Er komen Europese duurzaamheidseisen bij ingrijpende verbouwing

Hoewel nog omstreden binnen de Nederlandse politiek stellen nieuwe groene regels uit Brussel zonnepanelen en een warmtepomp verplicht bij een flinke renovatie van een woning, of kantoor. Daardoor daalt het energieverbruik en daarmee de toekomstige CO₂-uitstoot — een belangrijk doel in het tegengaan van klimaatverandering.

In 2020 waren alle gebouwen in Nederland verantwoordelijk voor 13% van de totale uitstoot. In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat de gehele gebouwde omgeving in 2050 klimaatneutraal is, dat wil zeggen: van het gas af en in staat zelf de energie op te wekken die nodig is voor de verwarming/koeling van het pand. Totaal betreft dit 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen. Als tussenstap streeft men voor 2030 naar 1,5 miljoen duurzame woningen. Dit jaar maken alle gemeenten per wijk hun plannen bekend, niet alles hoeft in één keer. Maar als het aan de Europese Commissie ligt, ben je wel aan de beurt als je ingrijpende verbouwingsplannen hebt.

Wat is ingrijpend renoveren?
Voor nieuwbouw zijn er al strengere Europese milieueisen ingevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van isolatie. Nu richten de pijlen zich dus op de bestaande bouw. Bij het aanpakken daarvan is sprake van ingrijpend renoveren als ‘25% van de gebouwschil wordt vernieuwd en de verwarmings- of koelinstallatie wordt vervangen’. In deze bewoordingen informeerde minister Kajsa Ollongren al deze zomer de Tweede Kamer. Onder deze omstandigheden zijn huizen vaak tijdeliijk niet bewoonbaar. Ook is voor zo'n verbouwing veelal toestemming nodig van de gemeente. Dat gaat niet over grote aantallen, naar schatting momenteel tussen de 50 tot 250 woningen per jaar. Maar met de klimaatdoelen in gedachten kan de wetswijziging op termijn wel meer huishoudens treffen.

Tweede Kamer maakt bezwaar, minister zet door
Hoewel uit de formatiegesprekken al tal van groene voornemens lekken, is de VVD toch fel gekant tegen de voorgestelde wetswijziging. Dat zit hem vooral in het verplichtende karakter. Wie zijn dak en cv-ketel wil vervangen, moet dan direct ook zonnepanelen laten installeren en overschakelen op een warmtepomp. Dat kan duizenden euro’s extra vergen. Ook omdat aanvullende technische voorzieningen dan zinvol of nodig zijn. Natuurlijk zorgt dit voor lagere energielasten, maar hoe snel de investering wordt terugverdiend, verschilt per situatie. 

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in met een motie tégen de wetswijziging. Toch acht de minister invoering ervan onvermijdelijk. Dit had eigenlijk al deze zomer moeten gebeuren. Een forse boete uit Europa dreigt. De volgende stap ligt bij de Eerste Kamer.

Ook Europa wil door
De net afgesloten klimaattop maakt duidelijk dat er veel op het spel staat. Een paar honderd strikter uitgevoerde renovaties in Nederland gaan daarbij natuurlijk niet het verschil maken. Maar misschien gaat het ook meer om het vasthouden — of vergroten — van een gevoel van urgentie? De vereisten gelden natuurlijk voor alle Europese landen, en als volgend stapje in een reeks. 

Een slecht geïsoleerde woning is een milieudelict

Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development

Stimuleren alleen werkt onvoldoende
Onno Dwars, directeur van bouwbedrijf Ballast Nedam Development, is voor verplichte verduurzaming. Hij noemt een slecht geïsoleerde woning een ‘milieudelict’ en stelt dat het alleen stimuleren van gedrag met subsidies onvoldoende zoden aan de dijk zet. ‘Nederland kan het water niet aan als we de klimaatdoelstellingen niet halen’, bepleitte hij eerder. Hij voorzag daarbij een noodzaak van muren van 20 meter in plaats van alleen hogere dijken.

Zelf kiezen voor groen doen
Welk type verbouwing van een woning onder de nieuwe wet valt, zal in de praktijk blijken. Particulieren die alleen een dakkapel plaatsen of een serre aanbouwen hoeven er geen rekening mee te houden. En wie zijn volgende of huidige woning al wel ingrijpend onder handen gaat of laat nemen, zal zich vermoedelijk vaak toch al oriënteren op duurzame bouwmaterialen. Als het systeem voor het binnenklimaat dan ook aan de beurt is, loop je dan wel kans dat je daar een gasloze oplossing voor moet vinden. Voordeel is in ieder geval dat de subsidie op warmtepompen vanaf 2022 voor drie jaar naar 30 procent gaat. 

Financiering renovatie
Het financieren van een flinke verbouwing kan nog steeds gunstig via een hypotheek, vanwege de lage rente. Voor verduurzaming kun je daarbij tot 6 procent boven de woningwaarde lenen. Bij het behalen van een gunstig energielabel of stappen in die richting is er bovendien extra korting op de hypotheekrente mogelijk.

Heb je vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem gerust even contact op.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie