Hogere WOZ-waarde? Dan mogelijk rentekorting...

Binnenkort ontvang je een aanslagbiljet van je gemeente. Grote kans dat de WOZ-waarde van jouw woning is gestegen. Meer belasting betalen is niet leuk, maar mogelijk kun je dankzij deze hogere waarde eenvoudig besparen op je hypotheek. Daar heb je jaren voordeel van.

Met een hogere WOZ-waarde betaal je meer belasting
Een deel van de gemeentebelasting hangt samen met de waarde van je woning (en de grond - je 'onroerende zaak'). Voor de WOZ-waarde kijkt de gemeente naar de situatie per 1 januari vorig jaar. De WOZ komt ook terug bij je aangifte inkomstenbelasting, via de bijtelling van je eigenwoningforfait. Vind je de WOZ te hoog dan kun je hiertegen bezwaar maken*. Lukt dat niet, dan levert die hogere waarde je mogelijk toch voordeel op. Met name als je een hypotheek hebt zónder Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

TIP: Bij je gemeente kun je een taxatierapport opvragen waarop de WOZ-waarde van jouw woning is gebaseerd. Via het WOZ-waardeloket kun je kosteloos WOZ-waarden van vergelijkbare woningen opvragen en toetsen of jouw WOZ-waarde juist is.

Hogere waarde mogelijk gunstig voor je 'risicoklasse'
Wie 'maximaal' leent bij een hypotheek betaalt vaak een opslag voor het extra risico dat de geldverstrekker loopt op niet-terugbetalen. Deze risico-opslag hangt samen met de verhouding "restschuld / woningwaarde" (LTV). Kent je hypotheek een NHG dan is dat risico veel lager en geldt meestal de laagste risicoklasse.

Door aflossen neemt je hypotheekschuld af. Na verloop van tijd horen er bij je lening dus steeds lagere risicoklassen. De rente kan dan elke keer iets naar beneden. Bij sommige banken gebeurt dat automatisch tussentijds, maar niet ij allemaal. Bij die partijen moet je zelf aan de bel trekken.

De LTV wijzigt ook gunstig als je woning in waarde stijgt. Ook daarmee loopt de bank minder risico. Echter, zelfs geldverstrekkers die de rente automatisch aanpassen als er voldoende is afgelost, houden geen rekening met deze waardeontwikkeling.

Je moet hier altijd zelf achteraan
Wil je via een hogere woningwaarde in aanmerking komen voor een lagere risicoklasse en bijbehorende lagere rente? Dan moet je dus zelf actie ondernemen. Soms is de WOZ beschikking van je gemeente voldoende. Andere geldverstrekkers eisen een officieel taxatierapport. Omdat de prijzen nog flink stijgen is er een goede kans dat dit tot een hogere waardering komt dan de WOZ-bepaling (van vorig jaar januari). Zo'n rapport kost geld. Of je dit terugverdient met de besparing van een paar tienden van een procent over je resterende lening? Heb je geen NHG dan is het toch de moeite waard dit uit te zoeken.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie