In 2022 iets lagere hypotheek bij gelijk inkomen

Alleen huishoudens die in 2022 meer gaan verdienen kunnen volgend jaar een hogere hypotheek afsluiten. Bij een gelijk inkomen daalt het maximum bedrag iets. Wel blijft het mogelijk tot € 9.000,- extra te lenen voor het energiezuiniger maken van de woning. De Nibud normen helpen voorkomen dat kopers zich in te hoge schulden steken. Dat klinkt geruststellend, maar als de huizenprijzen  harder stijgen dan de leengrenzen wordt de aankoop van een woning voor velen steeds lastiger.

In hun adviesrapport Financieringslastnormen 2022 noemt het Nibud de hogere inflatie als oorzaak waarom je komend jaar zonder loonsverhoging iets minder aan hypotheek kunt krijgen dan nu. Overigens stijgen de lonen naar verwachting gemiddeld met 2,2%. Het maximum hypotheekbedrag neemt dan wel toe: voor modale inkomens met ruim 7.500 euro, voor wie nu een halve ton verdient met ruim 5.000 euro. Voor beide groepen is de maximum hypotheek 4,67 x het bruto jaarinkomen. Voor wie meer verdient, is die factor nog wat hoger. Er is gerekend met een rente van 1,75%.

Hypotheeknormen als bescherming
Het Nibud stelt dat de hypotheeknormen goed werken. “Het aandeel mensen met een achterstand op de hypotheek is minder dan 1 procent, zelfs in deze coronatijd. Deze bescherming is waardevol, zeker nu mensen ver gaan om een huis te bemachtigen. De huidige hypotheeknormen bieden kopers in deze oververhitte markt een vorm van bescherming om overkreditering te voorkomen.”, aldus Nibud-directeur Arjan Vliegenthart in een persbericht eind oktober. Van overkreditering is sprake als iemand meer leent dan verantwoordelijk is, waardoor er later betalingsproblemen kunnen ontstaan.

Toch meldde toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) onlangs dat 20 tot 40 procent van de starters onder de 35 jaar een hypotheek heeft die hoger is dan de wettelijke norm. Soms wordt er verzuimd een studielening op te geven, voor anderen levert de hypotheekadviseur maatwerk op basis van een huidige hoge huur en/of een verwachte inkomensstijging. Soms ook komen gemeenten jonge kopers tegemoet met een starterslening. Wettelijk zijn er nog steeds de nodige uitzonderingen waardoor iemand boven de norm kan lenen.

Een hypotheekberekening is maatwerk 
De gemiddelde consument bestaat niet. Welk hypotheekbedrag haalbaar en verstandig is, hangt af van iemands persoonlijke omstandigheden en wensen. Raadpleeg hiervoor een hypotheekadviseur.

Prijzen stijgen harder dan de maximale hypotheek
Dat velen de grens opzoeken of willen oprekken, is begrijpelijk. Zolang de huizenprijzen harder stijgen dan je volgens de norm kunt lenen, wordt het aankopen van een woning voor steeds minder mensen bereikbaar. Sommigen pleiten daarom voor het oprekken van de norm. Anderen — zoals De Nederlandsche Bank en de Europese Commissie — juist voor een beperking. Het Nibud ziet geen reden voor een andere methodiek achter de berekeningen. Versoepeling die leidt tot een hogere maximale hypotheek zorgt volgens hen alleen maar voor een verdere prijsstijging. Dat bleek ook al uit de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters. Alleen het bouwen van meer woningen kan het tij keren.

Extra maandlasten eigen woning
Als woningeigenaar heb je extra lasten die je als huurder niet kent. Zo moet je een reserve opbouwen voor het onderhoud van de woning. En er zijn extra vaste lasten, zoals onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en de opstalverzekering. Gemiddeld rekent het Nibud hiervoor met 1,308 procent van de waarde van de woning. Bij een gemiddelde woning van € 375.000,- komt dat op ruim 400 euro per maand. Dat verklaart mede waarom je niet hetzelfde bedrag aan huur aan een hypotheek mag besteden. Wil je een onafhankelijk blik op je inkomsten en uitgaven? Vraag je adviseur of bekijk jouw persoonlijke budgetadvies van het Nibud.

Check waar je geld blijft

9.000 euro extra voor verduurzaming
Voor energiebesparende maatregelen aan de eigen of aankomende woning kun je tot 9.000 euro extra lenen. Soms kan dat binnen de financieringsruimte van de lopende hypotheek, anders bij het af- of oversluiten van een nieuwe hypotheek. Het bedrag dat wordt besteed aan maatregelen blijft buiten beschouwing bij het vaststellen van de financieringslast. Het komt dus bovenop het maximale leenbedrag volgens de norm. Bovendien leidt die besparing op de maandelijkse energielasten tot extra ruimte in het budget voor woonlasten. Voor iets meer kunnen lenen dus. Een interessante optie in een tijd waarin zowel de woning- en energieprijzen als de zeespiegel stijgen.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie