S een op de zes sluit hypotheek af bij familie of vrienden AdobeStock 664805385
Een op zes huizenkopers sluit hypotheek af bij familie of vrienden

Maar liefst één op de zes Nederlandse huishoudens met een hypotheek maakt gebruik van een zogenoemde familiehypotheek. Dit blijkt uit recent onderzoek door De Nederlandsche Bank (DNB). Bij deze financieringsvorm treden familieleden of vrienden op als (mede) geldverstrekkers, veelal om meer financiële ruimte te creëren dan via de traditionele kanalen mogelijk is. Ook belastingvoordelen kunnen onbedoeld een motivatie vormen. DNB verwacht wel dat deze praktijken bijdragen aan een verdere stijging van de woningprijzen.

Als je een woning wilt kopen, denk je al snel aan een hypotheek bij een bank of verzekeraar. Daarvan zijn er zo’n veertig in ons land, dus er valt wat te kiezen. Toch kun je ook een hypotheek afsluiten bij familie of vrienden en dat komt best vaak voor. Zelfs in 2020, het topjaar van de 'jubelton’, werd er meer van ‘familie’ geleend dan belastingvrij geschonken: 1,2 miljard versus 700 miljoen euro. De totale waarde van familiehypotheken is nu 70 miljard euro, ongeveer 10% van de totale Nederlandse hypotheekschuld. In bijna de helft van de gevallen betreft de familie­hypotheek minder dan 20% van het totale hypotheekbedrag. Het overige deel wordt geleend bij een commerciële geldverstrekker.

Aftrek rente over een familiehypotheek

Een familiehypotheek staat ook wel bekend als familiebanklening. De regels voor hypotheekrente­aftrek bij zo’n leenvorm zijn gelijk aan die bij commerciële hypotheken. Voorwaarde is wel dat de rente marktconform is, dus in lijn met wat banken rekenen. Bij een aanzienlijk lagere rente kan de Belastingdienst de hypotheek beschouwen als een schenking. En daarover moet je schenkbelasting betalen, boven een vrijstelling. Ook een hogere rente kan de Belastingdienst trouwens aanmerken als niet-marktconform.

De (extra) lening levert een onbedoeld belastingvoordeel op

Bulletin De Nederlandsche Bank (7 dec)

Extra fiscale voordelen?

DNB onderzocht o.a. in welke mate huishoudens met familie­hypotheken een afwijkend rentetarief hanteren én of deze via de belastingen een strategisch voordeel probeert te behalen. In de onderzochte periode betaalden ‘familieleden’ zo’n 3% rente, terwijl commerciële partijen toen gemiddeld op 3,3% rekenden. Verder blijkt het vrij veel voor te komen dat ouders hun kind(eren) de rentekosten jaarlijks belastingvrij terug schenken. Dit jaar kan dat tot een maximum van € 6.035. Per saldo valt de effectief betaalde rente dan lager uit.

Hoger risico

Familie of kennissen worden vaak ingezet om een duurdere woning te kunnen kopen. Toch is meer lenen niet zonder risico. DNB schat in, dat bijna een vijfde van de huishoudens met een familie­hypotheek maandelijks een groter deel van het inkomen uitgeeft aan de woning dan volgens de Nibudnormen is toegestaan. Bij huishoudens met alleen een bancaire lening is dat twee maal zo weinig. Meer specifiek: bij een familie­hypotheek is de financierings­last gemiddeld 31,4% terwijl die zich bij reguliere hypotheken beperkt tot gemiddeld een kwart van het bruto inkomen.

Nieuwe normen
Voor komend jaar heeft het Nibud weer nieuwe normen vastgesteld. Als die voor jou van belang zijn, vraag je hypotheekadviseur dan om een nieuwe berekening.

Prijsopdrijving

Het totale hypotheekbedrag van mensen met een familiehypotheek is gemiddeld bijna een ton meer dan bij mensen met alleen een gewone hypotheek en hun woning is relatief ook wat duurder: de gemiddelde WOZ-waarde ligt met € 376.000 een halve ton hoger. Niet geheel verrassend komt de familiehypotheek vaker voor bij kopers die zelf al wat beter verdienen, met relatief rijke ouders.

DNB over onbedoeld belastingvoordeel

Wie boven de Nibud­normen leent, ontvangt ook meer hypotheekrente­aftrek. DNB beoordeelt deze extra belasting­korting als “ondoelmatig en onbedoeld”, ook al omdat deze vooral terechtkomt bij vermogende huishoudens. Men pleit daarom voor een betere toetsing waarmee onbedoelde belasting­voordelen kleiner worden.

In hun nieuwsbulletin ⎆ stelt DNB ook dat als een deel van de kopers extra financierings­ruimte heeft, dat een prijsopdrijvend effect kan hebben op de woningmarkt. Met het oog op de huidige schaarste doen zij ook om die reden een beroep op geldverstrekkers beter te toetsen of er sprake is van overige (familie-)leningen.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie