Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Waarmee moet je rekening houden wat betreft je inkomen?

Hieronder vind je een korte beschrijving (cijfers van 2020). Heb je hierover vragen of wil je weten hoe je je inkomstenverlies kunt verzekeren? Neem contact op met je adviseur. 

  • Van ziek zijn naar arbeidsongeschikt | Ben je in loondienst dan betaalt je werkgever je bij ziekte nog 2 jaar tenminste 70% van het een maximumloon door. Dat kan dus al minder zijn dan je gewend bent, zeker als je meer dan € 57.250 verdiend. Wat je daarna ontvangt, hangt af van o.a. de mate waarin je arbeidsongeschikt bent, of dat tijdelijk is of ‘duurzaam’ en hoe je via je werkgever aanvullend bent verzekerd. Zonder zo’n ‘Excedenten polis’ is er een goede kans dat je inkomen zoveel daalt, dat een (gedwongen) verkoop van je woning onvermijdelijk wordt.
  • Buiten je schuld zonder werk | Raak je je baan kwijt, dan heb je - onder voorwaarden - recht op een WW uitkering. Ook deze is beperkt tot 70% van het maximum loon en in principe tot maximaal 24 maanden. Daarna volgt de bijstand: een laag inkomen, waarvoor je alleen in aanmerking komt als je over minder dan € 12.450 beschikt. Let op: je overwaarde op je eigen huis telt mee als vermogen!
  • Voor zzp’ers en ondernemers | Als eigen baas moet (en kun) je meer zelf regelen, als je onvoldoende buffers hebt om tegenvallende inkomsten op te vangen. Van (een aanvulling op) WW kan geen sprake zijn. Maar nog lang niet alle zelfstandigen zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Een wet die daartoe verplicht komt er mogelijk pas in 2023, maar misschien wil je die beter niet afwachten?