Hogere gemeentebelasting voor huiseigenaren in 2021

Net als in 2020 stijgen de gemeentelijke belastingen voor huiseigenaren komend jaar opnieuw harder dan de inflatie. Deze is 1,2% terwijl je 4.1% extra kwijt bent aan de onroerendzaakbelasting (ozb), en de afvalstoffen- en rioolheffing. Gemiddeld, want elke gemeente bepaalt dat zelf. Betaal jij in 2021 meer of minder dan € 820,-? En waarom?

Belasting op basis van gestegen huizenprijzen
Als je al een huis bezit, weet je dat de waarde daarvan in de afgelopen jaren flink is toegenomen. Je merkte dat ook aan de WOZ-aanslag die de gemeente je jaarlijks in februari stuurt. WOZ staat voor de ‘Waardering Onroerende Zaken’. Dit betreft je woonhuis of bedrijfspand, inclusief de waarde van de grond. Hoeveel dat volgens de gemeente voor jouw woning is, staat op je aanslagbiljet. Je kunt dit ook checken op www.wozwaardeloket.nl van de Rijksoverheid. Je kunt dat ook voor een paar woningen bij jou in de buurt. Ter vergelijking.

Een hogere waarde is op zich prettig. Maar omdat gemeenten deze waarde als basis nemen voor de onroerendezaakbelasting (ozb) ben je hieraan meer kwijt als de gemeente het ozb-tarief niet (naar beneden) aanpast. In het verleden deden veel gemeenten dat inderdaad. De stijging van de lokale belastingen hielden daardoor gelijke tred met de inflatie, of stegen maar bescheiden meer. In 2020 was dat al niet meer zo en met de stijging van komend jaar lijkt die behouden trend vooralsnog verbroken. 

Corona zorgt voor extra kosten
De ozb vormt voor veel gemeenten een belangrijke bron van inkomsten. Omdat de Rijksoverheid de afgelopen jaren o.a. de jeugd- en ouderenzorg overdroeg aan de gemeenten, hebben deze te kampen met toenemende financiële tekorten. De gevolgen van de coronacrisis komen daar nog bij. De steun die het kabinet particulieren en bedrijven toezegde, blijkt namelijk voor lang niet alle gemeenten voldoende. Gevolg: het tarief voor de ozb wordt maar beperkt teruggeschroefd, zodat er meer belastinggeld in de gemeentekas vloeit. Behalve de ozb hangen óók de afvalstoffen- en rioolheffing samen met de WOZ-waarde. En met name de eerste heffing gaat opnieuw fors omhoog, zo blijkt uit een representatieve steekproef van de Vereniging Eigen Huis (VEH) onder 121 gemeenten.

We zien al veel voorbeelden langskomen van gemeenten die de lokale belastingen flink willen verhogen

Karsten Klein, directeur VEH

Grote verschillen per gemeente
De VEH becijferde dat de ozb in 2021 gemiddeld met 3,2 procent stijgt. Dat is iets minder dan de +4% van 2020, maar nog steeds ruim het dubbele van de inflatie (+1,.2%). Bovendien zijn er forse verschillen per gemeente. Soms schiet de ozb met wel 27% omhoog, zoals in Bergen op Zoom. Gemiddeld betaalt men daar komend jaar € 60,- extra ozb, hoewel het totaalbedrag per huiseigenaar nog onder het landelijk gemiddelde blijft.

Wat je zelf precies betaalt hangt samen met het tarief dat je gemeente hanteert én met de waarde van je woning. Hoe hoger de waarde hoe meer je in harde Euro’s (meer) betaalt.

Behalve de ozb zijn er ook heffingen die samenhangen met de WOZ (en de grootte van het gezin). Hiervan gaat met name de afvalstoffenheffing komend jaar opnieuw fors omhoog: gemiddeld met 7,3% (met uitschieters tot 30%). Het lijkt erop dat gemeenten hun eigen hogere belasting voor het storten en verbranden van restafval doorberekenen aan de burger. Vorig jaar steeg de afvalstoffenheffing al 9,6%. In de gemeenten die de VEH onderzocht stijgt de rioolheffing met gemiddeld 1,1% (ook hier weer met uitschieters tot boven de 30%). Van de totaal (gemiddeld) € 820 aan gemeentebelastingen komt 38% binnen via de ozb,  36% via de afvalstoffen- en 26% via de rioolheffing.

Benieuwd of de tarieven en stijgingen van jouw gemeente zijn onderzocht?
Check het hier

Wat kun je eraan doen?
Belasting betalen moeten we allemaal. En eerlijk gezegd… die paar tientjes per jaar extra komen neer op enkele euro’s per maand (als je al niet minder gaat betalen, zoals in sommige gemeenten). Die kosten heb je onder de huidige omstandigheden vermoedelijk al bespaart met één keer minder uit eten, of een goeie cappuccino minder per maand. Niemand betaalt liever méér, maar percentages moet je soms in perspectief zetten. Vinden wij.

Wel loont het misschien om begin volgend jaar de (stijging) van je WOZ-waarde te checken. Is bezwaar reëel en wordt dit gehonoreerd, dan betaal je toch minder belasting dan op basis van de oorspronkelijke aanslag. Niet alleen bij je gemeente overigens, maar via het eigenwoningforfait ook bij de inkomstenbelasting. En los je af op je hypotheek? Dan komt deze met een hogere woningwaarde mogelijk versneld in aanmerking voor een lagere risicoklasse en -opslag. We kunnen dan met succes voor jou een lagere hypotheekrente regelen bij de bank. Mooi als je daarmee de extra belasting (meer dan) terugverdient, toch?

Heb je hierover vragen, neem gerust contact op met ons kantoor.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie