Jubelton: belastingdienst stelt standpunt bij

Zoals aangekondigd kun je alleen nog dit jaar belastingvrij ruim een ton overmaken voor de aanschaf van een eigen woning. Of kan het komend jaar alsnog? Onder voorwaarden wel! Wie een (klein)kind of kennis financieel wil helpen bij de huizenjacht, moet dat wel nú regelen. Kopen kan dan nog tot 2025. En lukt dat niet, dan kan de schenking worden teruggedraaid. Maar let op wat je afspreekt.

Volgend jaar wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning beperkt tot € 27.231. Nu is dat nog maximaal € 106.671 (minder mag uiteraard ook). Is er nog niet direct zicht op een aankoop, maar wil je toch iemand ruimhartig helpen, dan is het zaak dat je daarover dit jaar een overeenkomst afsluit. Je hoeft dan niet per se direct het hele bedrag over te maken.

Jaarlijkse vrijstelling plus € 1,-
Bekend was al, dat iemand een schenking gedaan in 2022 nog tot en met 2024 mag aanwenden voor de aanschaf van een woning. Ook de verbouwing of verduurzaming van een bestaande woning, aflossing op een hypotheek, of het afbetalen van erfpacht zijn geaccepteerde doelen om belasting te vermijden.

Duidelijk was ook dat je de schenking in delen mocht overmaken. Alleen meenden sommige fiscalisten dat schenkers zich dit jaar konden beperken tot het betalen van één euro. Daar heeft de Belastingdienst nu op gereageerd: voor het uitgesteld uitkeren van een schenking die je in 2022 overeenkomt, geldt als minimum bedrag de gebruikelijke jaarlijkse vrijstelling plus € 1,-. Voor een schenking aan een kind komt dit neer op minimaal € 5.678. Schenk je aan een ander — een kleinkind, verder familielid of iemand anders — dan moet er dit jaar minimaal € 2.275 worden overgemaakt om dit bedrag volgend jaar te mogen aanvullen tot maximaal € 106.671.

Voorwaarden schenking

Om belastingvrij een verhoogde schenking rond de woning te kunnen ontvangen, moet iemand volwassen zijn en niet ouder dan 40 jaar — de verjaardag is de laatste dag. Is de begunstigde inmiddels ouder, dan kan er aan een jongere partner worden geschonken. Natuurlijk doe je dat niet zomaar; raadpleeg altijd een expert.

Bekijk alvast de andere voorwaarden bij de Belastingdienst

Het alsnog moeten betalen van schenkbelasting kun je voorkomen via een voorwaardelijke schenking 

Overeenkomen, overmaken en aangifte doen
Overweeg je van deze regeling gebruik te maken, dan moet je wel nu actie gaan ondernemen. Het gaat om veel geld en daarover wil je — goed geïnformeerd — heldere afspraken maken. Je financieel adviseur kan je daarbij helpen. Er is een schriftelijk overeenkomst nodig over wat er wordt geschonken en dat dit is bedoeld voor de aankoop van een woning, of andere woninggerelateerde bestemming. Daar hoeft niet per se een notaris aan te pas te komen, maar misschien vind je dit zelf belangrijk? Bijvoorbeeld om via een uitsluitingsclausule te zorgen dat het geld niet ooit bij de partner van je kind belandt.

Met deze overeenkomst dient de ontvanger vóór 31 maart 2023 aangifte schenkbelasting te doen, met een beroep op de schenkingsvrijstelling eigen woning. En er moet dus vóór de jaarwisseling een minimaal bedrag zijn overgemaakt. De ontvanger kan dit zolang op een aparte rekening zetten. Het restant van de schenking dient dan voor eind 2023 te worden overgemaakt, waarvan opnieuw aangifte nodig is. En de besteding moet dus uiterlijk in 2024 plaatsvinden.

Geen woning gevonden?
Als het de ontvanger niet lukt om vóór 2025 eigenaar te worden van een woning moet deze dat in principe, vóór 1 juni ‘25, bij de Belastingdienst melden. Er is dan alsnog schenkbelasting verschuldigd. Voor kinderen is dat 10%, anderen betalen meer. Dit kan worden voorkomen door een zogenaamde voorwaardelijke schenking. Daarbij stelt de schenker als voorwaarde dat het bedrag binnen een bepaalde periode moet worden gebruikt voor de eigen woning. De schenking vervalt als niet aan de voorwaarde is voldaan.

Alternatief kan de ontvanger besluiten de schenking terug te draaien (en terug te betalen). Ook dat vermijdt schenkbelasting. Zonder verdere afspraken in de overeenkomst is dat natuurlijk niet verplicht, maar een keuze is het wel.

Win advies in
Het mag duidelijk zijn: zowel de ontvanger als schenker hebben te maken met rechten en plichten. Laat je daarover samen informeren voor je je afspraken op papier zet of geld overmaakt. Je adviseur kan je bovendien een toelichting geven op andere vormen van financiële hulp rond een woningaankoop, zoals een familiebankhypotheek 

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie