Je nieuwe hypotheek beschermen tegen een (persoonlijke) crisis? 3 vormen van verzekeren.

Soms raakt een crisis velen tegelijk. Een andere keer is een crisis puur persoonlijk. Maar of je inkomen nu wordt geraakt door Corona of in de toekomst door persoonlijke pech, niemand zit te wachten op slapeloze nachten door een hypotheek die ineens niet meer betaald kan worden. Welke verzekeringen zijn er en wat biedt Nationale Hypotheek Garantie?

Al 16.000 Nederlanders in betalingsproblemen
Terwijl ruim 20% van de werkende bevolking financieel ondersteund wordt door regelingen van de overheid, ontvingen banken al 16.000 keer een verzoek om uitstel van betaling van de hypotheek. Dat komt neer op 3 gezinnen per 1000 huiseigenaren. Naar verwachting loopt dat op tot 60.000. Het zal je maar gebeuren. Geen werk, geen inkomen. Of een stuk minder dan je gewend was. Op dit moment gaan banken nog coulant om met betalingsregelingen, maar betalen moet je uiteindelijk toch. En de regeling gold voorlopig alleen voor de eerste 3 ‘corona-maanden’, tot 1 juli.

Dreig je zelf in de problemen te komen? Neem dan zeker contact op met je bank of met ons kantoor, als wij je adviseerden rond je hypotheek. We zijn je graag van dienst.

Verzekerd van aanvullend inkomen?
Sluit je een nieuwe hypotheek, of overweeg je je huidige hypotheek over te sluiten? Let dan goed op als je adviseur je wijst op de verschillende verzekeringsopties. Behalve een verzekering die uitkeert bij overlijden, zijn er ook zogenaamde ‘woonlastenbeschermers’. Deze keren uit wanneer je inkomsten verliest als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
Vanzelfsprekend moet je daarbij de kosten tegen de baten afwegen. Goed checken wat zo’n verzekering je oplevert. En kijken welke regelingen je werkgever misschien al voor je heeft getroffen (bij arbeidsongeschiktheid). Allemaal zaken waar wij je bij kunnen helpen.

Laten we samen eens kijken hoe we je woonlasten betaalbaar houden als er iets gebeurt waar je liever niet aan denkt. Bekijk hier de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Woonlastenbeschermer voor je hypotheek
Een woonlastenverzekering garandeert de betaling van (een deel van) je hypotheek als je daar niet meer toe in staat bent door arbeidsongeschiktheid of het verlies van je baan. Je sluit deze via je adviseur af, bij je hypotheek. Later kan dit niet meer (tenzij je toch al gaat ‘oversluiten’).

Als blijkt dat je niet via je werkgever voldoende aanvullend bent verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, leggen we je graag uit waarop je moet letten bij een goede woonlastenverzekering. Bijvoorbeeld:

  • Keert de verzekering ook 100% uit bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?
  • Voor welk soort werk moet je niet-meer-geschikt zijn voor een uitkering?
  • Zijn ook ziekten en aandoening gedekt die niet ‘objectief medisch aantoonbaar’ zijn?
  • Sluit het aantal uitkeringsjaren aan bij jouw hypotheek of pensioen?

De dekking bij werkloosheid moet je zien als overbrugging naar weer werk vinden, want de uitkering is van beperkte duur. Vragen daarbij zijn o.a.:

  • Wanneer keert de verzekering uit, bij aanvang van de WW of erna?
  • Hoeveel maanden is er recht op een aanvulling en welk bedrag is dit?
  • Welke voorwaarden gelden er qua leeftijd en gezondheid?

Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
Een uitgebreide AOV via je werkgever of je eigen betalingsbeschermer verzekeren je van een uitkering bij een inkomensdaling . Nationale Hypotheekgarantie voorkomt erger. Sluit je deze af bij een (extra) hypotheek, dan blijf je niet met een restschuld achter, als je tóch je woning moet verkopen. Vóór het zover is, helpen we je vanzelfsprekend met het zoeken naar een regeling met de geldverstrekker waar je hypotheek loopt. NHG versoepelt tijdens deze corona-crisis ook een aantal maatregelen, waaronder de woonlastenfaciliteit, waarover we eerder al berichtten.

Zorg dat je zeker weet waar je aan toe bent. Als je een nieuwe hypotheek sluit en wanneer je twijfelt over hoe het zit met je lopende hypotheek of verzekeringen. We helpen je graag.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie