Alleen geen overdrachtsbelasting als je binnen 1 maand in je huis trekt

Per 1 april vervalt de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters die een woning kopen van meer dan € 400.000. Velen willen daarom de transactie nog in maart regelen, terwijl de overdracht pas later plaatsvindt. Maar betrek je de woning niet binnen 1 maand dan volgen er maatregelen. Meer uitstel verleent de Belastingdienst niet.

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor 18-35 jarigen
Om starters te helpen bij het bemachtigen van een woning, krijgen kopers tussen de 18 en 35 jaar vanaf 1 januari 2021 vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Dat scheelt 2% en dat is veel geld; op een aankoopprijs van € 300.000 is dat € 6.000. Er gelden wel voorwaarden. Zo kun je slechts eenmaal van de maatregel gebruik maken en moet je de woning voor eigen gebruik aankopen.

Vanaf 1 april geldt € 400.000 als maximum
De maatregel is vooral bedoeld voor als hulp voor wie dat het hardst nodig hebben. Daarom kwam er een aanvullende voorwaarde - vanaf 1 april: de aankoopprijs moet lager zijn dan € 400.000. Voor duurdere woningen geldt de wet dus in feite maar één kwartaal.

Gebruiks- of huurovereenkomst als oplossing?
Bij de onderhandelingen in die prijsklasse willen de kopers dus dat de overdracht uiterlijk 31 maart plaatsvindt. Omdat niet alle huidige eigenaren al per die datum in hun volgende woning terecht kunnen, paste men soms een trucje toe: de transactie (koopakte) werd al opgemaakt, maar de verhuizing uitgesteld. In combinatie met een gebruiks- of huurovereenkomst.

Uiterlijk één maand om de woning te betrekken
De woning aankopen en niet zelf bewonen mag niet, volgens de voorwaarden voor de vrijstelling overdrachtsbelasting. De Belastingdienst heeft nu aangegeven dat men in de geschetste situatie maximaal één maand uitstel verleent. Binnen die termijn moeten de oude bewoners zijn vertrokken. Zo niet, dan heeft dat gevolgen, alhoewel men daarover nu nog geen uitspraak doet.

Kopen en terugverhuren is beleggen
Als je een woning koopt en (tijdelijk) verhuurt aan de vorige bewoners loop je niet alleen kans dat je je vrijstelling verspeelt - je kunt zelfs worden aangeslagen als ‘belegger’. Voor hen is de overdrachtsbelasting sinds dit jaar maar liefst 8%. Bovendien verbieden bijna alle geldverstrekkers ‘verhuur’ onder de voorwaarden van een reguliere hypotheek. Wees dus gewaarschuwd en neem tijdig maatregelen!

Bron: Hypotheekbond

Hoewel aan de samenstelling van dit nieuwsbericht uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie