35 jaar. Dit vormt een opmerkelijke trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren, waarin deze groep moeilijk toegang kreeg tot de oververhitte woningmarkt. De groei komt met name door transacties van woningen onder de drie ton.

Het aantal aanvragen van starters voor duurdere woningen daalde. Ook van ‘opstromers’ — huizenbezitters die naar een duurder segment verhuizen — daalde het aantal aanvragen. Er was wel groei bij ‘doorstromers met NHG’ dus voor woningen tot € 405.000. Alleen zocht ook groep een hypotheek voor een woning van gemiddeld ‘maar’ € 330.000. 

De CAO-lonen stegen met 6,1% het hardst in veertig jaar

CBS, 3e kwartaalcijfers 2023

Positieve trend huizenmarkt?

In het voorjaar van 2022 leidde de crisis in Oekraïne tot economische onzekerheid en een stijgende rente. Daardoor daalden de huizenprijzen en was er minder mobiliteit in de markt. In de laatste kwartaalcijfers kun je voorzichtig een (opkomend) herstel van de woningmarkt lezen. Of die trend zich voortzet? Juist recent stegen de rentes weer iets, wat de leenmogelijkheden van kopers beperkt. Aan de andere kant kregen veel Nederlanders een aardige salarisverhoging. In het derde kwartaal van 2023 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 6,1 procent toegenomen. Volgens het CBS is dat de grootste stijging in 40 jaar.

Ondertussen loopt het woningtekort op, ook al richting een record. Nu is dat al 390.000, maar vierhonderdduizend-grens komt in zicht. Die schaarste zal nog wel even aanhouden, waardoor het goed mogelijk is dat de huizenprijzen nog wat verder oplopen. Op dit moment wordt er volgens de NVM ook alweer vaker boven de vraagprijs geboden.

Verbouwen mag wat meer kosten

Tegenover een toename in hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning, staat een afname in de vraag naar andere soorten hypotheken. Oversluiten naar een lagere rente of geld lenen voor het verbouwen en/of verduurzamen van de woning gebeurde bij een lage rente meer. Toch telde HDN het afgelopen kwartaal nog 16.200 aanvragen voor een verbouwing. En het gemiddelde leenbedrag steeg nog eens 6% tot € 51.500,-. In een schaarse woningmarkt kiezen groeiende gezinnen vaker voor een uitbouw of dakkapel. Anderen kiezen voor meer luxe en/of maken de woning geschikt om er ook op hogere leeftijd comfortabel te kunnen wonen.

Verduurzamen

Bij een op de zeven hypotheken voor een volgende woning wordt er extra budget gecreëerd voor energiebesparende maatregelen. Je mag (in 2023) tot 6% extra boven de marktwaarde van de woning lenen en in een bouwdepot storten. Daarna heb je nog twee jaar de tijd om te beslissen wat je laat uitvoeren, en door wie. Geld dat je over houdt, los je daarna direct af. In de tussentijd is de rente die je ontvangt gelijk aan die je betaalt, dus dat kost niets extra.

Extra ruimte vanaf januari

Kent je huidige woning een ongunstig energielabel? Er is nu al het nodige mogelijk via leningen en subsidies. Maar vanaf januari is er meer mogelijk om via je lopende of een extra hypotheek te investeren in het serieus terugdringen van je energieverbruik. Diverse maatregelen zorgt bovendien voor meer wooncomfort. Misschien een goed idee dus hierover al voor de donkere dagen je licht over op te steken bij je adviseur.

Ben je benieuwd naar wat jouw woning energiezuiniger maakt?

Doe de verbeter-je-huis check

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie