Familiebank hypotheek als alternatief voor schenking

Schaarste en hoge prijzen maken het niet alleen voor starters moeilijk op de woningmarkt. Ook doorstromers zitten vaak vast. Vermogende familieleden of kennissen kunnen financieel te hulp schieten. Regel je dat via een familiebank dan winnen beide partijen daarbij. Klinkt interessant? 

Vaak voordeliger dan schenken
Via een zogenaamde familiebank lenen ouders -of anderen- geld aan hun kind of kinderen voor de aanschaf van een huis, of verbetering ervan. Deze constructie is vooral zinvol voor mensen met spaargeld in box 3, maar is ook mogelijk voor wie overwaarde heeft op de eigen woning. De rente die kinderen aan hun ouders betalen, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, net als rente op een normale hypotheek. De ouders op hun beurt ontvangen een hoger rendement dan ze op hun spaarrekening krijgen. Er gelden wel fiscale spelregels.

Voorwaarden familiebanklening
Voorwaarde is dat je vastlegt dat de lening daadwerkelijk binnen 30 jaar wordt afgelost. Dat kan via een annuïtaire en lineaire hypotheekvorm. Het rentetarief moet bovendien 'zakelijk' zijn - bij een te hoog percentage vervalt een deel van de aftrek. Wel accepteert de Belastingdienst in de praktijk een hoger tarief dan een reguliere bank rekent indien het risico groter is. Bijvoorbeeld omdat ouders afzien van een hypotheekrecht. Een opslag van 25% op de gangbare marktrente is reëel, maar stem dat af met de inspecteur. De rente blijft dan aftrekbaar en kan ook nog eens (deels) worden terug geschonken.

Lening via familiebank ook mogelijk via overwaarde op de eigen woning

Fiscaal aantrekkelijk
Als familieleden kun je wederzijds gunstige, zakelijke afspraken maken. Leg die goed vast. Je voorkomt daarmee dat anderen zich benadeeld voelen. Onderling biedt een aflosschema duidelijkheid. Een deel van de hypotheekbetalingen via de familiebank kunnen ouders belastingvrij terug schenken, binnen de jaarlijkse vrijstelling. In 2021 bedraagt die €5.604, plus eenmalig €1.000 extra als corona-maatregel. Op deze manier kan het netto verschil voor de iets hogere rente worden gecompenseerd, of meer als men wil.

Afstemmen met andere geldverstrekker(s)
Meestal financieren ouders, andere familieleden of kennissen niet het complete aankoopbedrag plus de bijkomende kosten. Zij helpen juist het verschil te overbruggen met wat een kind commercieel kan of wil lenen. Zo'n formele geldverstrekker moet dan wel akkoord gaan met de familiebank-constructie en dat doen ze niet allemaal. Het is een charmant, eenvoudig principe maar het vraagt wel even maatwerk. Een onafhankelijk adviseur biedt daarbij uitkomst, zeker als ouders het geld eerst nog contant willen maken via de overwaarde op hun eigen woning. Voor de familiebanklening is een gang naar de notaris overigens niet nodig, dat scheelt weer.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie