Geldigheid inkomensverklaringen terug naar 'oude normaal'

Verklaringen die je inkomen bevestigen zijn vanaf 15 juli weer drie maanden geldig. Ook mogen geldverstrekkers dan weer op dezelfde manier je bestendige inkomen uitrekenen als vóór de tijdelijke beperkingen. Deze versoepeling bij hypotheekaanvragen komt van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Bescherming tegen te grote schulden
Banken en andere geldverstrekkers willen voorkomen dat klanten te veel lenen en daardoor in de problemen komen. Daarom toetsen zij bij iedere hypotheekaanvraag de bestendigheid van het inkomen (of dat op langere termijn stabiel blijft). Aan het begin van de coronacrisis was er veel onduidelijk. De Nederlandse Vereniging van Banken verkortte toen tijdelijk de geldigheid van de salarisstrook, de werkgevers- en perspectiefverklaring én de zogenaamde arbeidsmarktscan. Allemaal manieren om (de bestendigheid van) je inkomen te bepalen.

Daarbij werden de eventuele invloeden van corona op je inkomen aan de hand van een vragenlijst in kaart gebracht. Gelukkig viel de impact mee en zijn de onzekerheden nu zoveel minder, dat de aanvullende eisen van vorig jaar vanaf 15 juli komen te vervallen.

Betalingsproblemen vielen mee
Uiteraard zijn er grote verschillen tussen hoe corona huishoudens raakte. Voor sommigen was het zwaar, qua gezondheid en/of geld. Maar over het algemeen vielen de financiële gevolgen mee. Via diverse steunpakketten werden ontslagen voorkomen. En waar nodig kon men bij banken verlaging of uitstel van betaling (van de hypotheek) aanvragen, zo mogelijk met hulp van de Nationale Hyotheekgarantie (NHG). Volgens de NVB valt het aantal betalingsproblemen onder particulieren daarom mee.

Welke inkomensverklaringen zijn er?
Je kunt (de bestendigheid van) je inkomen voor je hypotheek op diverse manieren onderbouwen:

  • De (NHG) werkgeversverklaring is een formulier dat vragen bevestigt over het dienstverband en het inkomen voor mensen met een vaste baan (geldigheid wordt weer 3 maanden)
  • Een intentieverklaring (voortzetting dienstverband) is een aanvulling voor iemand in zijn proeftijd of met een contract voor bepaalde tijd (weer 3 maanden)
  • De perspectiefverklaring is voor flexwerkers (uitzendkrachten) met in principe voldoende vooruitzichten op de arbeidsmarkt (weer 6 maanden)
  • Een arbeidsmarktscan kijkt niet alleen naar het huidige arbeidscontract en wat iemand verdient, maar ook naar het perspectief op de arbeidsmarkt - dat kan leiden tot een hogere hypotheek (weer 6 maanden)

Voor ondernemers nog wel een vragenlijst
Een hypotheek voor ondernemers, waaronder zzp'ers wordt meestal berekend door een gemiddelde te nemen van je netto inkomen (winst) uit het bedrijf over de afgelopen drie jaar. De geldigheidsduur van de inkomensverklaring voor ondernemers gaat terug naar zes maanden.

De vragenlijst voor ondernemers, die inzichtelijk maakt in welke mate de coronacrisis hem of haar financieel raakt, blijft wel behouden.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie