Belastingaangifte 2021 bij wijzigingen rond de woning of hypotheek

Vanaf 1 maart is het weer mogelijk aangifte inkomstenbelasting te doen. Dat kan online via Mijn Belastingdienst of met de aangifte-app. Veel is al vooraf ingevuld, maar check dat goed, of laat je helpen. Zeker als er in 2021 iets wijzigde in je situatie moet je extra opletten. Wanneer bijvoorbeeld?

Een woning kopen of verkopen, je hypotheek volledig aflossen, deze oversluiten of er een bijsluiten. Dit soort veranderingen maakt aangifte doen iets ingewikkelder dan normaal. Waar je per situatie rekening mee kunt houden vind je hieronder. De website van de Belastingdienst geeft nadere informatie. Hen bellen kan ook. En wie zeker-weten niet onbedoeld te veel wil betalen bij belastingkwesties kan ook een expert inschakelen. Wel zo gemakkelijk en mogelijk ook leuker.

Woning gekocht
Behalve de hypotheekrente, die vaak (maar niet altijd) aftrekbaar is, zijn ook de kosten voor het verkrijgen van de hypotheek aftrekbaar. Vul dus de kosten voor advies- en bemiddeling, de hypotheekakte (notaris), het taxatierapport en een eventuele NHG-aanvraag in. Aan- of verkoopkosten van je woning, zoals de rekening van de makelaar, kun je niet opvoeren.

De rekenhulp werkt die niet in alle situaties

Belastingdienst - Rekenhulp Bijleenregeling

Controleer welke WOZ-waarde is ingevuld. Doe dit voor beide woningen als je vorige onderkomen ook jouw eigendom was. Je kunt dit nakijken op wozwaardeloket.nl. Let op: voor de aangifte 2021 vul je de WOZ-waarde per 1 januari 2020 in.

Het eigenwoningforfait (EWF) is een bijtelling. Deze geldt pas zodra je een woning in gebruik neemt als je hoofdverblijf. Maak dus onderscheid tussen deze datum en die waarop je eigenaar werd (dat is een ander invoerveld). Liet je een koopwoning achterliet, dan gaat het EWF bij de verhuizing over van de vorige op de nieuwe woning. Vaak is dat op de datum van je inschrijving of wijziging in de Basisregistratie Personen van de gemeente.

Kent je woning erfpacht? Wat je in 2021 maandelijks aan erfpachtcanon betaalde is een aftrekpost. Kocht je de erfpacht af en financierde je deze mee in de hypotheek? Dan is de rente daarover jaarlijks aftrekbaar, het afkoopbedrag van de erfpacht zelf niet.

Depot voor nieuwbouw en verbouw
Wat je over een nieuwbouwdepot aan rente betaalt en ontvangt wordt bij je aangifte verrekend. Alleen als er na twee jaar nog een saldo in het depot over is mag je de daarover betaalde rente niet meer aftrekken. Over een depot voor een verbouwing hoef je de ontvangen rente over de eerste zes maanden niet op te geven, daarna wel. Betaalde rente voer je op al aftrekpost bij Hypotheken en andere schulden. De depots zelf en de bijgeschreven rente geef je op onder Bouwdepots binnen Bankrekeningen en andere bezittingen.

Woning verkocht
Vanwege de sterk gestegen woningprijzen is de kans groot dat je je huis verkocht met een flinke overwaarde. Koop je binnen drie jaar een volgende woning dan moet je dit bedrag weer inbrengen, wil je recht houden op volledige aftrek van de hypotheekrente. Dit heet de Bijleenregeling. De Belastingdienst heeft hiervoor een rekenhulp
, alleen werkt die niet in alle situaties. Je hypotheekadviseur kan je daarbij helpen.

Hypotheek overgesloten
Nog nooit werden zoveel hypotheken overgesloten naar een lagere rente als in 2021. En ook begin 2022 loopt dat weer storm. De kosten van het oversluiten, van de hypotheekadviseur en de notaris, zijn aftrekbaar. Was er sprake van een boete dan is die ook aftrekbaar, onder 'betaalde renten'. Wie deze boete en de andere oversluitkosten meefinancierde in de nieuwe hypotheek moet even opletten: de rente over dit stukje van de lening is niet aftrekbaar.

Hypotheek (bijna) afgelost
Is de hypotheek van je eigen woning al afgelost, of inmiddels heel laag? Dan is de bijtelling door het eigenwoningforfait (EWF) hoger dan je aftrekposten voor de eigen woning. Volgens de Wet Hillen heb je dan recht op een aftrek: een percentage van het verschil tussen het EWF en de aftrekposten eigen woning. Vanaf 2019 wordt dit percentage in 30 jaar afgebouwd met 3,33% per jaar. Over 2021 mag je dus nog 90% van het verschil aftrekken.

Voor huishoudens waarvan het inkomen vorig jaar meer was dan € 68.507 is de aftrek lager. Dit komt omdat deze regeling dan samenvalt met het aangepaste tarief voor de aftrek eigen woning. De belasting in de hoogste schijf is 49,5%, terwijl je over 2021 nog maar tegen 43% mag aftrekken. Dit jaar en volgend jaar wordt dat met 3% afgebouwd naar 37,05%.

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie