Hypotheekmarkt in oktober flink gedaald

In oktober was het aantal hypotheekaanvragen ruim 30% lager dan gemiddeld in deze maand over de afgelopen vier jaar. Ten opzichte van 2021 was de daling zelfs 45%. Reden? Maar weinigen sluiten de hypotheek nog over, wat veel gebeurde toen de rentes steeds maar daalden.

Terwijl september nog een kleine opleving liet zien, met een plus van 10%, dalen de   hypotheekaanvragen via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) over de hele linie. HDN verwerkt ruim 80% van alle aanvragen in Nederland. Zij maken daarbij onderscheid naar het type consument of doel van de hypotheek. ‘Oversluiters’ bezorgden hypotheek­adviseurs lange tijd veel werk, soms tot meer dan de helft van alle aanvragen. Nu de marktrentes weer bijna op — of boven — de rentes staan die consumenten nu voor hun lening betalen levert oversluiten geen directe besparing op.

Vastklikken vóór verdere verhoging?

Niemand weet wat de rentes in de toekomst zullen doen, hoewel directeur Klaas Knot van de Nederlandsche Bank onlangs nog wel hintte op verdere stijgingen. Loopt je rentevaste periode binnen afzienbare tijd af, dan zul je opnieuw een rente moeten kiezen voor een bepaalde periode. Vrees je een verdere stijging dan overweeg je misschien te kiezen voor de rente van nu, door de hypotheek toch over te sluiten.

Bedenk wel dat je adviseur je voorheen met zekerheid kon voorrekenen hoe snel je de kosten en eventuele boete bij oversluiten zou terugverdienen. Wat je bespaart ten opzichte van een onzekere rente in de toekomst blijft koffiedik kijken. Maar overleg gewoon als je vragen hebt, of twijfelt over financiële beslissingen.

Voor maar liefst 20.000 verbouwingen werd gemiddeld € 49.300 geleend

bron: HDN rapportage over derde kwartaal ’22

Groei onder modale starters
Onder de huishoudens die nog wel een aanvraag deden voor een hypotheek zijn er relatief veel ‘starters’. Met name de wat late starters, van gemiddeld 35, waren actief. Tussen juli en september nam hun aantal toe met 35% t.o.v. 2021. Voor woningen met een prijs van gemiddeld € 285.000 brachten zij € 37.500 eigen geld in en was er € 246.000 aan hypotheek nodig. Ook onder jongere starters waren er 9% meer hypotheken­aanvragen, voor iets lager geprijsde woningen. Zij hadden daarvoor gemiddeld zelfs € 39.000 aan eigen middelen beschikbaar, gespaard of uit een schenking. Nu de toekomst wat onzekerder is, groeit het aantal huishoudens dat kiest voor een lening met Nationale Hypotheek Garantie, met bijna een derde.

Onder de meer koopkrachtige starters, waar het ging om een woning van gemiddeld vijf ton, was juist een daling te zien van 15%. Het aantal gezinnen dat doorstroomt van een bestaande eigen woning naar nieuwbouw, daalde zelfs dubbel zo hard, met 30%. Toch groeide de ‘kopersmarkt’ in kwartaal drie totaal nog met 5%, wat betreft het aantal aanvragen. Het leenbedrag kwam daarbij uit op gemiddeld 4,44 keer het eigen inkomen.

Verbouwen blijft populair
Ondanks de gestegen materiaalkosten en een tekort aan technische vaklui blijft het aantal aanvragen voor het financieren van een verbouwing toenemen. Dat kan gaan om een verhoging van de huidige hypotheek of een tweede hypotheek. In kwartaal drie werd hiervoor gemiddeld € 49.300 geleend. De ruim 20.000 aanvragen betekenen een stijging van 31% ten opzichte de nazomer van 2021, toen verbouwings­hypotheken ook al met ruim een kwart stegen.

Als het inkomen het toelaat, geeft de inmiddels veelal fors gestegen woningwaarde geldverstrekkers voldoende zekerheid. Wordt een verbouwing (deels) gebruikt voor het verduurzamen van de woning, dan scheelt dat niet alleen in de energierekening, maar zorgt het soms ook voor korting op de hypotheekrente.

Hypotheek verhuist vaker mee
Het meenemen van lopende hypotheken wordt, logischerwijs, steeds populairder onder doorstromers. HDN ziet dan ook een explosief stijgende lijn onder deze groep woonconsumenten. Waar in oktober 2021 dertig hypotheken (0,05%) werden aangevraagd met deze regeling, steeg dit de afgelopen maand naar ongeveer 3.800 hypotheekaanvragen. Daarmee kende circa 12% van de hypotheek­aanvragen in oktober de ‘meeneem-regeling’.

Let op bij verhuisplannen
In een vorig artikel kon je al lezen dat het meeverhuizen van de hypotheek(rente) niet altijd mogelijk is. Inmiddels is gebleken dat nog veel geldverstrekkers dan bovendien niet bereid zijn tot zogenaamde rentemiddeling. Overweeg je te verhuizen naar een volgende eigen woning? Laat je dan goed en tijdig informeren over wat er in jouw geval mogelijk is.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie