Als gezin intrekken bij je bejaarde vader?

Als je alleenstaande vader wat extra zorg nodig heeft. Kun je dan zijn woning kopen en daarin met drie generaties gaan samenwonen? Het hangt van de constructie af. En van het vinden van de juiste geldverstrekker.

Financiële hulp en meer binnen de familie
Een borgstelling bij de eerste huur. Grootouders die een kleinkind via een schenking helpen bij de aanschaf van een appartement. Kinderen die het huis van hun ouders kopen en aan hen terug verhuren - zodat pa en ma van de overwaarde kunnen genieten. Een familiebanklening... Opeenvolgende generaties kunnen elkaar op diverse manieren financieel van dienst zijn.

Soms is er ook meer nodig dan alleen hulp in euro's. Mantelzorg bijvoorbeeld. Zoals in het geval van een weduwnaar die wel wat extra toezicht en gezelschap kan gebruiken. Alleen in dat grote huis. Zijn zoon overweegt dat van hem te kopen en er met zijn vrouw en kinderen in te trekken. Het idee is dat vader daar ook blijft wonen, met een officieel woonrecht.

Woonrecht beperkt hoogte hypotheek
De constructie is zeker sympathiek. Alleen speelt dat woonrecht wel een rol bij de hypotheekaanvraag. Normaal gesproken neem je in een koopovereenkomst op dat een woning 'vrij van huur en andere gebruiksrechten' is. Dat is belangrijk als je zelf in de woning wilt trekken. Maar dat is het ook voor de bank die jou een lening verstrekt. Huurders en bijvoorbeeld zo'n woonrecht beperken de waarde van de woning op de vrije markt. Voor de bank betekent dit minder zekerheid voor het geval iemand zijn hypotheek niet meer kan betalen. Daarom is je maximale hypotheek niet alleen afhankelijk van je inkomen, maar ook van die marktwaarde.

Verschil tussen geldverstrekkers
Sommige banken zijn strikt in de leer, andere geldverstrekkers welwillender. Voor kopen-en-verhuren zijn er voor particuliere beleggers inmiddels al diverse opties. Ook voor een situatie als hierboven wijst je onafhankelijk hypotheekadviseur je deskundig de weg. Hij bemiddelt voor een brede waaier van aanbieders, ieder met hun eigen tarieven en voorwaarden.

Het woonrecht hoeft dan geen probleem te zijn. Wel kan het nodig zijn dat de vader op papier zet dat hij het huis verlaat wanneer het door de bank wordt verkocht, of het gezin van de dochter verhuist.

Bron: AD 1/7/21

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie