Hogere WOZ-waarde? Dan mogelijk rentekorting...

Dezer dagen valt het aanslagbiljet van je gemeente in de bus of e-mailbox. Grote kans dat de WOZ-waarde van jouw woning is gestegen. Als bezwaar maken niet loont, bekijk dan of je in aanmerking komt voor een lagere rente - binnen je huidige hypotheek! Daar heb je jaren voordeel van.

Met een hogere WOZ-waarde betaal je meer belasting
Een deel van de gemeentebelasting hangt samen met de waarde van je 'onroerende zaak', je woning. Voor het bepalen van de WOZ-waarde kijkt de gemeente naar de situatie per 1-1-2020, vorig jaar dus. De WOZ komt ook terug bij je aangifte inkomstenbelasting, via de bijtelling van je eigenwoningforfait. En zelfs bij het bepalen van de erfbelasting kijkt de fiscus naar de WOZ. Een lagere waarde scheelt dus belasting.

Als je meent dat jouw gemeente de WOZ-waarde te hoog inschat, kun je hiertegen bezwaar maken. Lukt dat niet, dan levert die hogere waarde je mogelijk toch voordeel op.

Hogere WOZ-waarde is logisch en mogelijk toch voordelig
In 2019 stegen de prijzen gemiddeld met 6,9%. Logisch dus als ook jouw WOZ-waarde is gestegen. Het afgelopen jaar gingen de huizenprijzen gemiddeld zelfs 7,8% omhoog. Je woning is dus op dit moment nóg meer waard dan de gemeente inschat per 1-1-2020. En dat kan voordelig zijn voor je hypotheek. Met name als je er één hebt zonder NHG (Nationale Hypotheekgarantie). 

Risicoklasse bepaalt hoeveel rente je (extra) betaalt
Bij de start van een hypotheek schat de bank het risico in, dat een klant zijn lening niet in zijn geheel kan terugbetalen. Dit gebeurt via zogenoemde risicoklassen. Soms zijn dat er drie, soms wel elf, dat verschilt per geldverstrekker. Bij het bepalen van de risicoklasse kijkt de bank naar de verhouding ‘lening / waarde’: het hypotheekbedrag gedeeld door de waarde van de woning (LTV). Leen je maar de helft van de waarde (50%), dan berekent men je alleen de 'basisrente'. Leen je meer, dan betaal je een risico-opslag, ook wel rente-opslag. Die varieert van 0,1% tot soms zelfs 1% (bovenop de basisrente). Sinds 2013 kun je maximaal 100% lenen.

Aflossen verlaagt de risicoklasse
Door af te lossen daalt je schuld en daarmee je LTV-percentage. Op een bepaald moment komt je hypotheek dan in een gunstiger risicoklasse. En na verloop van tijd weer, als het er meer zijn. Steeds meer geldverstrekkers verlagen de risico-opslag op dat moment automatisch, ook tussentijds. Maar niet allemaal. Bij die partijen is het zinvol dat je zelf actie onderneemt. Natuurlijk kunnen we je daarbij helpen.

Hogere woningwaarde kan óók zorgen voor renteverlaging
Zoals aflossen aan de ene kant gunstig is, zorgt het stijgen van de woningwaarde er aan de andere kant voor dat de bank minder risico loopt. Maar zelfs geldverstrekkers die de rente automatisch aanpassen als er voldoende is afgelost, laten de waardeontwikkeling van de woning buiten beschouwing. Wil je via deze manier in aanmerking komen voor een lagere risicoklasse en bijbehorende lagere rente? Dan moet je dat als klant zelf aankaarten. Soms is de WOZ beschikking van je gemeente voldoende. Andere geldverstrekkers eisen een officieel taxatierapport. Mogelijk geeft dit een hogere waarde dan de WOZ-bepaling, maar zo'n rapport kost geld. 

Wat nu? 
Heb je een hypotheek met NHG dan biedt dit de geldverstrekker vaak voldoende garantie om je al direct de basis-rente te rekenen. Weet je dit niet zeker en ben je benieuwd wat jouw besparing is? Neem vóór je tot een taxatie besluit even contact op en laten we kijken wat er voor jouw hypotheek geldt en welke stappen zinvol zijn.

Toch bezwaar maken tegen de aanslag? 

  • De WOZ-waarden van woningen zijn sinds oktober 2016 openbaar. Via het WOZ-waardeloket kun je kosteloos WOZ-waarden van vergelijkbare woningen opvragen en toetsen of jouw WOZ-waarde juist is.
  • Je kunt ook bij je gemeente een taxatieverslag opvragen met daarin een onderbouwing van je WOZ-waarde. Deze baseert men op maximaal 3 rond de peildatum verkochte woningen.

Bron: Nationale Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie